Se schimbă procedura de admitere pentru programul de masterat

Institutul Teologic Penticostal din București anunță că procedura de admitere pentru programul de masterat se va modifica. Începând cu sesiunea din toamna anului 2018, candidații vor fi considerați admiși pe baza dosarului de înscriere și a proiectului de cercetare.
Candidații nu vor mai susține interviu în fața comisiei.

Dosarele de înscriere împreună cu proiectele de cercetare se vor depune la secretariatul școlii până pe data de 21 septembrie, ora 14.00.

În data de 24 septembrie, ora 14.30, comisia de examinare se va întâlni pentru verificarea dosarelor, iar ulterior vor fi afișate și rezultatele.

Proiectul de cercetare va conține următoarele elemente:

 • Tema de cercetare
 • Relevanţa temei de cercetare
 • Obiectivele cercetării
 • Structura generală a lucrării
 • Bibliografia de bază (5-10 titluri)
 • Întindere 3-5 pagini.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii completează o cerere de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv.

La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (inclusiv suplimentul acesteia), ambele în original (pentru promoţia 2018 sunt valabile adeverinţele de absolvire în original);
 • certificatul de naştere, în original;
 • trei fotografii tip carte de identitate;
 • carte de identitate, în original;
 • recomandare tip din partea pastorului bisericii evanghelice al cărei membru este candidatul;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere.

Pentru mai multe detalii despre admitere și pentru a descărca cererea de înscriere, click aici.

×