Tematica și Metodologia pentru Examenul de Licență

Sesiunea: Iunie 2015

Înființarea a 2 fonduri de burse pentru studenți și masteranzi

ITP București

Simpozion științific 2015

Misiunea mondială a Bisericii

Asociația Absolvenților ITPB

Aprilie 2015

Președintele Cultului Creștin Penticostal la ITPB

1 aprilie 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Scrisoare din partea Președintelui CCPR și a Rectorului ITPB către pastorii penticostali și bisericile penticostale române


Salutări sfinte în Numele Domnului nostru Isus Hristos!

Vă scriem această scrisoare cu rugămintea arzătoare ca în duminica Rusaliilor să faceţi în biserica dvs. o colectă specială pentru susţinerea financiară a Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti. Pe lângă nevoile curente ale şcolii ─ bugetul financiar lunar mediu fiind de 150.000 lei ─ Institutul Teologic Penticostal are nevoie urgentă de investiţii în reparaţii şi modernizarea campusului.

După cum veţi vedea şi în scrisoarea de informare primită, clădirile şcolii necesită reparaţii la acoperiş, termoizolare şi reparaţii la faţadă, iar sistemul de încălzire trebuie reformat în întregime (nefiind reparat de douăzeci de ani). Valoarea aproximativă a acestor investiţii depăşeşte suma de 410.000 lei. Până în prezent, din resursele şcolii, s-a refăcut faţada corpului principal, lucrările fiind oprite din cauza lipsei de fonduri.

De asemenea, vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa bisericii anunţul privind înscrierile la examenul de admitere pentru licenţă şi masterat şi, dacă e posibil, să expuneţi afişul/pliantul pe care îl veţi primi.

Vă mulţumim anticipat şi vă încredinţăm de rugăciunile noastre. Fie ca Domnul să vă răsplătească bunăvoinţa şi să vă poarte de grijă în toate privinţele!   
    
    Împreună lucrători în ogorul Domnului,

         Preşedinte CCPR,                                                                                   Rector ITPB,
         Pastor Moise Ardelean                                                                           Pastor Ioan BrieDescarcă de aici Scrisoarea de informare

Descarcă de aici afișul ITPB

Descarcă de aici pliantul ITPB

Descarcă de aici prezentarea nevoilor ITPB (în format ppt) și fă-le de cunoscut bisericii, într-un mod detaliat și exemplificat cu mai multe imagini.

 
 
vezi articolul

Publicaţii

Vezi toate

Cornilescu. Din culisele publicării celei mai citite traduceri a Sfintei Scripturi

Emanuel Conțac (ed.), Cornilescu. Din culisele publicării celei mai citite traduceri a Sfintei Scripturi, Cluj-Napoca, Editura Logos, 2014.

Volumul recent publicat de Lector univ. dr. Emanuel Conțac face accesibile, în premieră, 553 de scrisori și documente din arhiva Societății Biblice Britanice, aflată în prezent la Biblioteca Universității din Cambridge.
Pe lângă documentele propriu-zise, traduse și adnotate, cititorul va găsi în paginile acestei cărți fișe biografice ale principalelor persoane din carte, un tabel cronologic, un studiu introductiv consistent, o postfață, un scurt istoric al SBB și douăzeci și cinci de fotografii care îl vor ajuta să pătrundă mai bine în spiritul începutului de secol XX. Prefața cărții este semnată de prof. univ. dr. Francisca Băltăceanu.

Manualul catehetic al bisericilor penticostale din România

Pastor Dr. Ioan Brie, Pastor Dr. Ciprian-Flavius Terinte, Manual catehetic, București, Editura Plērōma (a ITPB), 2014.


Preocuparea de veacuri a Bisericii lui Hristos pentru pregătirea prin învăţătură a noilor convertiţi pentru botezul în apă s-a păstrat şi în bisericile penticostale, fiind bine cunoscută rânduiala catehizării premergătoare actului botezului. Prezentul manual catehetic vine să acopere nevoia fundamentală a unui material didactic care să-i ofere slujitorului învăţător o sinteză a învăţăturilor biblice de bază, pe care ucenicul lui Hristos trebuie să şi le însuşească înainte de experienţa botezului. Pe de o parte, experienţa pastorală a autorilor face ca temele abordate să fie cele esenţiale pentru formarea duhovnicească a noilor convertiţi; pe de altă parte formaţia lor academică le conferă gândirea integratoare şi rigoarea ştiinţifică necesare unei argumentaţii convingătoare.
Manualul este tipărit cu aprobarea Consiliului Bisericesc al Cultului Creştin Penticostal din România şi credem că va fi un mijloc eficace pentru modelarea de raţiuni deiforme, îmbibate de cunoştinţa dumnezeiască.
  Despre ITPB Admitere licență Admitere master Facultate Cercetare Bibliotecă Studenţi International relations ALUMNI
  Acreditare/Evaluare instituțională
Carta ITPB
Structura de conducere a ITPB
Senatul ITPB
Consiliul de administrație al ITPB
Consiliul Pastoral al ITPB
Consiliul Director al ITPB
Director de dezvoltare ITPB
Scurt istoric şi cadru juridic
Elemente de indentificare ale ITPB
Marturisirea de credinţă
Misiune şi obiective
Campus
Localizare ITPB
Planul strategic de dezvoltare al ITPB 2012-2016
Rapoarte
Informații cu caracter general
Locuri pt. anul univ. 2015-2016
Înscrierea candidaților
Desfășurarea concursului
Tematica concursului de admitere
Dispoziții finale
Consiliul Facultății
Declaraţia de misiune
Cadre didactice
Adresabilitate şi perspective
Licență în teologie
Forme de învăţământ - licență
Plan de învăţământ - program licență
Discipline - program licență
Master
Plan de învățământ - master
Discipline - master
Structura anului universitar
Regulamente şi metodologii
Practica de specialitate
Taxe
Tipizate: cereri/diverse documente
Tipizate: contracte
Posturi didactice scoase la concurs
Cărţi recomandate de ITPB
Resurse
Licența 2015
Aspecte generale
Proiecte de cercetare ale cadrelor didactice
Jurnalul Plērōma
Simpozioane / Evenimente cu caracter ştiinţific
Publicaţii
Traduceri
Centrul de Cercetare „Biblie şi Societate” (CCBS)
Editura Plērōma
Informaţii generale
Catalog online
Baze de date online
Regulament bibliotecă
Viaţa în campusul ITPB
Călătorii misionare
Încadrarea în slujire
Erasmus
Erasmus policy statement 2014-2020
International Partnerships
Support: International Students and Staff
Language policy
Course catalogue

© Toate drepturile rezervate I.T.P. 2008-2010 index: 98142.