„May My Teachings Drop Like the Rain”: Essays on the Hebrew Bible

Conf. univ. dr. Silviu Tatu, „May My Teachings Drop Like the Rain”: Essays on the Hebrew Bible, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008

Această carte a pastorului Conf. univ. dr. Silviu Tatu  o colecţie de eseuri în limba engleză. Cele două secţiuni acoperă tematic cele două genuri literare cel mai bine reprezentate în literatura ebraică clasică: naraţiunile şi poezia. Articolele din capitolul dedicat literaturii narative au fost prepublicate în diverse jurnale şi volume de circulaţie internaţională. Articolele din capitolul dedicat literaturii poetice au fost prepublicate în jurnalul electronic Studia theologica şi reprezentă fragmente din cercetarea doctorală care nu au fost incluse în teza de doctorat.

×