Profesor, poziţia nr. 3 în statul de funcţii, cu disciplinele: Studiul Vechiului Testament, Teologia Vechiului Testament, Spiritualitatea închinării creştine în cartea Psalmilor, Dreptatea socială în scrierile profetice

×