Doctrina creştină. Locul, rolul şi importanţa ei

 Doctrina creştină. Locul, rolul şi importanţa ei. Alister McGrathCei mai mulţi oameni se sperie la auzul cuvîntului doctrină. Doctrina îi trimite cu gîndul fie la un lucru neînsemnat, fie la unul greu de înteles. Nu de puţine ori, doctrina trezeşte, în mintea celor mai mulţi, imaginea unor teologi înrăiţi, care se ceartă fară nici un rost, încercînd să patrundă sensul unor cuvinte. Mulţi creştini din zilele noastre sînt de părere că doctrina este un lucru lipsit de importanţă pentru credinţa şi viaţa creştină. Într-adevăr, doctrinele par, uneori, lipsite de relevanţă. Par a fi formulări pedante şi pare ciudat să ne preocupăm de formule atente şi precise despre Dumnezeu. Aceste probleme sînt reale; ele nu sînt născociri fanteziste. Esenţa creştinismului nu este – şi nu a fost niciodată – combinarea corectă a unor cuvinte! Esenţa creştinismului este întîlnirea cu Dumnezeul cel viu şi plin de dragoste.Dar dacă vrem să vorbim despre Dumnezeu, dacă vrem să împărtăşim altora experienţele cu El sau dacă încercăm să explicăm de ce Domnul Isus Hristos este atăt de important, vom sfărşi prin a face afirmaţii doctrinare. Prezentarea inadecvată, insuficient argumentată şi rece a naturii doctrinei poate crea o impresie nefavorabilă. Uneori, doctrina pare lipsită de relevanţă – dar, la o analiză mai atentă, vedem că ea deţine cheia viitorului credinţei creştine în lumea modernă. Biserica nu poate gîndi şi acţiona nici atît fără să-şi întemeieze ideile şi acţiunile pe un fundament doctrinar. Doctrina trebuie să fie în continuare una dintre resursele esenţiale ale educaţiei creştine, iar noi trebuie să promovăm şi să recunoaştem acest lucru. Creştinismul are o temelie ireductibil doctrinară, pe care poate fi ridicată o adevarată suprastructură socială, politică şi experienţială. Temelia trebuie să sprijine însă toată această structură. A neglija – sau, mai rău, a repudia – această temelie înseamnă a lipsi biserica crestină de resursele ei fundamentale, care îi sînt necesare pentru a-si păstra identitatea şi misiunea în cel de-al treilea mileniu al existenţei ei.Alister McGrath îşi propune, în lucrarea de faţă, să analizeze şi să explice scopul şi locul doctrinei creştine. Doctrina este reflecţia responsabilă şi ascultătoare a bisericii asupra tainelor credinţei. Doctrina apără credinţa creştină de toate interpretările incorecte şi incoerente ale identitaţii şi ale chemării ei şi oferă credincioşilor un cadru de interpretare a aspectelor ambigue ale experienţei umane. Doctrina este rezultatul firesc al gîndirii creştine despre tainele credinţei. De asemenea, doctrina permite interpretarea şi transformarea aspectelor ambigue ale experienţei umane în lume. Doctrina deschide calea formării unei concepţii despre lume, pe baza căreia pot fi transformate atitudinile creştinilor şi poate fi abordată o gamă largă de probleme – sociale, spirituale, etice şi politice.Grupuri țintă:- laici preocupaţi de sfera religioasă, de întelegerea rolului doctrinei creştine; – studenţi la seminarii şi colegii biblice; – preoţi, pastori; – învăţători de scoală biblică; – lideri de tineret; – responsabili cu învăţătura în biserică.Caracteristici speciale:- un autor cu o reputaţie aparte în lumea academică teologică; – o combinaţie suprinzătoare între profunzimea ideilor şi claritatea expunerii lor; – structura logică, persuasivă, plăcut de urmărit şi usor de înţeles; – ancorare în cotidian, simultan cu referinţe pertinente la istoria bisericii; – format elegant, hîrtie Luxcream import Suedia, coperta tare şi supracoperta;Pentru mai multe detalii vezi Grupul editorial „Logos" din Cluj Napoca.

×