Licență 2018

Examen de licență 2018

Conform metodologiei, examenul pentru obţinerea licenţei în teologie penticostală pastorală constă în două probe orale:

  • Proba I (orală): evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – 28 iunie 2018
  • Proba a II-a: prezentarea şi susţinerea tezei de licenţă – 29 iunie 2018

Tematica examenului de licență este următoarea:

Exod cap. 24

Numeri cap.12

Iosua cap.7

Isaia 5:8-30

Mica cap.6

Matei 11:2-19

Marcu 14:3-11

Luca 2: 8-20

Luca 13:1-9

Ioan 13:1-17

Faptele Apostolilor 19:13-19

Faptele Apostolilor 20:17-38

Romani 14:1-12

2 Corinteni 9:1-15

1 Petru 1:1-12

Doctrina despre Sfânta Treime*

Doctrina creștină despre Sfintele Scripturi*

Doctrina creștină despre botezul cu Duhul Sfânt din perspectiva teologiei penticostale*

Doctrina creștină despre Persoana Domnului Isus*

Actele de cult ale Bisericii Penticostale*

 Bibliografie

  1. Chapell, Bryan, Predicarea cristocentrică, trad. Dorin Pantea, Oradea, Făclia, 2008;
  2. Grudem, Wayne, Teologie sistematică. Introducere în doctrinele biblice, trad. Dinu Moga, Oradea, Făclia, 2004;
  3. Menzies, William W, Horton, Stanley M., Doctrine biblice. O perspectivă penticostală, trad. Dan Mitra, Oradea, Life, 1999;
  4. Reid, Daniel G. (ed.), Dicţionarul Noului Testament, trad. Lucian Ciupe şi Timotei Manta, Oradea, Casa cărţii, 2009;
  5. Tatu, Silviu, Când leul rage: Comentariu la cartea profetului Amos, SBR /Metanoia, Oradea, 2010. 6. Terinte, Ciprian, Homiletică şi catehetică 2012-2013, curs universitar;
  6. Terinte, Ciprian, Epistola către Coloseni – De la text la predică. Îndrumar exegetic și omiletic, București/Cluj-Napoca, Pleroma/Risoprint, 2016.

*Din tematica examenului de licență stabilită de senatul ITPB, comisa de examninare desemnată de senatul ITPB va formula subiecte specifice.

×