Discipline – program licență

Considerente cu caracter general

Disciplinele sunt prezentate pe ani universitari, în conformitate cu planurile de învăţământ valabile începând cu anii universitari 2012-2013, 2016-2017 (planurile de învățământ se găsesc la subsolul acestei pagini).

Dacă doriţi să consultaţi programa analitică a vreunei discipline vă rugăm să apăsaţi pe numele disciplinei. Anii de studii II, III și IV funcționează după planul de învățământ valabil cu anul universitar 2012-2013. Anul I de studii funcționează după planul de învățământ valabil cu anul universitar 2016-2017.

Lista disciplinelor pe ani universitari

Anul I

Semestrul I Credite
Studiul Vechiului Testament 4
Istorie Biblică 4
Limba ebraică 4
Studiul Noului Testament 4
Limba greacă 3
Istoria Bisericii Universale 3
Metodologia cercetării ştiinţifice de profil 1
Limba engleză 2
Formarea spirituală a slujitorului creștin 2
Limba română aplicată (O) 2
Teme creștine în literatura universală (O) (2)
Practică pastorală 1
Total 30
Semestrul II Credite
Studiul Vechiului Testament 4
Istorie Biblică 4
Limba ebraică 4
Studiul Noului Testament 4
Limba greacă 3
Istoria Bisericii Universale 3
Limba engleză 2
Formarea spirituală a slujitorului creștin 2
Introducere în teologie (O) 1
Introducere în arheologie biblică (O) (1)
Introducere în omiletică și catehetică  2
Introducere în retorică  (2)
Practică pastorală 1
Total 30

Anul II

Semestrul I Credite
Studiul Vechiului Testament 4
Studiul Noului Testament 4
Limba greacă 4
Hermeneutica 4
Omiletică şi catehetică 4
Morala creștină penticostală 2
Drept bisericesc penticostal 2
Istoria religiilor 2
Teologia epistolelor generale (O) 3
Sociologia religiei (O) (3)
Practică pastorală 1
Total 30
*Educația creștină a persoanelor cu CES
Semestrul II Credite
Studiul Vechiului Testament 5
Studiul Noului Testament 5
Hermeneutica 4
Muzică bisericească 4
Omiletică și catehetică 4
Morală creștină penticostală 4
Spiritualitate penticostală (O) 3
SCP (O)* (3)
Practica pastorală 1
Total 30
*Teologia închinării și muzică bisericească
*Spiritualitatea creștină în postmodernism

Anul III

Semestrul I Credite
Teologia Noului Testament 4
Istoria Bisericii Creştine Penticostale 4
Teologie sist. şi dogm. penticostală 4
Morala creştină penticostală 4
Istoria religiilor 3
Teologia slujirii pastorale 4
Misiologie şi formare misionară 3
DSPIBP (O)* 3
Istoria filosofiei (O) (3)
Practică pastorală 1
Total 30
*Dimensiunea socio-politică a învăţăturii Bisericii Primare
Semestrul II Credite
Teologia Noului Testament 4
Teologie sist. şi dogm. penticostală 4
Morala creştină penticostală 4
Teologia slujirii pastorale 5
Misiologie și formare misionară 4
DSPIBP (O)* 4
Istoria filosofiei (O) (4)
Teologia literaturii ioaneice (O)) 4
Misiologie şi ecumenism (O) (4)
Practică pastorală 1
Total 30
*Dimensiunea socio-politică a învăţăturii Bisericii Primare

Anul IV

Semestrul I Credite
Istoria dogmei creștine 5
Teologie sist. și dogm. penticostală 5
Drept bisericesc și administrație 5
Teologia biblică a Duhului Sfânt 5
Consiliere spirituală 5
Apologetică (O) 4
Istoria creștinismului din România (O) (4)
Practică pastorală 1
Total 30
Semestrul II Credite
Istoria dogmei creștine 4
Teologie sist. și dogm. penticostală 5
Patristică 3
Teologia biblică a Duhului Sfânt 5
Consiliere spirituală 5
Teologie comparată 3
Conducere spirituală (O) 4
ASCSD (O) (4)
Practica pastorală 1
Total 30
*Asistarea spirituală a categoriilor sociale defavorizate

(O) – Disciplină opţională

Dacă doriţi să consultaţi programa analitică a vreunei discipline vă rugăm să apăsaţi pe numele disciplinei. Anii de studii II, III și IV funcționează după planul de învățământ valabil cu anul universitar 2012-2013. Anul I de studii funcționează după planul de învățământ valabil cu anul universitar 2016-2017.

×