Direcționează 2% din impozitul pe venit către ITPB

Ne-am bucura și ne-ar fi de folos să direcționați către Institutul Teologic Penticostal din București 2% din impozitul pe venit datorat statului în anul 2016.

Mai jos puteți găsi formularul 230 pentru venituri salariale completat deja cu datele ITPB.

Vă rugăm să descărcați formularul, să-l completați cu datele din buletin, (Secțiunea I), să-l semnați (semnătura contribuabil) și să-l depuneti la administrația financiara de care aparțineți, fie personal, fie prin poștă (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire).

Sau puteți trimite formularul completat, prin poștă, la Institutul Teologic Penticostal (b-dul Uverturii, nr.210-220, sector 6, București, cod 060946),  iar noi îl vom depune la ANAF.

Termen de depunere: 25 mai 2017.

Persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit, pot face sponsorizări prin contracte de sponsorizare, deduse în limita maximului dintre 20% din impozitul pe profit și 0.5% din cifra de afaceri.

Formularul 230

×