Martin Luther, Scrieri, vol. 2 (Reforma şi viaţa socială)

 Martin Luther, Scrieri, vol. 2 (Reforma şi viaţa socială) Dr. Martin LutherEditura LOGOS continuă în acest al doilea volum din Colecţia Reforma să ofere cititorilor din România posibilitatea de a lectura, în limba lor, scrierile esenţiale ale lui Martin Luther care au stat la baza Reformei. Dacă primul volum cuprindea patru lucrări fundamentale pentru direcţia gîndirii reformatorului german, critice pentru declanşarea Reformei, în prezentul volum sînt incluse opt lucrări care vizează în principal relaţia dintre schimbarea de mentalitate adusă de Reformă şi implicaţiile sociale ale acesteia. Luther şi-a pus întrebarea: "Ce consecinţe practice va avea învăţătura despre justificarea credinciosului prin credinţă?" Răspunsul s-a conturat în seria amplă de lucrări etice şi spirituale referitoare la viaţa socială şi bisericească, din care Editura LOGOS a selectat materialul acestui volum.Grupuri țintă: – orice cititor dornic să îşi îmbunătăţească cultura generală, avînd acum, pentru prima dată dupa 500 de ani, posibilitatea să lectureze în limba română scrieri care au marcat istoria Bisericii creştine, în special, şi a omenirii, în general; – studenţi la facultăţile umaniste, cît şi la seminarii şi colegii biblice; – credincioşi din confesiunile tradiţionale (ortodocşi, romano-catolici sau greco-catolici) care doresc să aibă acces nemijlocit la scrierile care au dus la apariţia Reformei; – credincioşi protestanţi, evanghelici şi neoprotestanţi care doresc să cunoască ideile care au stat la baza teologiei şi practicilor din bisericile lor.Caracteristici speciale: – o traducere superbă, realizată de prof. dr. Petru Forna de la Facultatea de Litere, Universitatea "Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca, specialist în istoria limbii germane şi în literatura germană veche şi medie; – include O predică despre căsătorie; – printre altele include temele: Patimile lui Hristos, Dacă şi soldaţii pot fi mîntuiţi; – editie-eveniment, în format deosebit de elegant, pe hîrtie volumică lux-crem, import Finlanda, cu copertă tare, în imitaţie de piele şi poleială aurie.Pentru mai multe detalii vezi Grupul editorial „Logos" din Cluj Napoca.

×