Oferta Grupului editorial „Logos” din Cluj-Napoca

Pentru studenții și absolvenții ITPB din ultimii 5 ani

ITPB și-a desemnat rectorul

Alegeri parțiale ITPB 2014: 07.10.2014

Simpozionul pastoral: 5 noiembrie 2014

Disciplinele spirituale

Nou început de an universitar

Institutul Teologic Penticostal din București

Schimbare conturi ITPB

În atenția studenților și donatorilor ITPB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dragi vizitatori,


Bine aţi venit pe site-ul Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti!

ITPB este o instituţie de învăţământ superior confesional, acreditată prin lege, fiind atât parte a sistemului naţional de învăţământ, cât şi parte componentă a Cultului Creştin Penticostal din România.

Aceste două calităţi distincte ale institutului nostru constituie totodată două imperative, unul pastoral şi altul academic, în virtutea cărora ne propunem să îmbinăm pasiunea pentru Hristos şi excelenţa academică.

ITPB este singura instituţie penticostală care asigură cursuri de pregătire pastorală de-a lungul unei perioade de patru ani, finalizaţi printr-un examen în urma căruia absolvenţii devin licenţiaţi.

La nivel academic, urmărim dezvoltarea unui mediu de reflecţie teologică matură, de dezbatere informată şi de interacţiune fecundă cu celelalte confesiuni şi denominaţiuni creştine, din perspectiva distinctă a identităţii noastre penticostale. Prin simpozioanele ştiinţifice organizate şi prin parteneriatele cu alte instituţiile teologice de prestigiu, Institutul Teologic Penticostal urmăreşte să-i echipeze pe studenţi cu o solidă bază biblică şi teologică pentru a răspunde situaţiilor complexe de viaţă pe care le creează societatea prezentului.

În acord cu nevoile Bisericii Penticostale, le oferim actualilor şi viitorilor studenţi un mediu spiritual şi academic propice, formarea caracterului sub îndrumarea unor cadre didactice tinere şi cu mult potenţial, aportul unor profesori vizitatori importanţi şi posibilitatea unei slujiri pastorale în biserici, prin parteneriatele încheiate cu bisericile locale.
vezi articolul

Publicaţii

Vezi toate

Trăiţi în pace. Dimensiunea socială a reconcilierii în teologia paulină

Pastor Prof. univ. dr. Corneliu Constantineanu, Trăiţi în pace. Dimensiunea socială a reconcilierii în teologia paulină, Oradea, Casa Cărții / Cluj-Napoca, Risoprint, 2013.

Studiul de faţă reprezintă rezultatul unei cercetări îndelungate, materializate într-o teză de doctorat susţinută la Centrul Oxford pentru studii de Misiune și la Universitatea Leeds. Cartea conţine o versiune ajustată și întrucâtva prescurtată a tezei iniţiale. Punctul de plecare al cercetării l-a constituit observaţia că disciplina exegetică a tratat, în mod tradiţional, prezentarea făcută de apostolul Pavel reconcilierii ca referindu-se doar la împăcarea dintre oameni şi Dumnezeu şi şi-a concentrat atenţia în principal asupra pasajelor-cheie katallassō/katallagē din scrierile pauline. Demersul nostru pune sub semnul întrebării acest mod de a vedea lucrurile şi susţine că apostolul Pavel demonstrează o înţelegere mai complexă a conceptului şi că recurge la o largă paletă de simboluri pentru a descrie reconcilierea ca o realitate cu multiple faţete, incluzând reconcilierea cu Dumnezeu şi reconcilierea dintre fiinţele umane, toate aceste aspecte alcătuind o realitate inseparabilă.

Credincioși Legământului. Repere isagogice și teologice în studiul cărții Estera

Lector univ. dr. Ganea Vasile Romulus, Credincioși Legământului. Repere isagogice și teologice în studiul cărții Estera, Cluj-Napoca, Logos/Risoprint, 2013.

Prin comparaţie cu celelalte cărţi canonice ale Vechiului Testament, cartea Estera, în versiunea sa ebraică, are un profil teologic aparte, care ţine de omiterea numelui lui Dumnezeu şi de absenţa celor mai importante elemente cu caracter religios menţionate în alte scrieri ale Vechiului Testament, cu excepţia postului. Mai mult, cărţii Estera i se atribuie uneori un aparent caracter naţionalist, chiar şovin, şi promovarea unei ostilităţi făţişe faţă de neamuri. Un alt element specific cărţii este sărbătoarea Purimului, care nu doar că lipseşte din lista sărbătorilor poruncite în Lege, ci pare să fie celebrarea unei victorii a evreilor împotriva duşmanilor lor, victorie obţinută cu preţul sacrificării multor vieţi omeneşti. Luând în considerare aceste aspecte, sulul Esterei, cum este cunoscută cartea în mediul ebraic, ar putea apărea ca având un caracter eminamente secular. Prin intermediul cercetării de față, autorul își propune să pună însă în discuţie falsele etichete aplicate cărţii Estera pentru a aduce o lumină nouă asupra mesajului ei teologic, pornind îndeosebi de la contextul istoric și de la specificul literar al cărții.

  Despre ITPB Facultate Master IFR Cercetare Bibliotecă Studenţi International relations ALUMNI Alegeri partiale 2014
  Acreditare/Evaluare instituțională
Carta ITPB
Structura de conducere a ITPB
Senatul ITPB
Consiliul de administrație al ITPB
Consiliul Pastoral al ITPB
Consiliul Director al ITPB
Director de dezvoltare ITPB
Scurt istoric şi cadru juridic
Elemente de indentificare ale ITPB
Marturisirea de credinţă
Misiune şi obiective
Campus
Localizare ITPB
Planul strategic de dezvoltare al ITPB 2012-2016
Rapoarte
Dosar evaluare instituțională
Consiliul Facultății
Declaraţia de misiune
Program de studii/specializare
Adresabilitate şi perspective
Forme de învăţământ
Cadre didactice
Plan de învăţământ
Discipline
Structura anului universitar
Regulamente şi metodologii
Practica de specialitate
Taxe
Tipizate: cereri/diverse documente
Tipizate: contracte
Posturi didactice scoase la concurs
Cărţi recomandate de I.T.P.
Resurse
Licența 2014
Dosar master FTP
Cadru juridic
Conducere
Centrul de studiu I.F.R.
Misiune şi obiective
Adresabilitate
Plan de învățământ
Materiale didactice
Procesul didactic
Taxe şi rambursări
Aspecte generale
Proiecte de cercetare ale cadrelor didactice
Jurnalul Plērōma
Simpozioane / Evenimente cu caracter ştiinţific
Publicaţii
Traduceri
Centrul de Cercetare „Biblie şi Societate” (CCBS)
Editura Plērōma
Informaţii generale
Catalog online
Regulament bibliotecă
Viaţa în campusul I.T.P.
Călătorii misionare
Încadrarea în slujire
Erasmus
Erasmus policy statement 2014-2020
International Partnerships
Support: International Students and Staff
Language policy
Course catalogue

© Toate drepturile rezervate I.T.P. 2008-2010 index: 85616.