Scrisoare din partea președintelui Cultului Penticostal și a Rectorului ITPB

Iubită biserică,

Stimate frate păstor,

Vă adresăm aceste rânduri pentru a vă ruga, în Numele Domnului Isus, să sprijiniți proiectul de construcție a noului campus al Institutului Teologic Penticostal din București. După cum ați aflat, deja, din scrisorile de informare pe care Institutul vi le-a trimis în ultimii ani, ne stă înainte un proiect de o deosebită importanță pentru învățământul teologic penticostal românesc și, implicit, pentru formarea de noi slujitori ai bisericilor Cultului Penticostal.

Prin harul lui Dumnezeu, după multe așteptări și amânări, am obținut toate avizele din partea autorităților statului și am depus, la Primăria Municipiului București, dosarul pentru obținerea autorizației de construcție. Lucrările efective de construcție sunt programate să înceapă în această vară. Reamintim că noua construcție va avea 5600 mp construiți și va cuprinde 12 săli de curs, un amfiteatru, un laborator media, o capelă cu 350 de locuri, două săli de ședință, bibliotecă și birouri administrative.

Totodată, clădirile actuale vor fi modernizate, pentru a răspunde mai bine nevoilor actuale ale Institutului. Astfel, actualul Corp de Predare va fi etajat și transformat în spații de cazare pentru profesori și studenți; în prezent, întâmpinăm mari dificultăți în cazarea studenților, a masteranzilor și a cadrelor didactice care vin periodic să predea cursuri la ITPB. Corpul Cantină va fi extins, prin suprapunerea cu trei etaje noi, astfel încât să îndeplinim standardele cerute de legislația în vigoare și să avem loc suficient pentru pregătirea și servirea mesei. În fine, actualului Corp de Cazare i se va adăuga un etaj nou.

Având în vedere toate cele de mai sus, vă rugăm frumos ca, în ziua Cincizecimii, să faceți o colectă specială pentru Institutul Teologic Penticostal. Domnul să răsplătească dărnicia dumneavoastră!

În final, dorim ca harul și pacea Domnului nostru Isus Hristos să fie turnate din belșug peste dumneavoastră, iar însoțirea plină de putere a Duhului Sfânt, a Cărui pogorâre în lume o serbăm în perioada aceasta, să vă însoțească în orice lucrare bună făcută pentru Împărăția lui Dumnezeu!

 

Cu dragoste frățească,

 

Pastor Moise Ardelean,                                                                                           Pastor Ioan Brie

Președintele CCPR                                                                                                    Rectorul ITPB

 

×