Doctrina suveranităţii

 Doctrina suveranităţii A. W. PinkScriind despre suveranitatea lui Dumnezeu, Ch. H. Spurgeon spunea: „Mi-amintesc bine ziua şi ceasul cînd am primit pentru întîia dată aceste adevăruri în inima mea – cînd ele ardeau în mine, cum spune John Bunyan – ardeau ca însemnate cu fierul roşu în sufletul meu; şi mi-aduc aminte cum am simţit că am crescut brusc şi că din copil am devenit bărbat – că am avansat în cunoaşterea Scripturii, că am apucat strîns, o dată pentru totdeauna, cheia adevărului lui Dumnezeu." Cartea de faţă îşi propune să discute tocmai aceste adevăruri. Autorul ei, A. W. Pink, pleacă de la convingerea că „în vremuri ca acestea de degenerare, în care ne este dat să trăim, cînd pretutindeni este preamărit omul, iar «supraomul» a devenit un cuvînt obişnuit, există necesitatea acută de a accentua realitatea glorioasă a supremaţiei lui Dumnezeu – şi aceasta cu atît mai mult cu cît ea este tăgăduită în mod deosebit". Autorul porneşte la drum discutînd relevanţa şi necesitatea stringentă a redescoperirii acestei doctrine în veacul nostru. El analizează apoi semnificaţia doctrinei suveranităţii lui Dumnezeu în raport cu vectorii ei esenţiali: creaţia, stăpînirea lui Dumnezeu asupra lumii, mîntuirea, voinţa omului şi rugăciunea. Ultimele capitole ne invită să medităm la valoarea acestei doctrine pentru noi şi la implicaţiile ei practice pentru viaţa de credinţă. Cititorul care parcurge cartea ajunge la concluzia că doctrina suveranităţii, departe de a fi aridă şi anostă, este glorioasă şi ziditoare, iar cunoaşterea ei ne va face să exclamăm împreună cu Moise: „Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine, minunat în sfinţenie, bogat în fapte de laudă şi făcător de minuni?"Grupuri țintă:- laici preocupaţi de sfera religioasă, de înţelegerea doctrinelor creştine studenţi la seminarii şi colegii biblice; – preoţi, pastori; – învăţători de şcoală biblică; – lideri de tineret; – responsabili cu învăţătura în biserică. Caracteristici speciale:- un autor evanghelic apreciat, cu un respect deosebit pentru Scriptură şi predicarea expozitivă; – combinaţie surprinzătoare între profunzimea ideilor şi claritatea expunerii lor; – structură logică, persuasivă, plăcut de urmărit şi uşor de înţeles; – format elegant, copertă tare. Pentru mai multe detalii vezi Grupul editorial „Logos" din Cluj Napoca.

×