Conferențiar, poziţia nr. 4 în statul de funcţii, cu disciplinele: Principii biblice ale conducerii creștine, Introducere în omiletică, Omiletică şi catehetică, Studiul Noului Testament

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI Facultatea de Teologie Penticostală anunţă scoaterea la concurs a următorului post didactic: Postul de conferențiar, poziţia nr. 4 în statul de funcţii, cu disciplinele: Principii biblice ale conducerii creștine, Introducere în omiletică, Omiletică şi catehetică, Studiul Noului Testament.

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei 1628 – Luni , 28 noiembrie 2016,  p. 1,2,9 de către MENCS (vezi mai jos)

Posturile au fost publicate și pe site-ul MENCS (vezi aici).

Calendarul desfășurării concursului sem. I, an. 2016-2017 (vezi aici)

28.11.2016 – 20.01.2017 Perioada de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice
20.01.2017 – 27.01.2017 Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs. Anunţarea, prin afişare pe site-ul concursului a zilei, orei şi locului desfăşurării probelor de concurs.
09.02.2017 – Desfăşurarea concursului
09.02.2017  13.02.2017 Perioada de comunicare a rezultatelor /publicare pe pagina web a ITPB a rezultatelor concursului
14.02.2017  –  20.02.2017 Depunerea contestaţiilor
Calendarul complet poate fi consultat mai sus.

Descrierea postului, prof. poziția 4 (see here for English și aici în limba română)

Comisia de concurs, prof. poziția 4

Comisia pentru postul de conferenţiar universitar, poziţia nr. 4 în statul de funcţii, cu disciplinele: Principii biblice ale conducerii creștine, Introducere în omiletică, Omiletică şi catehetică, Studiul Noului Testament.

Președinte:

Conf. univ. dr. Daniel Mariș (Institutul Teologic Baptist din București)

Membri:

Prof. univ. dr. Marius Cruceru (Universitatea Emanuel din Oradea)
Prof. univ. dr. Stelian Tofană (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Corneliu Constantineanu (Universitatea Aurel Vlaicu din Arad)
Conf. univ. dr. Corneliu Boingeanu (Universitatea din București)

Membri supleanți:

Conf. univ. dr. Mărcel Valentin Măcelaru (Institutul Teologic Penticostal din București)
Conf. univ. dr. Silviu Tatu (Institutul Teologic Penticostal din București)

Candidați: Dr. Ciprian-Flavius Terinte (CV, Listă de publicații și Fișa de verificare). Candidatul, în urma verificării dosarului, a primit avizul pentru participarea la concurs.

Concursul se va desfășura la sediul institutului, în data de 09.02.2017, începând cu ora 12,00. Pentru mai multe detalii consultați Calendarul desfășurării concursului și Descrierea postului (vezi mai sus).

Rezultatele concursului, pozitia nr.4
În urma concursului, comisia l-a declarat admis pe candidatul Dr. Ciprian-Flavius Terinte.

×