Proiecte de cercetare ale cadrelor didactice

Proiectele de cercetare curente ale cadrelor didactice ale ITPB:

2. Pastor Conf. univ. dr. John Fleter Tipei

a. Cărți în lucru:

 1. Texte dificile în Noul Testament, vol. 1, Ce-a vrut să spună aici Isus?

b. Studii în lucru:

 1. Pregătirea prelegerilor anuale Clarence J. Abbot, organizate de Catedra de Noul Testament de la Pentecostal Theological Seminary din Cleveland, TN. Invitatul special al PTS pentru a ține prelegerile de la la sfârșitul lunii februarie 2014 (Harismă și oficiu eclesial în primul secol creștin).

3. Pastor Conf. univ. dr. Iacob Coman

a. Cărți în lucru:

 1. Introducere în teologia fundamentală
 2. Dogmă, Simbol şi Comunicare în poesisul biblic

b. Studii în lucru:

 1. Suffering in the Trinitarian Pattern of Redemption (Germania)
 2. Teologia libertăţii religioase în Jurnalul Libertăţii de Conştiinţă
 3. Aspecte de teologie fundamentală cu privire la libertate şi credinţă în Jurnalul Libertăţii de Conştiinţă

c. Studii pentru conferințe / Participări la conferințe:

 1. Human Identity in the Family and Globalization from the Perspective of Spiritual Consciouness pentru conferinţa internaţională Comunicare şi educaţie în societatea cunoaşterii, ediţia I – Universitatea de Vest din Timişoara, România. 7-9 noiembrie, 2013
 2. Sacredness of Art and God from the Perspective of Worship pentru International Conference on Sacred Music and the Ars Sacra International Festival, Oradea, 12-17 decembrie 2013 (Departamentul de Muzică al Universității Emanuel din Oradea în colaborare cu Editura Universității Emanuel și cu Centrul de Cercetare Religie și Știință al Universității Emanuel din Oradea)
 3. Studiu pentru conferinţa internaţională Puterea de a fi altfel, Universitatea de Vest, Timişoara, 30-31 octombrie 2014

4. Pastor Conf. univ. dr. Silviu Tatu

Proiecte de cercetare 2016-2017

Coordonez scrierea și editarea celui de-al doilea volum al Introducerii la studiul Vechiului Testament: Cărțile poetice și cărțile profetice, un proiect la care participă zece autori din țară și din străinătate, cu termen de publicare în octombrie 2017. Capitolele la Proverbe, Amos, Iona, Mica din volumul mai sus menționat sunt în responsabilitatea mea.

Două recenzii la publicații recent apărute pentru revista evanghelică de circulație internațională Themelios.

Revizuirea versiunii Cornilescu pentru cărțile Judecători, Rut, 1Samuel, 2Samuel, 1Regi, Ieremia, Daniel, Plângeri, Eclesiastul și Cântarea cântărilor.

Pregătirea manuscrisului pentru un studiu asupra Pildelor Bibliei.

5. Conf. univ. dr. Marcel Valentin Măcelaru

a. Cărți în lucru:
Autor:

 1. Toward a Biblical Theology of Suffering
 2. Vechiul Testament: Manual pentru Liceele Teologice din România

Coeditor:

 1. Ideea de universitate creștină
 2. Re-imagining the Seminary: Theological Education in Contemporary Eastern Europe

b. Studii în lucru:

 1. The Bible in the Academia, for the Church
 2. Rugăciunea ca și discurs ideologic în Vechiul Testament
 3. Fearing Wisely in a Culture of Fear
 4. Masculinity in Trial: Suffering and Individuation in Isaiah’s Fourth Servant Song (Is. 52:13-53:12)
 5. Am I My Brother’s Keeper? Genocide, Apathy and Social Responsibility
 6. Iosua pentru Introducere in Vechiul Testament (3 vol.), coordonator: Conf. univ. dr. Silviu Tatu
 7. 1 și 2 Samuel pentru Introducere in Vechiul Testament (3 vol.), coordonator: Conf. univ. dr. Silviu Tatu
 8. The Bible and Christian Existence: Theology, Mission, and the Child pentru volumul Theology, Mission and the Child, coordonatori: Dr. Rosalee Veloso-Elwell, Dr. William Prevette, Dr. Keith White (Oxford: Regnum)
 9. Educație pentru viață pentru volumul Ideea de Universitate Creștină, Pleroma, 2014
 10. ‘A Little Child Shall Lead Them’: Theological Method and Educational Leadership pentru volumul Re-imagining the Seminary: Theological Education in Contemporary Eastern Europe, Regnum, 2014

c. Studii pentru conferințe / Participări la conferințe:

 1. God’s Way of Salvation: Isaiah’s Fourth Servant Song in Christological Perspective pentru “Who Do You Say I AM?” Jesus in the Eyes of His Contemporaries. An International Conference, din 23-25 ianuarie 2014, Biblijski Institut; Zagreb, Croația
 2. Discursul public – o caracteristică structurală în Istoria Deuteronomistă pentru simpozionul științific Comunicarea cuvântului lui Dumnezeu în context contemporan, 15-16 mai 2014, ITP, București, Romania

6. Pastor Lector univ. dr. Ciprian-Flavius Terinte

a. Cărți în lucru:
Autor

 1. Comentariu exegetic la Epistolele apostolului Pavel către coloseni și Filimon

b. Studii în lucru:

 1. Relația   dintre   termenii  presbyteros  și  episkopos  în   epistolele   pastorale   ale   Noului Testament, pentru SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL «EXPLORĂRI ÎN TRADIŢIA BIBLICĂ ROMÂNEASCĂ ŞIEUROPEANĂ»

c. Proiecte de traducere:

 1. Membru al colectivului de traducători în proiectul de revizuire a traducerii „Dumitru Cornilescu”, inițiat de Societatea Biblică Interconfesională din România.

7. Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie

a. Cărţi în lucru
Autor

 1. Teologia Duhului Sfânt: perspective biblice şi dogmatice penticostale

Coautor:

 1. Dogmatica Bisericii Creştine Penticostale din România
 2. Manualul catehetic al Bisericii Creştine Penticostale din România

Studii în lucru:

 1. Păcatul împotriva Duhului Sfânt din perspectiva Noului Testament

8. Lector univ. dr. Emanuel Conţac

a. Cărți în lucru

 1. Note și comentarii la epistola 1 Corinteni
 2. Note și comentarii la epistola către Evrei
 3. Dumitru Cornilescu – traducător al Bibliei. Scrisori și documente din arhiva SBB
 4. Istoria traducerii Bibliei în limba română

b. Studii în lucru:

 1. Unsolved issues concerning the 1648 (Bălgrad) New Testament. Is a scholarly consensus possible?”
 2. „Credința ca mână a sufletului” – un topos teologic reformat în NT de la Bălgrad (1648)

c. Studii pentru conferințe / Participări la conferințe

 1. Receptarea lui C.S. Lewis în România post-comunistă
 2. Bible censorship within the Romanian-speaking territories during the 19th and 20th centuries
 3. Sursele predosloviei la 1 Corinteni din NT 1648

9. Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru

a. Cărți în lucru:

 1. Teologia Cuvântului lui Dumnezeu și a Ființei divine

b. Studii în lucru:

 1. Trintarian Mission Theology
 2. Theological and Sociological Perspectives on the Current Concept of Freedom

10. Lector univ. dr. Romulus Vasile Ganea

a. Cărți în lucru

Autor

 1. Istorie biblică (Contextul VT și NT/Contextul epocii intertestamentare/Elemente de Arheologie biblică)
 2. Împrăștiați printre toate neamurile pământului: O perspectivă istorică și teologică asupra exilului evreilor în Asiria și Babilonia

Coeditor

 1. Ideea de universitate creștină

b. Studii în lucru:

 1. Estera pentru Introducere în Vechiul Testament (3 vol.), coordonator: Conf. univ. dr. Silviu Tatu

11. Lector univ. dr. Radu Țîrle

a. Cărți în lucru:

 1. Manual de consiliere creștină

b. Studii în lucru:

 1. Studiu pentru conferinţa internaţională Puterea de a fi altfel, Universitatea de Vest, Timişoara, 30-31 octombrie 2014

c. Coordonare traducere:

 1. Robert Crick, Outside the Gates: the Need for Theology, History and Parctice of Chaplaincy Ministries

d. Organizare școală de vară:

 1. Școala de vară a ITPB, 2014

12. Lector univ. dr. Ciprian Balaban

a) Cărți în lucru:

 1. Harisme şi instituţie în istoria Bisericii Penticostale din România (1922-1989)

b) Studii în lucru:

 1. Metode subtile de limitare a libertăţii religioase
 2. Preşedinţi penticostali din România
 3. Publicaţii penticostale româneşti
 4. Configurarea structurilor de conducere în Biserica Penticostală din România – perioada comunistă

13. Pastor Lector univ. dr. Victor Vladimir Neamţu

a. Cărți în lucru:

 1. Viața nouă în Hristos în epistolele pauline

b. Studii

 1. Utilizarea conceptului Logos în evanghelia ioanină
 2. Sintgma Fiul Omului în tradiția sinoptică  și în evanghelia ioanină
 3. Perspective teologice în epistola lui Iacov
×