Licență 2016

Examen de licență 2016

1. Termenul de predare a tezei de licenţă este vineri, 06 iunie. Data examenului: 27 iunie – 28 iunie 2016

2. Taxa: 400 lei

3. Texte biblice și teme

– Texte biblice
1. Matei 2.1-12
2. Matei 14.22-36
3. Luca 5.1-11
4. Luca 11.1-13
5. Ioan 15.1-11
6. Fapte 13.1-12
7. Romani 8.1-27
8. 1Corinteni 14.1-25
9. Filipeni 1.12-26
10. Iacov 1.1-18
11. 1 Împărați 12.25-33
12. Psalmul 56
13. Ieremia 18.1-23
14. Daniel 6.1-28
15. Maleahi 1.1-14

– Teme pentru predicile dogmatice

1. Botezul cu Duhul Sfânt în dogmatica penticostală
2. Darurile Duhului Sfânt conform dogmaticii penticostale
3. Învățătura despre Sfânta Treime
4. Învățătura despre mântuire în dogmatica penticostală
5. Slujirea pastorală din perspectivă penticostală

4. Bibliografie

1. Chapell, Bryan, Predicarea cristocentrică, trad. Dorin Pantea, Oradea, Făclia, 2008.
2. Grudem, Wayne, Teologie sistematică. Introducere în doctrinele biblice, trad. Dinu Moga, Oradea, Făclia, 2004;
3. Menzies, William W.; Horton, Stanley M., Doctrine biblice. O perspectivă penticostală, trad. Dan Mitra, Oradea, Life, 1999.
4. Reid, Daniel G. (ed.), Dicţionarul Noului Testament, trad. Lucian Ciupe şi Timotei Manta, Oradea, Casa cărţii, 2009.
5. Tatu, Silviu, Când leul rage: comentariu la cartea profetului Amos, SBR /Metanoia, Oradea, 2010.
6. Terinte, Ciprian, Homiletică şi catehetică 2012-2013, curs universitar

×