Actele normative ale Guvernului României și Metodologia de concurs a ITPB pentru ocuparea posturilor didactice

Actele normative ale Guvernului României și Metodologia de concurs a ITPB pentru ocuparea posturilor didactice pot fi consultate descărcând documentele de mai jos.

Concursurile privind ocuparea posturilor vacante se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinul 6560 al Ministrului educației publicat în Monitorul Oficial 890bis din 27 decembrie 2012 (vezi mai jos), ale HG 457 din 2011 Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice, ale HG 36 din 2013 de modificare a Metodologiei pentru ocuparea posturilor didactice și potrivit Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare în cadrul ITPB (vezi mai jos. Vezi și pagina Ministerului Educației Naționale)

×