Concurs pentru predarea seminariilor din postul nr. 15 din statul de funcții valabil pentru anul universitar 2014-2015: Practică pastorală, Teologie sistematică și dogmatică penticostală, Patristică, Spiritualitate penticostală, Limba Engleză, Limba română

A. Concurs pentru predarea seminariilor din postul nr. 15 din statul de funcții valabil pentru anul universitar 2014-2015 (Practica pastorală, Teologie sistematică și dogmatică penticostală, Patristică, Spiritualitate penticostală, Limba Engleză, Limba română), la plata cu ora:
1. Condiții generale: Statutul minim de doctorand și minim 3 studii publicate
2. Condiții specifice:
– Practica pastorală: hirotonie în Cultul Creștin Penticostal din România și minim 10 ani de experiență în predicarea biblică în calitate de slujitor hirotonit.
– Teologie sistematică și dogmatică penticostală, Patristică, Spiritualitate penticostală: avizul Departamentului de învățământ al Cultul Creștin Penticostal din România și calitatea de membru într-o biserică penticostală din România
– Limba Engleză, Limba română: licență în filologie, dublată de studii universitare în teologie.

B. Perioada înscrierii și data concursului:
1-12 sept. – înscrierea la concurs
15-17 sept. – verificarea dosarelor
18 sept. – concursul
19-20 sept. depunerea și soluționarea contestaților

C. Membrii comisiei de concurs:
Lector univ. dr. Ganea Vasile Romulus – Președinte comisie
Lector univ. dr. Ciprian Bălăban
Pastor Lector univ. dr. Neamțu Victor Vladimir

D. Candidați:
Pastor Lector univ. drd. Emil Meștereagă – Practica pastorală
Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru – Patristică, Spiritualitate penticostală
Drd. Dragoș Ștefănică – Teologie sistematică și dogmatică penticostală, Limba Engleză, Limba română

E. Candidați declarați admiși:
Pastor Lector univ. drd. Emil Meștereagă – Practica pastorală
Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru – Patristică, Spiritualitate penticostală
Drd. Dragoș Ștefănică – Teologie sistematică și dogmatică penticostală, Limba Engleză, Limba română

×