Puterea predicării

Puterea predicării, de John R. W. StottCred cu tărie că predicarea trebuie să ofere o punte între lumea biblică şi lumea modernă. […] Cred cu adevărat în predicare şi consider că nimic nu are puterea de a reda sănătatea şi vitalitatea bisericii, pentru a-i conduce pe membrii ei la maturitate în Hristos, decît o reîntoarcere la predicarea autentică, biblică şi contemporană afirmă John Stott în această carte.Puterea predicării este o invitaţie la redescoperirea gloriei şi responsabilităţii proclamării Cuvîntului într-o lume în care predicarea riscă să devină o tradiţie deşuetă. Stott îşi construieşte materialul logic şi convingător, pornind de la reperele istorice ale predicării biblice, prezentînd apoi fundamentele teologice esenţiale pentru această slujbă creştină. El discută apoi pe larg datoria esenţială a predicatorilor de a fi relevanţi pentru lumea modernă în care trăim, detaliază chemarea imperioasă la studiu şi ce presupune ea şi oferă o întelegere adecvată a etapelor obligatorii de pregătire a unei predici. Cartea nu se putea încheia fără a include şi discutarea trăsăturilor indispensabile ale caracterului unui predicator eficace şi provocarea de a îmbina umilinţa cu îndrăzneala. În Puterea predicării John Stott reuşeşte să stîrnească în cititor dorinîa de a se angaja cu sîrguinţa în această slujbă măreaţă şi de a-şi împlini chemarea cu bucurie şi Grupuri țintă: – predicatori ordinaţi sau laici; – preoţi, prezbiteri şi pastori; – studenţi la colegii şi seminarii biblice; – membri din biserică ce doresc să înteleagă mai bine conceptul biblic de predicare ce presupune, fundamentul biblic, sarcina esenţială, elementele practice şi trăsăturile obligatorii de caracter, Caracteristici speciale: – combină caracterul practic cu fundamentarea biblică şi exemplele istorice sau contemporane; – materialul este construit logic, gradat, uşor de urmărit, cu o argumentare judicioasă şi amănunţită, fără a fi obositoare; – numeroase citate din alte lucrări pe această temă, pentru a demonstra larga acceptare a principiilor susţinute în decursul istoriei Bisericii; – un accent deosebit pe relevanţă şi studiu personal, cu numeroase sugestii concrete, despre cum pot fi atinse aceste obiective; – scrisă de un autor cu o reputaţie deosebită, care s-a impus ca un predicator şi teolog remarcabil în a doua jumătate a sec. XX; – tipărită pe hîrtie lux-crem, import Finlanda, într-un format elegant, pe măsura conşinutului.Pentru mai multe detalii vezi Grupul editorial „Logos" din Cluj Napoca. 

×