Oferta Editurii Casa Cărții pentru studenții ITPB

15 noiembrie - 15 decembrie 2014

Atenție! Oferta Grupului editorial „Logos” din Cluj-Napoca - Valabilă pâna la 1 dec.

Pentru studenții și absolvenții ITPB din ultimii 5 ani

Manualul catehetic al Cultului Creștin Penticostal

Noutate editorială de excepție

„În jurul Sfintelor Scripturi: 90 de ani de la publicarea Bibliei Cornilescu de către Societatea Biblică Britanică” 12 nov. 2014

Evenimente dedicate Bibliei în traducerea Cornilescu

12 și 18 noiembrie 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dragi vizitatori,


Bine aţi venit pe site-ul Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti!

ITPB este o instituţie de învăţământ superior confesional, acreditată prin lege, fiind atât parte a sistemului naţional de învăţământ, cât şi parte componentă a Cultului Creştin Penticostal din România.

Aceste două calităţi distincte ale institutului nostru constituie totodată două imperative, unul pastoral şi altul academic, în virtutea cărora ne propunem să îmbinăm pasiunea pentru Hristos şi excelenţa academică.

ITPB este singura instituţie penticostală care asigură cursuri de pregătire pastorală de-a lungul unei perioade de patru ani, finalizaţi printr-un examen în urma căruia absolvenţii devin licenţiaţi.

La nivel academic, urmărim dezvoltarea unui mediu de reflecţie teologică matură, de dezbatere informată şi de interacţiune fecundă cu celelalte confesiuni şi denominaţiuni creştine, din perspectiva distinctă a identităţii noastre penticostale. Prin simpozioanele ştiinţifice organizate şi prin parteneriatele cu alte instituţiile teologice de prestigiu, Institutul Teologic Penticostal urmăreşte să-i echipeze pe studenţi cu o solidă bază biblică şi teologică pentru a răspunde situaţiilor complexe de viaţă pe care le creează societatea prezentului.

În acord cu nevoile Bisericii Penticostale, le oferim actualilor şi viitorilor studenţi un mediu spiritual şi academic propice, formarea caracterului sub îndrumarea unor cadre didactice tinere şi cu mult potenţial, aportul unor profesori vizitatori importanţi şi posibilitatea unei slujiri pastorale în biserici, prin parteneriatele încheiate cu bisericile locale.
vezi articolul

Publicaţii

Vezi toate

Manualul catehetic al bisericilor penticostale din România

Pastor Dr. Ioan Brie, Pastor Dr. Ciprian-Flavius Terinte, Manual catehetic, București, Editura Plērōma (a ITPB), 2014.


Preocuparea de veacuri a Bisericii lui Hristos pentru pregătirea prin învăţătură a noilor convertiţi pentru botezul în apă s-a păstrat şi în bisericile penticostale, fiind bine cunoscută rânduiala catehizării premergătoare actului botezului. Prezentul manual catehetic vine să acopere nevoia fundamentală a unui material didactic care să-i ofere slujitorului învăţător o sinteză a învăţăturilor biblice de bază, pe care ucenicul lui Hristos trebuie să şi le însuşească înainte de experienţa botezului. Pe de o parte, experienţa pastorală a autorilor face ca temele abordate să fie cele esenţiale pentru formarea duhovnicească a noilor convertiţi; pe de altă parte formaţia lor academică le conferă gândirea integratoare şi rigoarea ştiinţifică necesare unei argumentaţii convingătoare.
Manualul este tipărit cu aprobarea Consiliului Bisericesc al Cultului Creştin Penticostal din România şi credem că va fi un mijloc eficace pentru modelarea de raţiuni deiforme, îmbibate de cunoştinţa dumnezeiască.

Credincioși Legământului. Repere isagogice și teologice în studiul cărții Estera

Lector univ. dr. Ganea Vasile Romulus, Credincioși Legământului. Repere isagogice și teologice în studiul cărții Estera, Cluj-Napoca, Logos/Risoprint, 2013.

Prin comparaţie cu celelalte cărţi canonice ale Vechiului Testament, cartea Estera, în versiunea sa ebraică, are un profil teologic aparte, care ţine de omiterea numelui lui Dumnezeu şi de absenţa celor mai importante elemente cu caracter religios menţionate în alte scrieri ale Vechiului Testament, cu excepţia postului. Mai mult, cărţii Estera i se atribuie uneori un aparent caracter naţionalist, chiar şovin, şi promovarea unei ostilităţi făţişe faţă de neamuri. Un alt element specific cărţii este sărbătoarea Purimului, care nu doar că lipseşte din lista sărbătorilor poruncite în Lege, ci pare să fie celebrarea unei victorii a evreilor împotriva duşmanilor lor, victorie obţinută cu preţul sacrificării multor vieţi omeneşti. Luând în considerare aceste aspecte, sulul Esterei, cum este cunoscută cartea în mediul ebraic, ar putea apărea ca având un caracter eminamente secular. Prin intermediul cercetării de față, autorul își propune să pună însă în discuţie falsele etichete aplicate cărţii Estera pentru a aduce o lumină nouă asupra mesajului ei teologic, pornind îndeosebi de la contextul istoric și de la specificul literar al cărții.

  Despre ITPB Facultate Master IFR Cercetare Bibliotecă Studenţi International relations ALUMNI Alegeri partiale 2014
  Acreditare/Evaluare instituțională
Carta ITPB
Structura de conducere a ITPB
Senatul ITPB
Consiliul de administrație al ITPB
Consiliul Pastoral al ITPB
Consiliul Director al ITPB
Director de dezvoltare ITPB
Scurt istoric şi cadru juridic
Elemente de indentificare ale ITPB
Marturisirea de credinţă
Misiune şi obiective
Campus
Localizare ITPB
Planul strategic de dezvoltare al ITPB 2012-2016
Rapoarte
Dosar evaluare instituțională
Consiliul Facultății
Declaraţia de misiune
Program de studii/specializare
Adresabilitate şi perspective
Forme de învăţământ
Cadre didactice
Plan de învăţământ
Discipline
Structura anului universitar
Regulamente şi metodologii
Practica de specialitate
Taxe
Tipizate: cereri/diverse documente
Tipizate: contracte
Posturi didactice scoase la concurs
Cărţi recomandate de I.T.P.
Resurse
Licența 2014
Dosar master FTP
Cadru juridic
Conducere
Centrul de studiu I.F.R.
Misiune şi obiective
Adresabilitate
Plan de învățământ
Materiale didactice
Procesul didactic
Taxe şi rambursări
Aspecte generale
Proiecte de cercetare ale cadrelor didactice
Jurnalul Plērōma
Simpozioane / Evenimente cu caracter ştiinţific
Publicaţii
Traduceri
Centrul de Cercetare „Biblie şi Societate” (CCBS)
Editura Plērōma
Informaţii generale
Catalog online
Regulament bibliotecă
Viaţa în campusul I.T.P.
Călătorii misionare
Încadrarea în slujire
Erasmus
Erasmus policy statement 2014-2020
International Partnerships
Support: International Students and Staff
Language policy
Course catalogue

© Toate drepturile rezervate I.T.P. 2008-2010 index: 87534.