Tematica și Metodologia pentru Examenul de Licență

Sesiunea: Iunie 2015

Înființarea a 2 fonduri de burse pentru studenți și masteranzi

ITP București

Asociația Absolvenților ITPB

Aprilie 2015

Președintele Cultului Creștin Penticostal la ITPB

1 aprilie 2015

Lansarea a 3 cărți de memorii despre răspândirea Bibliei în comunism

24 martie, ora 17.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dragi vizitatori,


Bine aţi venit pe site-ul Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti!

ITPB este o instituţie de învăţământ superior confesional, acreditată prin lege, fiind atât parte a sistemului naţional de învăţământ, cât şi parte componentă a Cultului Creştin Penticostal din România.

Aceste două calităţi distincte ale institutului nostru constituie totodată două imperative, unul pastoral şi altul academic, în virtutea cărora ne propunem să îmbinăm pasiunea pentru Hristos şi excelenţa academică.

ITPB este singura instituţie penticostală care asigură cursuri de pregătire pastorală de-a lungul unei perioade de patru ani, finalizaţi printr-un examen în urma căruia absolvenţii devin licenţiaţi.

La nivel academic, urmărim dezvoltarea unui mediu de reflecţie teologică matură, de dezbatere informată şi de interacţiune fecundă cu celelalte confesiuni şi denominaţiuni creştine, din perspectiva distinctă a identităţii noastre penticostale. Prin simpozioanele ştiinţifice organizate şi prin parteneriatele cu alte instituţiile teologice de prestigiu, Institutul Teologic Penticostal urmăreşte să-i echipeze pe studenţi cu o solidă bază biblică şi teologică pentru a răspunde situaţiilor complexe de viaţă pe care le creează societatea prezentului.

În acord cu nevoile Bisericii Penticostale, le oferim actualilor şi viitorilor studenţi un mediu spiritual şi academic propice, formarea caracterului sub îndrumarea unor cadre didactice tinere şi cu mult potenţial, aportul unor profesori vizitatori importanţi şi posibilitatea unei slujiri pastorale în biserici, prin parteneriatele încheiate cu bisericile locale.
vezi articolul

Publicaţii

Vezi toate

Cornilescu. Din culisele publicării celei mai citite traduceri a Sfintei Scripturi

Emanuel Conțac (ed.), Cornilescu. Din culisele publicării celei mai citite traduceri a Sfintei Scripturi, Cluj-Napoca, Editura Logos, 2014.

Volumul recent publicat de Lector univ. dr. Emanuel Conțac face accesibile, în premieră, 553 de scrisori și documente din arhiva Societății Biblice Britanice, aflată în prezent la Biblioteca Universității din Cambridge.
Pe lângă documentele propriu-zise, traduse și adnotate, cititorul va găsi în paginile acestei cărți fișe biografice ale principalelor persoane din carte, un tabel cronologic, un studiu introductiv consistent, o postfață, un scurt istoric al SBB și douăzeci și cinci de fotografii care îl vor ajuta să pătrundă mai bine în spiritul începutului de secol XX. Prefața cărții este semnată de prof. univ. dr. Francisca Băltăceanu.

Manualul catehetic al bisericilor penticostale din România

Pastor Dr. Ioan Brie, Pastor Dr. Ciprian-Flavius Terinte, Manual catehetic, București, Editura Plērōma (a ITPB), 2014.


Preocuparea de veacuri a Bisericii lui Hristos pentru pregătirea prin învăţătură a noilor convertiţi pentru botezul în apă s-a păstrat şi în bisericile penticostale, fiind bine cunoscută rânduiala catehizării premergătoare actului botezului. Prezentul manual catehetic vine să acopere nevoia fundamentală a unui material didactic care să-i ofere slujitorului învăţător o sinteză a învăţăturilor biblice de bază, pe care ucenicul lui Hristos trebuie să şi le însuşească înainte de experienţa botezului. Pe de o parte, experienţa pastorală a autorilor face ca temele abordate să fie cele esenţiale pentru formarea duhovnicească a noilor convertiţi; pe de altă parte formaţia lor academică le conferă gândirea integratoare şi rigoarea ştiinţifică necesare unei argumentaţii convingătoare.
Manualul este tipărit cu aprobarea Consiliului Bisericesc al Cultului Creştin Penticostal din România şi credem că va fi un mijloc eficace pentru modelarea de raţiuni deiforme, îmbibate de cunoştinţa dumnezeiască.
  Despre ITPB Admitere licență Admitere master Facultate Cercetare Bibliotecă Studenţi International relations ALUMNI
  Acreditare/Evaluare instituțională
Carta ITPB
Structura de conducere a ITPB
Senatul ITPB
Consiliul de administrație al ITPB
Consiliul Pastoral al ITPB
Consiliul Director al ITPB
Director de dezvoltare ITPB
Scurt istoric şi cadru juridic
Elemente de indentificare ale ITPB
Marturisirea de credinţă
Misiune şi obiective
Campus
Localizare ITPB
Planul strategic de dezvoltare al ITPB 2012-2016
Rapoarte
Informații cu caracter general
Locuri pt. anul univ. 2015-2016
Înscrierea candidaților
Desfășurarea concursului
Tematica concursului de admitere
Dispoziții finale
Consiliul Facultății
Declaraţia de misiune
Cadre didactice
Adresabilitate şi perspective
Licență în teologie
Forme de învăţământ - licență
Plan de învăţământ - program licență
Discipline - program licență
Master
Plan de învățământ - master
Discipline - master
Structura anului universitar
Regulamente şi metodologii
Practica de specialitate
Taxe
Tipizate: cereri/diverse documente
Tipizate: contracte
Posturi didactice scoase la concurs
Cărţi recomandate de ITPB
Resurse
Licența 2015
Aspecte generale
Proiecte de cercetare ale cadrelor didactice
Jurnalul Plērōma
Simpozioane / Evenimente cu caracter ştiinţific
Publicaţii
Traduceri
Centrul de Cercetare „Biblie şi Societate” (CCBS)
Editura Plērōma
Informaţii generale
Catalog online
Regulament bibliotecă
Viaţa în campusul ITPB
Călătorii misionare
Încadrarea în slujire
Erasmus
Erasmus policy statement 2014-2020
International Partnerships
Support: International Students and Staff
Language policy
Course catalogue

© Toate drepturile rezervate I.T.P. 2008-2010 index: 96478.