Proiecte de cercetare ale cadrelor didactice

Proiectele de cercetare curente ale cadrelor didactice ale ITPB:

1. Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie

– Proiectul Manualului de Dogmatică penticostală – capitol Hristologie (autor)
– Accente pneumatologice în teologia lui Martin Luther, articol pentru Revista Pleroma.

2. Lector univ. dr. Romulus Vasile Ganea

a. Cărți în lucru
Autor

 1. Istorie biblică (Contextul VT și NT/Contextul epocii intertestamentare/Elemente de Arheologie biblică)
 2. Împrăștiați printre toate neamurile pământului: O perspectivă istorică și teologică asupra exilului evreilor în Asiria și Babilonia

Coeditor

 1. Ideea de universitate creștină
 1. Studii în lucru:
 1. Estera pentru Introducere în Vechiul Testament (3 vol.), coordonator: Conf. univ. dr. Silviu Tatu

3. Pastor Conf. univ. dr. John Fleter Tipei

a. Cărți în lucru:

 1. Texte dificile în Noul Testament, vol. 1, Ce-a vrut să spună aici Isus?

b. Studii în lucru:

 1. Pregătirea prelegerilor anuale Clarence J. Abbot, organizate de Catedra de Noul Testament de la Pentecostal Theological Seminary din Cleveland, TN. Invitatul special al PTS pentru a ține prelegerile de la la sfârșitul lunii februarie 2014 (Harismă și oficiu eclesial în primul secol creștin).

4. Pastor Prof. univ. dr. Silviu Tatu
(Proiecte de cercetare 2018-2019).

 • Coordonarea și editarea celui de-al doilea volum al Introducerii la studiul Vechiului Testament: Cărțile poetice și cărțile profetice, un proiect la care participă zece autori din țară și din străinătate, cu termen de publicare în octombrie 2018. Capitolele la Proverbe, Iona,Mica din volumul mai sus menționat sunt în responsabilitatea mea.
 • Revizuirea versiunii Cornilescu pentru Vechiul Testament urmează discuțiile pe cărți în cursul anului 2019 și pregătirea manuscrisului pentru publicare (la începutul anului 2019).
 • Finalizarea traducerii și editarea lucrării lui Cristopher J.H. Wright, Old Testament Ethics for the People of God. Actualmente lucrarea este în editare literară avansată și urmează a fi publicată înainte de sfârșitul anului 2018.
 • Scrierea comentariului 1Cronici 12 – 2 Cronici 36 în cadrul proiectului Central and Eastern European Bible Commentary.
 • Publicarea unei noi ediții a manualului O patrie nouă și un neam mare prin editurile Pleroma și Scriptum. Termen: 30 noiembrie 2018.
 • Publicarea lucrării Crezul creștin. Termen: 30 noiembrie 2018.
 • Publicarea unui articol în Scripta Sacra. Termen: 15 decembrie 2018.
 • Publicarea unei noi ediții a manualui Când leul rage prin editurile Pleroma și Scriptum. Termen: 1 martie 2019.
 • Pregătirea pentru tipar a manuscrisului unei cărți asupra Pildelor Bibliei. Termen: 30 martie 2019.

 

5. Pastor Conf. univ. dr. Ciprian-Flavius Terinte
(Proiecte în lucru 2018-2020)

 • Autor al comentariului la scrierea Faptele Apostolilor în Central and Eastern European Bible Commentary
  1. Contribuție: aprox. 60 000 cuvinte
  2. Termen de finalizare: 31 august 2019
 • Autor al capitolului de „Eclesiologie” în volumul colectiv Doctrinele Biblice ale Cultului Creștin Penticostal din România
  1. Contribuție: aprox. 36 000 cuvinte
  2. Termen de finalizare: 31 decembrie 2018
 • Editor al volumului colectiv Doctrinele Biblice ale Cultului Creștin Penticostal din România
 • Autor al cărții Predicarea expozitivă
  1. Contribuție: aprox. 60 000 cuvinte
  2. Termen de finalizare: 31 august 2020

6. Conf univ. dr. Emanuel Conţac
    (Proiecte în lucru 2018-2019)

 • Coordonează colectivul de revizuire a textului Bibliei Cornilescu (EDCR). Proiectul reunește nouă specialiști în domeniul studiilor biblice și a fost inițiat de Societatea Biblică Britanică, având finanțare externă obținută prin intermediul Societății Biblice Interconfesionale din România. Perioada de desfășurare a grantului: iunie 2015–dec. 2019. Noul Testament va fi publicat în ianuarie 2019.
 • Membru al colectivului de traducere a Bibliei ebraice, din care a apărut  Geneza (Ed. Humanitas, 2017). Cei doisprezece specialiști angrenați în proiect își desfășoară activitatea în cadrul Colegiului „Noua Europă”, sub coordonarea dlor Francisca Băltăceanu și Monica Broșteanu. Următorul volum din serie (Exodul și Leviticul) va fi publicat în ianuarie 2019.
 • Coeditor și coautor al volumului Doctrinele biblice ale bisericilor penticostale din România, finanțat printr-un grant al Cultului Creștin Penticostal din România. Proiectul se va concretiza în publicarea unui volum de teologie penticostală scris de cadrele didactice ale Institutului Penticostal din București.
 • Coautor al Central Eastern European Bible Commentary, proiect în desfășurare, la a cărui realizare contribuie bibliști și teologi din Europa Centrală. Proiectul se realizează cu ajutorul unui grant al Fundației Langham (Marea Britanie).
 • Pregătirea unui referat pentru Revival, Social Reform and Spiritual Renewal in Central and Eastern Europe 1789-1918, 22-23, November 2018, Partium Christian University, Oradea-Nagyvárad, Romania.

7. Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru

– Scrierea unui capitol de teologie fundamentală în lucrarea de Doctrine Biblice Penticostale.

– Finalizarea pentru prezentarea la simpozionul ITPB a referatului cu titlul „Democrația și creștinismul: elemente democratice în viața bisericii”.

– Scrierea unui curs de Misiune socială a Bisericii (Termen: toamna anului 2018).

– Scrierea unui volum de teologie cu titlul: Teologia Cuvântului și a Ființei Divine

8. Lector univ. dr. Radu Țîrle

a. Cărți în lucru:

 1. Manual de consiliere creștină

b. Studii în lucru:

 1. Studiu pentru conferinţa internaţională Puterea de a fi altfel, Universitatea de Vest, Timişoara, 30-31 octombrie 2014

c. Coordonare traducere:

 1. Robert Crick, Outside the Gates: the Need for Theology, History and Parctice of Chaplaincy Ministries

d. Organizare școală de vară:

 1. Școala de vară a ITPB, 2014

9. Lector univ. dr. Ciprian Bălăban

– Proiectul Manualului de Dogmatică penticostală – capitol Istoricul și analiza mărturisirilor de credință penticostale din România

– Tema de cercetare: ”Evoluția mișcării penticostale din România: evenimente, concepții și personalități.” – la CNSAS

10. Pastor Lector univ. dr. Victor Vladimir Neamţu

– Împărăția lui Dumnezeu care a venit și care vine, în Pildele Mântuitorului.

– Poporul lui Dumnezeu ca nouă umanitate în Hristos.

11. Lector univ.dr. Dragoș Ștefănică
(Proiecte 2018-2019)

I. Publicații:

I.1. Lucrarea cu titul Harismele în teologia contemorană. Un studiu dogmatic asupra darurilor Duhului Sfânt, în teologia lui Jürgen Moltmann și respectiv Dumitru Stăniloae, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, și Oradea, Editura Scriptum, 2018 (teză de doctorat susținută în anul 2017 în cadrul Univeristății „Lucian Blaga” din Sibiu).

1.2. Articol intitulat „Învățătura despre harismele Duhului Sfânt în teologia catolică”, în Pleroma. Studii și cercetări teologice, XX, nr. 1, iunie 2018 (în curs de publicare).

1.3. Capitolul „Soterilologie”, în Emanuel Conțac et al. (editori), Doctrinele biblice ale Bisericii Penticostale din România, București, Editura Pleroma, 2018

II. Membru în colectivul de revizori ai ediției Bibliei „Ediția Dumitru Cornilescu Revizuit” (grant internațional, sub egida SBIR). În cadrul proiectului am revizuit Evangheliile după Marcu, Matei și Luca și cartea Faptele Apostolilor.

III. Activitate editorială și redacțională

III.1. Redactor al Jurnalul Plērōma. Studii și cercetări teologice (Anul XIX, nr. 2, decembrie 2017)

 • Proiecte Cadre Didactice ITPB (document actualizat pentru anul 2018-2019)
×