Discipline – program licență

Considerente cu caracter general

Disciplinele sunt prezentate pe ani universitari, în conformitate cu planurile de învăţământ valabile începând cu anii universitari 2012-2013*, 2016-2017 (planurile de învățământ se găsesc la subsolul acestei pagini).

Dacă doriţi să consultaţi programa analitică a vreunei discipline vă rugăm să apăsaţi pe numele disciplinei. Anii de studii I, II și III funcționează după planul de învățământ valabil cu anul universitar 2016-2017. Anul IV de studii funcționează după planul de învățământ valabil cu anul universitar 2012-2013*.

*Planul de învățământ 2012-2013 a fost modificat începând cu anul univ 2015-2016 (pe baza scrisorii răspuns ITPB cu nr. 292/18.07.2014 / ARACIS 4284/18.07.2014,  la recomandarea ARACIS 4184/18.07.2014  în vederea includerii disciplinei: Ed. Fizică.)

Lista disciplinelor pe ani universitari

Anul I

Semestrul I Credite
Studiul Vechiului Testament 4
Studiul Noului Testament 4
Istorie Biblică 4
Limba ebraică 4
Limba greacă 3
Istoria Bisericii Universale 3
Limba engleză 2
Formarea spirituală a slujitorului penticostal 2
Etică și integritate academică 1
Practică omiletică și catehetică 1
Educație fizică 3
Limba română aplicată (O) (2)
Teme creștine în literatura universală (O) (2)
Total 30+3 (sport)
Semestrul II Credite
Studiul Vechiului Testament  4
Studiul Noului Testament 4
Istorie Biblică 4
Limba ebraică 4
Limba greacă 3
Istoria Bisericii Universale 3
Limba engleză 2
Formarea spirituală a slujitorului penticostal 2
Practică omiletică și catehetică 1
Educație fizică 3
Introducere în teologie 1
Introducere în arheologie biblică (1)
Introducere în omiletică și catehetică  2
Introducere în retorică  (2)
Total 30 + 3 (sport)

Anul II

Semestrul I Credite
Studiul Vechiului Testament 4
Studiul Noului Testament 4
Hermeneutica 4
Omiletică şi catehetică 3
Limba greacă 4
Morala creștină penticostală 3
Istoria și filosofia religiilor 2
Drept bisericesc penticostal 2
Practică omiletică și catehetică 1
Educație fizică 3
Teologia epistolelor pastorale (3)
Teologia epistolelor generale (3)
Total 30+3 (sport)
Semestrul II Credite
Studiul Vechiului Testament 5
Studiul Noului Testament 5
Hermeneutica 4
Omiletică și catehetică 4
Muzică bisericească 4
Morală creștină penticostală 4
Practică omiletică și catehetică 1
Educație fizică 3
Spiritualitatea creștină în postmodernism (3)
Spiritualitate penticostală (3)
Total 30 + 3 (sport)

Anul III

Semestrul I Credite
Teologia Noului Testament 4
Teologia Vechiului Testament 4
Teologie sist. şi dogm. penticostală 4
Omiletică și catehetică 3
Teologia slujirii pastorale 4
Istoria Bisericii Creştine Penticostale 4
Misiologie şi formare misionară 3
Practică omiletică și catehetică 1
Educație fizică 3
Misiunea socială a bisericii (3)
Sociologia religiei (3)
Total 30+3 (sport)
Semestrul II Credite
Teologia Noului Testament 5
Teologia Vechiului Testament 5
Teologie sist. şi dogm. penticostală 4
Omiletică și catehetică 3
Teologia slujirii pastorale 4
Închinare și practică bisericească penticostală 4
Practică omiletică și catehetică 1
Educație fizică 3
Teologia literaturii ioaneice (4)
Misiologie și ecumenism (4)
Total 30 + 3 (sport)

Anul IV

Semestrul I Credite
Istoria dogmei creștine 5
Teologie sist. și dogm. penticostală 5
Drept bisericesc și administrație 5
Teologia biblică a Duhului Sfânt 5
Consiliere spirituală 5
Apologetică 4
Istoria creștinismului din România (4)
Practică omiletică și catehetică 1
Educație fizică 3
Total 30 + 3 (sport)
Semestrul II Credite
Istoria dogmei creștine 4
Teologie sist. și dogm. penticostală 5
Patristică 3
Teologia biblică a Duhului Sfânt 5
Consiliere spirituală 5
Teologie comparată 3
Conducere spirituală 4
ASCSD* (4)
Practica omiletică și catehetică 1
Educație fizică 3
Total 30+3 (sport)
*Asistarea spirituală a categoriilor sociale defavorizate


Dacă doriţi să consultaţi programa analitică a vreunei discipline vă rugăm să apăsaţi pe numele disciplinei. Anii de studii I, II și III funcționează după planul de învățământ valabil cu anul universitar 2016-2017. Anul IV de studii funcționează după planul de învățământ valabil cu anul universitar 2012-2013.

×