Susținere examen de licență

Conform metodologiei, examenul pentru obţinerea licenţei în teologie penticostală pastorală constă în două probe orale:

  • Proba I (orală): evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – 28 iunie 2017
  • Proba a II-a: prezentarea şi susţinerea tezei de licenţă – 29 iunie 2017

Tematica examenului de licență este următoarea:

Matei 6.19-34
Matei 18. 21-35
Marcu 5.1-20
Luca 24. 13-35
Ioan 14. 1-14
1 Cor 14.1-33
2 Cor 12.1-10
2 Tes 1.1-12
Iacov 2.1-13
2 Pet 1.3-11
Geneza 15.1-21
2 Samuel 7.1-29
2 Cronici 32.1-33
Psalmul 73
Amos 9.1-15

– Teme pentru predicile dogmatice

1. Semnificații ale Cinei Domnului
2. Nașterea din nou
3. Învățătura despre botezul cu Duhul Sfânt
4. Învățătura despre persoana Mântuitorului Hristos
5. A doua venire a Domnului Isus Hristos.

4. Bibliografie

  1. Chapell, Bryan, Predicarea cristocentrică, trad. Dorin Pantea, Oradea, Făclia, 2008;
  2. Grudem, Wayne, Teologie sistematică. Introducere în doctrinele biblice, trad. Dinu Moga, Oradea, Făclia, 2004;
  3. Menzies, William W, Horton, Stanley M., Doctrine biblice. O perspectivă penticostală, trad. Dan Mitra, Oradea, Life, 1999;
  4. Reid, Daniel G. (ed.), Dicţionarul Noului Testament, trad. Lucian Ciupe şi Timotei Manta, Oradea, Casa cărţii, 2009;
  5. Tatu, Silviu, Când leul rage: Comentariu la cartea profetului Amos, SBR /Metanoia, Oradea, 2010. 6. Terinte, Ciprian, Homiletică şi catehetică 2012-2013, curs universitar;
  6. Terinte, Ciprian, Epistola către Coloseni – De la text la predică. Îndrumar exegetic și omiletic, București/Cluj-Napoca, Pleroma/Risoprint, 2016.

Taxa de înscriere la examen este de 400 Lei.

Pentru mai multe detalii vezi aici.

×