Susținere examen de licență

Conform metodologiei, examenul pentru obţinerea licenţei în teologie penticostală pastorală constă în două probe orale:

  • Proba I (orală): evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – 27 iunie 2019
  • Proba a II-a: prezentarea şi susţinerea tezei de licenţă – 28 iunie 2019

Tematica examenului de licență este următoarea:

Matei 6:19-34

Matei 7:15-23

Marcu 2:18-22

Luca 11:1-13

Luca 12:4-12

Ioan 1:1-18

Romani 3:19-31

1 Corinteni 12:12-31

Galateni 5:16-26

Evrei 1:1-14

1 Petru 3:1-7

Ioan 14:1-14

Faptele Apostolilor 10:1-48

Romani 14:1-23

2 Corinteni 9:1-15

Exod 32:1-14

1 Împărați 17:1-16

Neemia 6:1-19

Psalmul 1

Ieremia 1:4-19

Învățătura despre persoana Domnului Isus Hristos*

Învățătura despre darurile Duhului Sfânt*

Învățătura despre botezul cu Duhul Sfânt*

Învățătura biblică despre unitatea Bisericii*

Învățătura biblică despre Învierea de Apoi*

*Din tematica examenului de licență stabilită de senatul ITPB, comisa de examninare desemnată de senatul ITPB va formula subiecte specifice.

×