Proiecte de cercetare ale cadrelor didactice

Proiectele de cercetare curente ale cadrelor didactice ale ITPB:

1. Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie

– Proiectul Manualului de Dogmatică penticostală – capitol Hristologie (autor)
– Accente pneumatologice în teologia lui Martin Luther, articol pentru Revista Pleroma.

2. Lector univ. dr. Romulus Vasile Ganea

a. Cărți în lucru
Autor

 1. Istorie biblică (Contextul VT și NT/Contextul epocii intertestamentare/Elemente de Arheologie biblică)
 2. Împrăștiați printre toate neamurile pământului: O perspectivă istorică și teologică asupra exilului evreilor în Asiria și Babilonia

Coeditor

 1. Ideea de universitate creștină
 1. Studii în lucru:
 1. Estera pentru Introducere în Vechiul Testament (3 vol.), coordonator: Conf. univ. dr. Silviu Tatu

3. Pastor Conf. univ. dr. John Fleter Tipei

a. Cărți în lucru:

 1. Texte dificile în Noul Testament, vol. 1, Ce-a vrut să spună aici Isus?

b. Studii în lucru:

 1. Pregătirea prelegerilor anuale Clarence J. Abbot, organizate de Catedra de Noul Testament de la Pentecostal Theological Seminary din Cleveland, TN. Invitatul special al PTS pentru a ține prelegerile de la la sfârșitul lunii februarie 2014 (Harismă și oficiu eclesial în primul secol creștin).

4. Pastor Prof. univ. dr. Silviu Tatu

Proiecte de cercetare 2017-2018

-Coordonarea și editarea celui de-al doilea volum al Introducerii la studiul Vechiului Testament: Cărțile poetice și cărțile profetice, un proiect la care participă zece autori din țară și din străinătate, cu termen de publicare în octombrie 2018. Capitolele la Proverbe, Iona, Mica din volumul mai sus menționat sunt în responsabilitatea mea. Două treimi din articole au fost strânse și editate, iar dintre capitolele asumate mai am de scris articolul la Mica.

-Revizuirea versiunii Cornilescu pentru cărțile Ezechiel, 2Cronici, Estera și Cei 12 Profeți Minori. Proiectul este în fază avansată de finalizare, rămânând de încheiat revizuirea la cărțile Țefania, Hagai, Zaharia, Maleahi. Termen: 30 iunie 2018.

-Finalizarea traducerii și editarea lucrării lui Cristopher J.H. Wright, Old Testament Ethics for the People of God. Actualmente lucrarea este în editare literară avansată și urmează a fi publicată în septembrie/octombrie 2018.

-Pregătirea bibliografiei și începerea cercetării pentru 1-2 Cronici în cadrul proiectului Eastern European Bible Commentary. Seminarul de lucru se va desfășura la Budapesta în perioada 21-26 mai 2018.

-Pregătirea pentru tipar a manuscrisului lucrării Crezul creștin. Termen: 31 mai 2018.

-Participarea la conferința anuală a Uniunii Bibliștilor din Romania pe tema „Politică și societate: modelul monarhiei în Israelul antic”, februarie 2018. Finalizarea lucrării în limba engleză în vederea publicării în jurnalul teologic Scripta Sacra. Termen: 31 iulie 2018.

-Pregătirea pentru tipar a manuscrisului unei cărți asupra Pildelor Bibliei. Termen: 30 septembrie 2018.

5. Prof. univ. dr. Marcel Valentin Măcelaru

Proiect: Central and Eastern European Bible Commentary: Co-editor (co-director) / Autor

Proiect: Manual de Doctrină Penticostală (Escatologie) Autor

6. Pastor Conf. univ. dr. Ciprian-Flavius Terinte

– Biblia „Ediția Dumitru Cornilescu Revizuită”

– Central Eastern European Bible Commentary – Acts of the Apostles

– Teologia sistematică a Cultului Creștin Penticostal din România – Eclesiologia

7. Conf univ. dr. Emanuel Conţac

– Coordonează colectivul de revizuire a textului Bibliei Cornilescu (EDCR). Proiectul reunește nouă specialiști în domeniul studiilor biblice și a fost inițiat de Societatea Biblică Britanică, având finanțare externă obținută prin intermediul Societății Biblice Interconfesionale din România. Perioada de desfășurare a grantului: iunie 2015–dec. 2019.

– Membru al colectivului de traducere a Bibliei ebraice, din care a apărut  Geneza (Ed. Humanitas, 2017). Cei doisprezece specialiști angrenați în proiect își desfășoară activitatea în cadrul Colegiului „Noua Europă”, sub coordonarea dlor Francisca Băltăceanu și Monica Broșteanu. Următorul volum din serie (Exodul și Leviticul) va fi publicat în octombrie 2018.

– Coeditor și coautor al volumului Doctrinele biblice ale bisericilor penticostale din România, finanțat printr-un grant al Cultului Creștin Penticostal din România. Proiectul se va concretiza în publicarea unui volum de teologie penticostală scris de cadrele didactice ale Institutului Penticostal din București.

– Coautor al Central Eastern European Bible Commentary, proiect în desfășurare, la a cărui realizare contribuie bibliști și teologi din Europa Centrală. Proiectul se realizează cu ajutorul unui grant al Fundației Langham (Marea Britanie).

8. Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru

– Scrierea unui capitol de teologie fundamentală în lucrarea de Doctrine Biblice Penticostale.

– Finalizarea pentru prezentarea la simpozionul ITPB a referatului cu titlul „Democrația și creștinismul: elemente democratice în viața bisericii”.

– Scrierea unui curs de Misiune socială a Bisericii (Termen: toamna anului 2018).

– Scrierea unui volum de teologie cu titlul: Teologia Cuvântului și a Ființei Divine

9. Lector univ. dr. Radu Țîrle

a. Cărți în lucru:

 1. Manual de consiliere creștină

b. Studii în lucru:

 1. Studiu pentru conferinţa internaţională Puterea de a fi altfel, Universitatea de Vest, Timişoara, 30-31 octombrie 2014

c. Coordonare traducere:

 1. Robert Crick, Outside the Gates: the Need for Theology, History and Parctice of Chaplaincy Ministries

d. Organizare școală de vară:

 1. Școala de vară a ITPB, 2014

10. Lector univ. dr. Ciprian Bălăban

– Proiectul Manualului de Dogmatică penticostală – capitol Istoricul și analiza mărturisirilor de credință penticostale din România

– Tema de cercetare: ”Evoluția mișcării penticostale din România: evenimente, concepții și personalități.” – la CNSAS

11. Pastor Lector univ. dr. Victor Vladimir Neamţu

– Împărăția lui Dumnezeu care a venit și care vine, în Pildele Mântuitorului.

– Poporul lui Dumnezeu ca nouă umanitate în Hristos.

12. Lector univ.dr. Dragoș Ștefănică

I. Publicații:

I.1. Lucrarea cu titul Harismele în teologia contemporană. Un studiu dogmatic asupra darurilor Duhului Sfânt, în teologia lui Jürgen Moltmann și respectiv Dumitru Stăniloae, București, Editura Pleroma și Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2018 (teză de doctorat susținută în anul 2017 în cadrul Univeristății „Lucian Blaga” din Sibiu).

I.2. Articolul intitulat „Note exegetice și filologice pe marginea Epistolei către galateni”, în Jurnalul Plērōma. Studii și cercetări teologice.

I.3. Articolul intitulat „CORNILESCU 1921 și CORNILESCU 1924. Un studiu folologic comparativ, din perpectiva Epistolei către Galateni”, în Eugen Munteanu et al., Receptarea Sfintei Scripturi între filologie, hermeneutică şi traductologie, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2018.

I.4. Articolului intitulat „Învățătura despre darurile Duhului Sfânt în teologia lui Jean Calvin”, în Jurnalul Plērōma. Studii și cercetări teologice.

1.5. Capitolul „Soterilologie”, în Emanuel Conțac et al. (editori), Doctrinele biblice ale Bisericilor Penticostale din România, București, Editura Pleroma, 2018.

II. Membru în colectivul de revizori ai ediției Bibliei „Ediția Dumitru Cornilescu Revizuit” (grant internațional, sub egida SBIR). În cadrul proiectului am revizuit Evangheliile după Marcu, Matei și Luca, iar momentan lucrez la cartea Faptele Apostolilor.

III. Activitate editorială și redacțională

III.1. Editor al cărții A fost Hristos împărțit? Tipologii ale conflictului eclesial reflectate în Epistola 1 Corinteni, de Ioan Szasz, București, Pleroma și Cluj-Napoca, Risoprint, 2018.

III.2. Redactor al Jurnalul Plērōma. Studii și cercetări teologice (Anul XIX, nr. 2, decembrie 2017)

 

×