Discipline – master

Considerente cu caracter general

Disciplinele sunt prezentate pe ani universitari, în conformitate cu planurile de învăţământ valabile, începând cu anii universitari 2014-2015 și 2017-2018 (planurile de învățământ se găsesc la subsolul acestei pagini).

Dacă doriţi să consultaţi programa analitică a vreunei discipline apăsați pe numele disciplinei.

Lista disciplinelor pe ani universitari

Anul I

Semestrul I Credite
Teme teologice majore în Vechiul Testament 8
Teme teologice majore în Noul Testament 8
Comuniune și conflict în 1 Corinteni 7
Contextul iudaic și greco-roman al Noului Testament (7)
Spiritualitatea închinării creştine în cartea Psalmilor 7
Teologia și politica din perspectivă penticostală (7)
Total 30
Semestrul II Credite
O teologie a muncii 7
Duhul Sfânt în misiunea Bisericii 8
Dimensiunea socială a scrierilor lucanice 8
Hristologie şi ucenicie creştină în Ev. după Marcu (8)
Alegere, răscumpărare și identitate în viața poporului lui Dumnezeu 7
Teologia Ep. către Romani (7)
Total 30
Disciplinele ale căor credite sunt trecute în paranteze sunt opționale.

Anul II

Semestrul I Credite
Principii biblice ale conducerii creştine 8
Etica creștină și binele comun 8
O teologie biblică a familiei 8
Biserica, Biblia și societatea (4)
Exegeza avansată a NT 6
Exegeza avansată a VT (6)
Total 30
Semestrul II Credite
Istoria relației dintre biserică și stat 8
Dreptatea socială în scrierile profetice 8
Teologie, spiritualitate și misiune penticostală 4
Antropologie creştină (4)
Scrierea disertaţiei de master 10
   
Total 30
Disciplinele ale căor credite sunt trecute în paranteze sunt opționale.

Dacă doriţi să consultaţi programa analitică a vreunei discipline apăsați pe numele disciplinei.

×