Deification in Eastern Orthodox Theology: An Evaluation and Critique of the Theology of Dumitru Stăniloae

Teza de doctorat a pastorului Conf. univ. dr. Emil Bartoş, susţinută în 1997 la Universitatea Ţării Galilor, a fost publicată în 1999 simultan în limba engleză de editura Paternoster, seria Paternoster Theological Monographs şi în limba română de editura Cartea creştină, seria Teze. Titlul original este Deification in Eastern Orthodox Theology: An Evaluation and Critique of the Theology of Dumitru Stăniloae.Îndumnezeirea sintetizează înţelegerea patristică a scopului final al fiinţei umane în urcuşul ei mistic către Dumnezeu. Tema lucrării este analiza din perspectivă evanghelică a teologiei îndumnezeirii aşa cum este ea văzută de teologul ortodox Dumitru Stăniloae. Ceea ce asigura specificitate prezentei disertaţii este tocmai abordarea evanghelică a unei doctrine ortodoxe sub coordonarea a doi teologi moderni, unul ortodox si altul catolic, abordare ce reuşeşte să confere echilibru şi originalitate cărţii pe care o propunem spre lectură cititorului interesat de teologie.(Paternoster Press, 2007)

×