The Qatal // Yiqtol (Yiqtol // Qatal) Verbal Sequence in Semitic Couplets: A Case Study in Systemic Functional Grammar with Applications on the Hebrew Psalter and Ugaritic Poetry.

Teza de doctorat a pastorului Conf. univ. dr. Silviu Tatu, susţinută în 2006 la Universitatea Ţării Galilor, a fost publicată în 2008 la editura americană Gorgias Press, în colecţia Gorgias Ugaritic Studies, sub titlul The Qatal // Yiqtol (Yiqtol // Qatal) Verbal Sequence in Semitic Couplets: A Case Study in Systemic Functional Grammar with Applications on the Hebrew Psalter and Ugaritic Poetry.Lucrarea analizează secvenţa verbală de tip perfect // imperfect (imperfect // perfect) în cupletele din poezia psalmilor ebraici, luând ca element de comparaţie poezia ugaritică. Autorul are contribuţii importante atât în ce priveşte metoda, cât şi la nivelul rezultatelor analizei. Metoda aplicată a fost preluată din gramatica sistemic-funcţională şi este, drept urmare, originală, deoarece nicio altă lucrare de specialitate în domeniul studiilor veterotestamentare nu a mai aplicat-o anterior. Rezultatele cercetării permit susţinerea ideii cu mai multe argumente decât până în prezent, cum că secvenţa verbală de acest tip a fost invocată de poeţii evrei doar din considerente estetice. Aplicaţiile studiului sunt extrem de utile în traductologie şi urmează a fi explorate într-o nouă serie de studii de specialitate. (Gorgias Press, 2008)

×