Licență 2018

Examen de licență 2018

Conform metodologiei, examenul pentru obţinerea licenţei în teologie penticostală pastorală constă în două probe orale:

  • Proba I (orală): evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – 28 iunie 2018
  • Proba a II-a: prezentarea şi susţinerea tezei de licenţă – 29 iunie 2018

Tematica examenului de licență este următoarea:

Exod cap. 24

Numeri cap.12

Iosua cap.7

Isaia cap.5

Mica cap.6

Matei cap.11

Marcu cap.14

Luca cap.2

Luca cap.13

Ioan cap. 13

Faptele Apostolilor cap.19

Faptele Apostolilor cap.20

Romani cap.14

2 Corinteni cap.9

1 Petru cap.1

Doctrina despre Sfânta Treime

Doctrina creștină despre Sfintele Scripturi

Doctrina creștină despre botezul cu Duhul Sfânt din perspectiva teologiei penticostale

Doctrina creștină despre Persoana Domnului Isus

Actele de cult ale Bisericii Penticostale.

 Bibliografie

  1. Chapell, Bryan, Predicarea cristocentrică, trad. Dorin Pantea, Oradea, Făclia, 2008;
  2. Grudem, Wayne, Teologie sistematică. Introducere în doctrinele biblice, trad. Dinu Moga, Oradea, Făclia, 2004;
  3. Menzies, William W, Horton, Stanley M., Doctrine biblice. O perspectivă penticostală, trad. Dan Mitra, Oradea, Life, 1999;
  4. Reid, Daniel G. (ed.), Dicţionarul Noului Testament, trad. Lucian Ciupe şi Timotei Manta, Oradea, Casa cărţii, 2009;
  5. Tatu, Silviu, Când leul rage: Comentariu la cartea profetului Amos, SBR /Metanoia, Oradea, 2010. 6. Terinte, Ciprian, Homiletică şi catehetică 2012-2013, curs universitar;
  6. Terinte, Ciprian, Epistola către Coloseni – De la text la predică. Îndrumar exegetic și omiletic, București/Cluj-Napoca, Pleroma/Risoprint, 2016.

Din tematica examenului de licență stabilită de senatul ITPB, comisa de examninare desemnată de senatul ITPB va formula subiecte specifice.

Taxa de înscriere la examen este de 400 Lei.

×