Discipline – master

Considerente cu caracter general

Disciplinele sunt prezentate pe ani universitari, în conformitate cu planurile de învăţământ valabil, începând cu anii universitari 2014-2015 (planul de învățământ se găsește la subsolul acestei pagini).

Dacă doriţi să consultaţi programa analitică a vreunei discipline apăsați pe numele disciplinei.

Lista disciplinelor pe ani universitari

Anul I

Semestrul I Credite
Teme teologice majore în Vechiul Testament 6
Teme teologice majore în Noul Testament 6
Comuniune și conflict în 1 Corinteni 6
Spiritualitatea închinării creştine în cartea Psalmilor (6)
Teologia și politica din perspectivă penticostală (6)
Cercetare şi scriere academică (6)
Contextul iudaic și greco-roman al Noului Testament (6)
Total 30
Semestrul II Credite
O teologie a muncii 6
Duhul Sfânt în misiunea Bisericii 6
Legământ și etică în identitatea și misiunea poporului ales 6
Dimensiunea socială a scrierilor lucanice (6)
Hristologie şi ucenicie creştină în Ev. după Marcu (6)
Alegere, răscumpărare și identitate în viața poporului lui Dumnezeu (6)
Teologia Ep. către Romani (6)
Total 30
Disciplinele ale căor credite sunt trecute în paranteze sunt opționale.

Anul II

Semestrul I Credite
Teologie şi reconciliere socială 5
Principii biblice ale conducerii creştine 5
Etica creștină și binele comun 5
O teologie biblică a familiei 5
O teologie a posesiunilor materiale (4)
Biserica, Biblia și societatea (4)
Exegeza avansată a NT (6)
Exegeza avansată a VT (6)
Total 30
Semestrul II Credite
Evanghelia şi cultura 5
Istoria relației dintre biserică și stat 5
Dreptatea socială în scrierile profetice 6
Teologie, spiritualitate și misiune penticostală (5)
Antropologie creştină (5)
Scrierea disertaţiei de master 9
   
Total 30
Disciplinele ale căor credite sunt trecute în paranteze sunt opționale.

Dacă doriţi să consultaţi programa analitică a vreunei discipline apăsați pe numele disciplinei.

×