Concurs pentru predarea cursurilor și seminariilor din posturile nr. 13 şi nr. 19 din statul de funcţii valabil pentru anul univ. 2016-2017

În urma concursului, cursurile şi seminariile din posturile nr. 13 şi nr. 19 din statul de funcţii valabil pentru anul univ. 2016-2017 au fost preluate după cum urmează:

Pastor Lect. univ. dr. Eugen Jugaru: Misiologie şi formare misionară şi Teologia slujirii pastorale Pastor Lect. univ. dr. Ioan Brie: Morală creştină penticostală şi Formarea spirituală a slujitorului creştin

Pastor Lect. univ. dr. Ciprian-Flavius Terinte: Practică pastorală (practică omiletică) şi Dimensiunea socio-politică a învăţăturii bisericii primare

Lect. univ. dr. Romulus-Vasile Ganea: Limba ebraică

Pastor Conf. univ. dr. Emil Bartoş: Patristică

Drd. Dragoş Ştefănică: Practică pastorală (practică omiletică), Limba engleză, Limba română aplicată.

 1. Concurs pentru predarea cursurilor şi seminariilor din postul nr. 13 din statul de funcţii valabil pentru anul universitar 2016-2017 (Misiologie şi formare misionară, Teologia slujirii pastorale, Formarea spirituală a slujitorului creştin), la plata cu ora:
 2. Condiţii generale: doctor în teologie
 3. Condiţii specifice:
  – ordinare ca pastor de minim 10 ani în Cultul Creştin Penticostal din România
  – avizul Cultului Creştin Penticostal din România pentru a preda în învăţământul superior penticostal din  România şi calitatea de membru într-o biserică penticostală din România

– Perioada înscrierii şi data concursului:

1-9 sept. – înscrierea la concurs

10 sept. – verificarea dosarelor

12 sept. – concursul

13 sept. depunerea şi soluţionarea contestaţilor

– Membrii comisiei de concurs:

Lect. univ. dr. Ciprian Bălăban – Preşedinte comisie

Conf. univ. dr. Silviu Tatu

Pastor Lect. univ. dr. Victor-Vladimir Neamţu

 1. Concurs pentru predarea seminariilor din postul nr. 19 din statul de funcţii valabil pentru anul universitar 2016-2017 (Practica pastorală, Limba română aplicată, Limba engleză, Limba ebraică, Dimensiunea socio-politică a învăţăturii bisericii primare, Morală creştină penticostală, Patristică), la plata cu ora:
 2. Condiţii generale: Statutul minim de doctorand şi minim 10 studii publicate
 3. Condiţii specifice:
  – Practica pastorală: ordinare în Cultul Creştin Penticostal din România şi minim 10 ani de experienţă în predicarea biblică.
  –  Dimensiunea socio-politică a învăţăturii bisericii primare, Morală creştină penticostală: avizul Departamentului de învăţământ al Cultul Creştin Penticostal din România şi calitatea de membru într-o biserică penticostală din România.
  – Limba ebraică, Patristică: avizul Departamentului de învăţământ al Cultul Creştin Penticostal din România şi calitatea de membru într-o biserică evanghelică din România.
  – Limba engleză, Limba română aplicată: licenţă în filologie, dublată de licenţă în teologie penticostală pastorală

– Perioada înscrierii şi data concursului:

1-9 sept. – înscrierea la concurs

10 sept. – verificarea dosarelor

12 sept. – concursul

13 sept. depunerea şi soluţionarea contestaţilor

– Membrii comisiei de concurs:

Lect. univ. dr. Ciprian Bălăban – Preşedinte comisie

Conf. univ. dr. Silviu Tatu

Past. Lector univ. dr. Victor-Vladimir Neamţu

×