Profetismul israelit în documentele biblice: între fals şi autentic

Conf. univ. dr. Silviu Tatu, Profetismul israelit în documentele biblice: între fals şi autentic, ediția I, Oradea, Editura Casa Cărţii, 2008;  ediţia a II-a revizuită, Cluj-Napoca, Editura Casa cărţii de ştiinţă, 2008

Cartea pastorului Conf. univ. dr. Silviu Tatu investighează contribuţia culturilor din Mesopotamia, Anatolia, Levant şi Egipt asupra profetismului israelit, în măsura în care acestea au fost relevante pentru înţelegerea fenomenului israelit. Sunt identificate însuşirile profetului iahvist aşa cum sunt ele reflectate de reprezentanţii genului din galeria iniţiată de patriarhi şi încheiată cu profeţii scriitori. Fiind, de regulă, o ocupaţie temporară şi vocaţională, descrierea fenomenului atinge şi manifestarea sa printre mireni şi printre femei. Sunt discutate atât tehnicile preferate de profeţii iahvişti pentru receptarea mesajelor: sorţii, efodul, visul, cât şi fenomenele profetice specifice activităţii profetice şi genului literar creat de aceasta: experienţa extatică, săvârşirea de miracole şi vindecări, predicţia şi acţiunile simbolice. Printre sursele primare, alături de textele biblice stau texte din arhivele asiriene, arameice, hitite, ugaritice şi egiptene (tăbliţe de lut, papirusuri, suluri sau codexuri), dar şi fragmente de pe ostraca, de pe sigilii, sau de pe monumente. Interpreţii contemporani ai documentelor antice consultaţi permit atingerea unor soluţii credibile la problematica abordată şi integrarea lucrării în contextul cercetării ştiinţifice de actualitate.

×