Susținere examen de licență și disertație

Examenul de disertație va avea loc în data de 5 februarie 2019 și constă în susținerea în fața comisiei a tezei de disertație.


Conform metodologiei, examenul pentru obţinerea licenţei în teologie penticostală pastorală constă în două probe orale:

  • Proba I (orală): evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate –  5 februarie 2019
  • Proba a II-a: prezentarea şi susţinerea tezei de licenţă – 6 februarie 2019

Tematica examenului de licență este următoarea:

Matei 5:43-48

Marcu 7:1-13

Luca 9:23-26

Ioan 15:1-8

Faptele Apostolilor 1:1-8

Romani 6:1-14

1 Corinteni 3:1-23

Galateni 5:16-26

2 Timotei 2:1-13

Iacov 1:19-27

1 Ioan 1:5-10

Matei 13:47-54

Luca 12:4-12

2 Corinteni 5:1-10

Efeseni 5:21-33, Geneza 12:1-9

Numeri 12:1-16

2 Samuel 12:1-14

Isaia 1:1-20

Ieremia 23:1-6

Atributele comunicabile ale lui Dumnezeu*

Învățătura despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt*

Învățătura biblică despre convertire*

Învățătura biblică despre Cina Domnului*

Învățătura biblică despre vindecarea divină*

*Din tematica examenului de licență stabilită de senatul ITPB, comisa de examninare desemnată de senatul ITPB va formula subiecte specifice.

×