Evanghelizarea și suveranitatea lui Dumnezeu

 Evanghelizarea și suveranitatea lui DumnezeuJames I. PackerDoctrina suveranităţii lui Dumnezeu şi chemarea la evanghelizare creează un conflict în gândirea multor creştini. Dacă Dumnezeu deţine controlul absolut şi El dă mântuirea cui doreşte, ce rost are să mai evanghelizăm? Şi dacă ne luăm în serios chemarea creştină de a evangheliza, cum o putem face într-un mod care să se împace cu credinţa în suveranitatea divină? Packer ne propune în cartea de faţă „o mostră de raţionament biblic şi teologic, menită să clarifice relaţia dintre trei realităţi: suveranitatea lui Dumnezeu, responsabilitatea omului şi datoria creştinului de a evangheliza. Cea de-a treia dintre aceste realităţi constituie subiectul propriu-zis al cărţii; suveranitatea divină şi responsabilitatea umană sînt analizate numai în măsura în care sînt legate de evanghelizare. Scopul expunerii este să risipească suspiciunea (prezentă, din cîte se pare, în unele cercuri) că credinţa în suveranitatea absolută a lui Dumnezeu împiedică recunoaşterea şi acceptarea deplină a responsabilităţii de a evangheliza şi să arate că, dimpotrivă, numai această credinţă poate da creştinilor puterea necesară pentru a-şi îndeplini sarcina de a evangheliza."Grupuri țintă: – preoţi, pastori şi misionari creştini; – laici preocupaţi de evanghelizare şi de înţelegerea doctrinelor creştine; – studenţi la seminarii şi colegii biblice. Caracteristici speciale: – un teolog creştin de seamă, deosebit de respectat, care a îmbinat în cariera sa cercetarea academică cu preocuparea pastorală; – abordarea deschisă a unor întrebări foarte dificile, în chestiuni controversate; – capacitatea de a distinge între esenţial şi ne-esenţial în chestiuni doctrinare controversate; – argumente surprinzător de logice şi clar expuse; – format elegant, copertă tare; – un volum cu un loc bine meritate în seria VREAU SĂ ÎNŢELEG şi o perspectivă complementară a lucrării Doctrina suveranităţii, de A. W. Pink. Pentru mai multe detalii vezi Grupul editorial „Logos" din Cluj Napoca.

×