The Laying on of Hands in the New Testament: Its Significance, Techniques, and Effects

După ce a fost publicată în România în 2002 de Editura Cartea creştină din Oradea, sub titlul Punerea mâinilor: semnificaţiile actului în Sfânta Scriptură şi în literatura greco-romană, lucrarea de doctorat a pastorului Conf. univ. dr. John F. Tipei vede acum lumina tiparului şi în Statele Unite, la University Press of America. Cartea constituie o investigaţie a procedurilor, semnificaţiei şi efectelor gestului de punere a mâinilor în Noul Testament, aducând la zi tot ce s-a scris despre această practică în ultimul secol. Contribuţia majoră a acestui studiu o reprezintă explicaţia unitară oferită acestui ritual neotestamentar. Datele furnizate de analiza fiecărui caz de punere a mâinilor ne permit formularea unei concluzii generale: în Noul Testament gestul semnifica întotdeauna un transfer al unei calităţi sau entităţi pozitive care poate fi binecuvântare, vitalitate, Duhul Sfânt sau harisme.(University Press of America, 2009)

×