Cunoaşterea Celui Preasfînt

 Cunoaşterea Celui Preasfînt A. W. Tozer A. W. Tozer, asemenea profeţilor din vechime, pleacă de la o constatare vitală: „Biserica a abandonat concepţia înaltă despre Dumnezeu pe care o avea cîndva şi a înlocuit-o cu una atît de ieftină şi de lipsită de demnitate". Si această pierdere are consecinţe dramatice, „este cauza a nenumărate alte rele mai mici. […] O dată cu pierderea sentimentului maiestăţii s-au pierdut şi sentimentul de teamă sfîntă şi cel al conştiinţei prezenţei divine. Ne-am pierdut spiritul de închinare şi capacitatea de a ne retrage în noi înşine pentru a-L întîmpina pe Dumnezeu în tăcere şi adorare."Dar autorul nu scrie ca să condamne, ci ca să ofere soluţii. Si soluţia o reprezintă „redescoperirea maiestaţii lui Dumnezeu" pentru-că „dacă imaginea noastră despre Dumnezeu este eronată sau inadecvată, este imposibil să păstram în practică o morală sănătoasă sau o atitudine interioară corecta. Daca vrem să avem iaraşi putere spirituală în vieţile noastre, trebuie să începem să-L vedem tot mai mult pe Dumnezeu aşa cum este El în realitate."În această lucrare devenită clasică (din 1961 se retipăreşte constant în nenumarate limbi şi s-a vîndut în mai mult de o jumătate de milion de exemplare), Tozer pleacă, asa cum am văzut, de la necesitatea imperioasă a cunoaşterii lui Dumnezeu şi, paradoxal, imposibilitatea unui asemenea demers prin noi însine. Pentru a cunoaşte ceva despre Dumnezeu, trebuie să pornim de la ceea ce ne este familiar, ca o punte spre necunoscut, ajutaţi şi călăuzişi de ceea ce Dumnezeu a binevoit să ne descopere despre Sine. Astfel, studiul atributelor lui Dumnezeu – întelese nu ca însuşiri sau caracteristici ale Lui, ci ca adevăruri despre El revelate nouă – devine o cale sfîntă pe care autorul ne invită să păşim împreună. Si o face într-un mod care, departe de a fi arid, scolastic ori inaccesibil reuşeşte să prezinte concepte aflate dincolo de întelegerea omului obişnuit într-un limbaj accesibil acestuia – reuseste „să pună prajiturile pe raftul de jos ca să poată ajunge şi copiii mici la ele". El reuşeşte să ne convingă că, într-adevăr, ceea ce mintea omului nu poate cuprinde sau înţelege, inima lui poate pricepe în închinare.Cunoaşterea Celui Preasfînt este o mărturie elocventă adusă conceptului maiestăţii lui Dumnezeu, care încurajează meditaţia plină de reverenţă asupra Fiinţei Divine şi ne îndrumă înapoi, pe drumul pe care puterea spirituală ne umple din nou viaţa.Pentru mai multe detalii vezi Grupul editorial „Logos" din Cluj Napoca.

×