Profesor, poziţia nr. 2 în statul de funcţii, cu disciplinele: Metodologia cercetării ştiinţifice, Cercetare și scriere academică, Legământ și etică în identitatea și misiunea poporului ales, Alegere, răscumpărare și identitate în viața poporului lui Dumnezeu, Teme teologice majore în Vechiul Testament

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI Facultatea de Teologie Penticostală anunţă scoaterea la concurs a următorului post didactic: Postul de profesor, poziţia nr. 2 în statul de funcţii, cu disciplinele: Metodologia cercetării ştiinţifice, Cercetare și scriere academică, Legământ și etică în identitatea și misiunea poporului ales, Alegere, răscumpărare și identitate în viața poporului lui Dumnezeu, Teme teologice majore în Vechiul Testament.

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei 1628 – Luni , 28 noiembrie 2016, p. 1,2,9 de către MENCS (vezi mai jos)

Posturile au fost publicate și pe site-ul MENCS (vezi aici).

Calendarul desfășurării concursului sem. I, an. 2016-2017 (vezi aici)

28.11.2016 – 20.01.2017 Perioada de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice
20.01.2017 – 27.01.2017 Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs. Anunţarea, prin afişare pe site-ul concursului a zilei, orei şi locului desfăşurării probelor de concurs.
09.02.2017 – Desfăşurarea concursului
09.02.2017  13.02.2017 Perioada de comunicare a rezultatelor /publicare pe pagina web a ITPB a rezultatelor concursului
14.02.2017  –  20.02.2017 Depunerea contestaţiilor
Calendarul complet poate fi consultat mai sus.

Descrierea postului, prof. poziția 2 (see here for English și aici în limba română)

Comisia de concurs, prof. poziția 2

Comisia pentru postul de profesor universitar, poziţia nr. 2 în statul de funcţii, cu disciplinele: Metodologia cercetării ştiinţifice, Cercetare și scriere academică, Legământ și etică în identitatea și misiunea poporului ales, Alegere răscumpărare și identitate în viața poporului lui Dumnezeu, Teme teologice majore în Vechiul Testament

Președinte:
Prof. univ. dr. Otniel Bunaciu  (Universitatea din București)

Membri:

Prof. univ. dr. Stefan Tobler (Universitatea Lucian Blaga din Sibiu)
Prof. univ. dr. Stelian Tofană (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Janos Molnar (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr.  Ioan Chirilă  (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca)

Membri supleanți:

Prof. univ. dr. Marius Cruceru (Universitatea Emanuel din Oradea)
Prof. univ. dr. Corneliu Constantineanu (Universitatea Aurel Vlaicu din Arad)

Candidați:

Dr. Marcel Valentin Măcelaru (CV, Listă de publicații și Fișa de verificare). Candidatul, în urma verificării dosarului, a primit avizul pentru participarea la concurs.

Concursul se va desfășura la sediul Institutului, în data de 09.02.2017, începând cu ora 10,00. Pentru mai multe detalii consultați Calendarul desfășurării concursului și Descrierea postului (vezi mai sus). 

Rezultatele concursului, poziția nr.2
În urma concursului, comisia l-a declarat admis pe candidatul Dr. Marcel Valentin Măcelaru.

×