„(Re)traducerea Sfintei Scripturi: retrospective, proiecte în desfășurare, perspective”

În 15 mai 2019, ora 09.00, a avut loc deschiderea oficială a simpozionului academic al ITPB. Anul acesta tema aleasă a fost: „(Re)traducerea Sfintei Scripturi: retrospective, proiecte în desfășurare, perspective”. Rectorul ITPB, pastor Ioan Brie, a avut un cuvânt de salut la adresa oaspeților și a audienței, urmând apoi 3 sesiuni de referate prezentate de următorii vorbitori:

Prof. univ. dr. Lee Roy Martin: Challenges to the Translation of the Old Testament with Special Reference to the Book of Psalms;
Prof. univ. dr. John Christopher Thomas: The Relationship between New Testament Textual Criticism and Theological Interpretation;
Conf. univ. dr. Ciprian Terinte: A vorbit apostolul Pavel despre o harismă a conducerii? Interpretarea verbului προΐστημι în contextul din Romani 12:8;
Lector univ. dr. Dragoș Ștefănică: Încercări de înnoire a limbajului biblic în mediul evanghelic românesc. Studiu de caz: revizuirile traducerii Cornilescu 1924.;
Conf. univ. dr. John Tipei: Importanța filologiei biblice în procesul de traducere și în formarea unei teologii practice corecte;
Conf. univ. dr. Laurențiu Moț: Verbul πληρόω în Apoc. 6:11: un studiu lexicografic.
Pastor dr. Lazăr Gog: gând de final.

În cea de a doua zi a simpozionului (16 mai) ne-am bucurat să-i avem ca oaspeți pe dr. habil Lenart de Regt, pe lector univ. dr. Florin Lăiu, conf. univ. dr. Alexandru Mihăilă, pe prof. univ. dr. Francisca Băltăceanu și pe Emilia Iorgandopol (Secretarul general al SBIR). Ziua a fost împărțită în 3 sesiuni, iar la final a avut loc și lansarea volumelor: Noul Testament (EDCR) și Biblia după textul ebraic: Exodul și Leviticul (ed. Humanitas).

Dr. habil. Lénart de Regt: How the Hebrew says it and how translations can express it: the case of Numbers 22-24;
Prof. univ. dr. habil. Silviu Tatu: Probleme majore în traducerea Psalmilor din Biblia ebraică;
Lector univ. dr. Florin Lăiu: Reconstituirea textului biblic ebraic, dincolo de autoritatea versiunilor martore;
Conf. univ. dr. Alexandru Mihăilă: Probleme cu privire la canon și text într-o traducere interconfesională a Bibliei;
Prof. univ. dr. Francisca Băltăceanu
Conf. univ. dr. Emanuel Conțac: Noi observații privind traducerea termenilor țedaqa și dikaiosynē în tradiția biblică românească;

Fiecare sesiune de referate a fost urmată de discuții și întrebări din partea audienței.

Pentru mai multe fotografii, vă rugăm să accesați galeria foto a site-ului nostru, pagina de facebook sau de instagram.

 

 

 

×