Susținere examen de licență

 Conform metodologiei, examenul pentru obţinerea licenţei în teologie penticostală pastorală constă în două probe orale:

  • Proba I (orală): evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate –  15 februarie 2018
  • Proba a II-a: prezentarea şi susţinerea tezei de licenţă – 16 februarie 2018

Tematica examenului de licență este următoarea:

Geneza cap. 22

Levitic cap. 10

Deutoronom cap. 6

Iov cap. 28

Ezechel cap. 14

Matei 2:1-12

Matei 18:21-35

Matei 25:1-13

Marcu 4:35-41

Marcu 6:45-52

Marcu 10:17-27

Faptele Apostolilor 4:23-31

Faptele Apostolilor 13:1-12

Romani 13:1-7

Filipeni 2:19-30

Doctrina despre Sfânta Treime*

Doctrina creștină despre Sfintele Scripturi*

Doctrina creștină despre botezul cu Duhul Sfânt din perspectiva teologiei penticostale*

Doctrina creștină despre Persoana Domnului Isus*

Actele de cult ale Bisericii Penticostale*

*Din tematica examenului de licență stabilită de senatul ITPB, comisa de examninare desemnată de senatul ITPB va formula subiecte specifice.

 Taxa de înscriere la examen este de 400 Lei.

Metodologia examenului de licență.

 

×