Simpozioane ştiinţifice

Activitatea de cercetare în cadrul Institutului Teologic Penticostal se desfăşoară prin proiectele individuale de cercetare ale fiecărui cadru didactic şi prin organizarea de simpozioane (sesiuni de comunicări ştiinţifice) unde sunt prezentate rezultatele activităţilor de cercetare, cu participarea cadrelor didactice din ITPB şi din instituţii de învăţământ superior similare din ţară şi străinătate. Astfel, în perioada raportată am organizat următoarele simpozioane: 

În data de 23-24 mai 2013 a avut loc simpozionul internaţional „Ideea de universitate creştină” Având în vedere perspectiva ITPB de a se dezvolta ca universitate creștină, organizatorii îşi propun ca lucrările Simpozionului să ofere un cadru de dezbatere multidisciplinară şi interdisciplinară în jurul problematicii complexe legate de menirea, contribuţia şi strategia educaţională a universităţii creştine în contextul religios, economic, social şi cultural românesc. În vederea conturării cât mai clare a ideii de universitate creştină, comunicările ştiinţifice şi dialogul vor gravita în jurul unor întrebări şi teme, precum:

− Care este misiunea universităţii creştine într-un context dominat de mentalităţi utilitariste?
−  Adevăr, autonomie şi factori politico-economici în viaţa universitară
− În ce constă contribuţia spirituală şi academică a universităţii creştine într-o societate din ce în ce mai secularizată?
− Care este locul religiei în spaţiul public?
− Care sunt trăsăturile specifice unei universităţi creştine?
− Se poate vorbi despre o pedagogie creştină?
− Universitatea creştină şi caracterul unitar al adevărului;
− Credinţa ca temelie a comunităţii ştiinţifice creştine;
− Teologia şi academia: Posibilităţi de armonizare ale credinţei cu ştiinţa;
− Credinţă, muncă şi societate. Contribuţii creştine la binele comun;
− Locul Sfintelor Scripturi în universitatea creştină;
− Adevăr, caracter, comuniune şi formare duhovnicească în universitatea creştină;
− Credinţa, cunoştinţa şi iubirea: triada unei epistemologii specifice creştinismului;
− Universitatea creştină şi misiunea globală a Bisericii;
− Universitatea creştină şi transfigurarea societăţii;
− Contribuţia ştiinţifică a academiei creştine la dezvoltarea intelectuală a comunităţii.

Given the prospects of ITPB to develop as a Christian University, the organizers aim the papers to provide a framework for multidisciplinary and interdisciplinary discussion around the complex issues related to the Christian University’s purpose, contribution and the educational strategy, in the religious, economic, social and Romanian culture context. In order to shape a clearer idea of the Christian University, the scientific communication and the dialogue will revolve around questions and topics such as:

− What is the mission of the Christian University in a context dominated by a utilitarian mentality?
− Truth, autonomy and political-economic factors in academic life.
− What is the spiritual and academic contribution of the Christian University in a society becoming more secular?
− What is the place of religion in the public space?
−  What are the specific features of a Christian University?
− Could we talk about Christian pedagogy?
− The Christian University and truth’s unitary character;
− The Lordship of Christ over the entire reality and the issue of integration;
− Faith as the foundation of the Christian scientific community;
− Theology and the Academy: Opportunities for harmonization of faith with science;
− Faith, work and society: Christian contribution to the common good;
− The place of the Scriptures in the Christian University;
− Truth, character, communion and spiritual formation in the Christian University;
− Faith, knowledge and love: the triad of an epistemology specific to Christianity?
− The Christian University and the global mission of the Church;
− The Christian University and the transfiguration of society;
− The scientific contribution of the Christian Academy for the intellectual development of the community.

Participanți și prelegeri susținute la simpozionul internaţional „Ideea de universitate creştină”:

Prof. univ. dr. Daniel Barbu, Romanian Minister of Culture, Este posibilă o universitate creștină?
Prof. univ. dr. Otniel Bunaciu, Universitatea București, President of Romanian Baptist Union
Formare, transformare și mărturie - O misiune posibilă pentru universitatea creștină în Europa de est
Lector dr. Eugen Jugaru, Institutul Teologic Penticostal București, Spiritualitatea creștină în Academie. Contribuţia spirituală şi academică a universităţii creştine intr-o societate secularizată
Dr. Angel Tilvar, President of the Education Commission in the Deputy Chamber of the Romanian Parliament, Învățământul creștin – o formă de modernism
Lector dr. Roxana Paraschiv, Institutul Teologic Adventist, București, Misiunea universităţii din perspectiva filosofiei creştine a educației
Drd. Tudor Petcu, Universitatea București, Proiectul unei universități creștine în context postmodern
Conf. univ. dr. István Pásztori-Kupán, Chancellor, Institutul Teologic Protestant, Cluj-Napoca, Could theology be the 'conscience' of other sciences
Dr. Natalia Vlas, Universitatea Babes-Bolyai, Universitatea creștină, promotoare a educației holiste
Dr. Pavel Chirițescu, Institutul Teologic „Timotheus”, București, Biserica și cercetarea biblică/academic
Dr. Titus Corlățean, Romanian Minister of Foreign Affairs
Pastor Virgil Achihai, President of Romanian Brethren Christian Church, Lawrence Ko, Singapore, National Director, Singapore Centre for Global Missions
Christian Mission & Nation Building in China 1900-1925, Dr. Nelu Burcea, President of Freedom and Conscience Association, Educația creștină - între management și misiune
Prof. dr. Paul Sanders, France, European Evangelical Accrediting Association, Safeguarding the Mission of Evangelical Christian University: Pitfalls and Protections
Prof. univ. dr. Corneliu Simut, Rector, Universitatea Emanuel, Oradea, Building a Christian University. A Presentation of D. A. Carson’s Model
Dr. Ciprian Simuț, Universitatea Emanuel, Oradea, Correct reading or corrective reading? On how to study the Bible in a contemporary Christian university
Dr. Marius Margea, Universitatea de Vest, Timișoara, Universitatea creștină – o perspectivă holistică asupra educației în lumea logicii fragmentarului
Dr. Mario Simoes, Brazilia, Haggai Institute for Advanced Leadership, The 7 Mountains of Influence of Society
Pastor Hongkey Chung, South Korea, Unchanging message in the changing world
Conf. univ. dr. Marcel V. Măcelaru, Institutul Teologic Penticostal București, Educație pentru viață. O perspectivă creștină asupra învățământului universitar
Conf. Univ. dr. Corneliu Constantineanu, Institutul Teologic Penticostal București, Evanghelia ca adevăr public. Fundamente biblice si teologice ale universității creștine

 
În data de 10 mai 2012 a avut loc simpozionul „Conducerea bisericească sacramentală şi charismatică în secolele I – IV”.
Participanţi: Pr. Prof. univ. dr. Stelian Tofană - Discursul de la Milet - o marturie pentru existenta preoției sacramentale a Bisericii primare? (FAp 20:17-28) (Facultatea de Teologie Ortodoxă, UBB)
Pastor Conf. univ. dr. Emil Bartoş - Autoritatea eclesială în primele secole creștine. Rolul episcopilor, apologeților și martirilor (Facultatea de Teologie Baptistă, univ. Bucureşti)
Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru -  (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti)
Asist. Drd. Amiel Drimbe - Conducerea bisericească în Didahia” (Institutul Teologic Baptist din Bucureşti)

În data de 23 noiembrie 2011 a fost organizat simpozionul: Sfânta Scriptură în context contemporan. Exigenţe ale traducerii Bibliei pentru Biserica secolului XXI, eveniment organizat în parteneriat cu Grupul editorial „Logos” din Cluj-Napoca.
Participanţi: Pr. Prof. univ. dr. Stelian Tofană (Universitatea „Babeş-Bolyai”)
Prof. univ. dr. Francisca Băltăceanu (Universitatea Bucureşti)
 Pastor Conf. univ. dr. John Tipei (I.T.P. Bucureşti)
Lector univ. dr. Alexandru Mihăilă (Universitatea Bucureşti)
Lector univ. dr. Emanuel Conţac (I.T.P. Bucureşti)

În data de 20-21 octombrie 2011, Facultatea de Teologie Baptistă din Universitatea Bucureşti, Institutul Teologic Baptist Din Bucureşti  şi Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti au organizat simpozionul cu tema: Cartea Psalmilor: Perspective exegetice, doctrinare şi omiletice.
Participanţi : Dr. Radu Gheorghiţă  (Midwestern Baptist Theological Seminary, SUA)
Dr. Octavian Baban  (Institutul Teologic Baptist din Bucureşti)
Dr. Beniamin Fărăgău  (Biserica Baptistă „Iris” din Cluj-Napoca)
Dr. Emil Bartoş  (Facultatea de Teologie Baptistă, Universitatea Bucureşti)
Dr. Emanuel Conţac  (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti)

În data de 5-6 mai 2011 a fost organizat simpozionul ştiinţific internaţional: Ucenicizarea – mandatul bisericii contemporane.
Participanţi: Prof. dr. Hans Klein (Universitatea ”Lucian Blaga”, Sibiu)
Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Marcel Măcelaru (Evandeoski Teoloski Fakultet, Osijek, Croatia)
Lector univ. dr. Alexandru Mihăilă (Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Octavian Baban (Facultatea de Teologie Baptistă, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Danuţ Jemna (Universitatea A.I. Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Marius Cruceru (Universitatea Emanuel, Oradea)
Dr. Danut Manastireanu (World Vision)
Drd. Daniel Oprean (Centrul Areopagus, Timisoara)
Lect. univ. dr. Dr. Eric Titus (Evandeoski Teoloski Fakultet, Osijek, Croatia)

În data de 19 ianuarie 2011 a avut loc simpozionul cu tema: Spălarea picioarelor în învăţătura biblică şi în practica Bisericii Penticostale din România. La acest eveniment vor participa Pastor Prof. univ. dr. John Christopher Thomas, cadru didactic la Pentecostal Theological Seminary in Cleveland, TN, S.U.A., şi Pastor drd. Neamţu Victor Vladimir, cadru didactic la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti. Moderatorul simpozionului va fi Pastor Conf. univ. dr. John F. Tipei. De asemenea, cu acesta fost lansată şi cartea Spălarea picioarelor în Ioan 13 şi în comunitatea ioanină, scrisă John Christopher Thomas, (traducere şi editare Lector univ. dr. Emanuel Conţac) şi publicată la Editura „Metanoia” din Oradea.

În data 1 noiembrie 2010 a avut loc la sediul Bibliotecii „Astra” din Sibiu simpozionul despre viaţa şi activitatea lui Dietrich Bonhoeffer, prilej cu care a fost lansată şi cartea Costul uceniciei, scrisă de teologul lutheran german. Simpoionul a fost organizat în colaborarea cu Centru de Cercetări ecumenice din Sibiu, iar Institutul Teolgic Penticostal din Bucureşti a fost reprezentat de către Lector univ. dr. Emanuel Conţac, totodată reprezentantul Grupului editorial „Logos”, care a publicat cartea în imba română; în sală au fost prezenţi şi alţi profesori de la ITP: Lector. univ. drd. Romulus Vasile Ganea (organizator din partea ITP) şi  Pastor Lector univ. drd. Eugen Jugaru.

În zilele de 6 şi 7 mai 2010, Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti a organizat simpozionul ştiinţific internațional cu tema: Etica creştină a familiei în postmodernitate. Au participat următorii profesori și invitați:
Lector univ. dr. Charlie (Tchavdar) Hadjiev (Bulgarian Evangelical Theological Institute, Associate Regional  Secretatry Europe at International Fellowship of Evangelical Students): „'Except in the case of adultery...' - The unfaithful wife in Hosea chs 1-3.”
Pastor Conf. univ. dr. Silviu Tatu (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti): „Familia şi responsabilitatea corporativă în Israelul antic”
Conf. univ. dr.  Marcel Macelaru (Evanđeoski teološki fakultet/ Evangelical Theological Seminary, Osijek, Croaţia): „The 'Father' Metaphor for God in the Old Testament with Implications for the Contemporary Family”
Pastor Conf. univ. dr.  Iacob Coman (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti): „Perspectivă dogmatică despre imagine şi imaginaţie cu privire la Chip şi/sau familie”Pastor Conf. univ. dr.  Alex Neagoe (Universitatea de Vest din Timişoara):  „Asistenta socială şi spirituală a familiei”
Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti): „Etica divorţului şi a recăsătoriei din perspectiva Domnului Isus şi a Sf. Apostol Pavel - ca normă pentru familia postmodernă”
Drd. Daniel Oprean (Centru Areopagus, Timişoara): „Modelul perihoretic al familiei: o reflecţie teologică”

În data de 8 mai 2009 Institutul Teologic Penticostal a organizat sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema: Dimensiunea socială a Evangheliei în noul context european. La această sesiune au participat următorii profesori invitaţi: Pr. Prof. univ. dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca („Responsabilitate şi slujire comună pentru evanghelizarea Europei. Un imperativ provocator!”), Prof. univ dr. Zsolt Geréb de la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca („Purtarea voastră să fie vrednică de cinste în ochii celor din afară - Mesajul social şi moral al secvenţei 1 Tesaloniceni 4, 9-12”), Prof. univ. dr. Hans Klein de la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca („Depăşirea problemelor sociale prin Evanghelie în scrisorile lui Pavel”), Pastor Conf. univ. dr. Corneliu Constantineanu de la Evandeoski Teoloski Fakultet, Osijek, Croaţia („Puterea transformatoare a Evangheliei: Dimensiunea socială a adevărului evanghelic în  Romani 12”), Pr. Lector univ. dr. Melniciuc Ilie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi („Lege, libertate şi mântuire în comunitatea creştină din Corint”).

La sesiunea de comunicări ştiinţifice din 20-21 martie 2008, cu tema: Comunicarea Cuvântului lui Dumnezeu prin viaţa şi misiunea Bisericii. Au participat şi au susţinut comunicări profesori invitaţi de la diferite facultăţi de teologie din ţară. Printre cei care au susţinut comunicări au fost: Pr. Prof. univ. dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca („Coordonate şi imperative ale misiunii Bisericii în lumina episodului Vitezda din In. 5, 1-15”), Pr. Prof. univ. dr. Vladimir Petercă, de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti („Puterea şi tăria noastră se află în Sfânta Scriptură”), Prof. univ. dr Hans Klein, de la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca, („Evanghelia - puterea lui Dumnezeu şi conţinutul ei”), Pastor Conf. univ. dr. Dănuţ Jemna de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi („Relevanţa culturală a misiunii creştine. Aplicaţie la comunitatea evanghelică din România”), dr. Dănuţ Mănăstireanu („Proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu - fundament al misiunii de reconciliere a Bisericii în contextul postcomunismului”), Pastor Lector univ. dr. Traian Aldea de la Institutul Teologic Adventist din Bucureşti, („Antiohia, centrul misionarismului apostolic”), Pr. Lector univ. dr. Melniciuc Ilie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi,  („Lecturile biblice din cadrul Sf. Liturghii în creştinismul oriental”). Din partea instituţiei organizatoare a participat cu un referat Pastor Conf. univ. dr. Iacob Coman („Biserica, valoare dogmatică şi liturgică a Sfintelor Scripturi”).

În data de 15-16 martie 2007 a avut loc simpoyionul cu tema: Spiritualitatea creştină şi postmodernismul. Au susţinut comunicări atât invitaţi de la alte facultăţi, cât şi cadre didactice de la instituţia organizatoare. Dintre invitaţi au susţinut referate următorii: Pr. Prof. univ. dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca („Bisericile creştine şi globalizarea: provocări, perspective, interogaţii”), Pr. Prof. univ. dr. Vladimir Petercă de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti („Adevărata spiritualitate creştină se hrăneşte din Biblie”), Pr. Conf. univ. dr. Constantin Preda de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul” („Interpretarea spirituală a Sfintelor Scripturi astăzi”), Pr. Prof. univ. dr. Ioan Caraza, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul” („Pedagogia divină în spiritualitatea Sfântului Ioan Gură de Aur şi actualitatea ei”), Pr. Conf. univ. dr. Niculcea Adrian de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa („Spiritualitatea ecumenică între postmodernism şi vederea luminii taborice. Reflecţii în pregătirea Celei de a III-a Adunări Ecumenice Europene de la Sibiu - septembrie 2007”), Prof. univ. dr. Stefan Tobler  de la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca („Postmodernismul, urmare a Modernismului. Poziţia creştinismului într-o lume a pluralismului”), Pr. Lector univ. dr. Melniciuc Ilie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi („Forme biblice de afecţiune, redimensionate în societatea modernă”), doctorii Anca Maria Cernea şi Vincent Jean Pierre Cernea („Postmodernism şi civilizaţie creştină în problematica bioeticii”). Din cadrul Institutului Teologic Penticostal au susţinut comunicări şi Presb. Lector univ. dr. Andreiescu Valeriu („Umanism şi protestantism”).

La data de 8 martie 2006 a avut loc o altă sesiune de comunicări ştiinţifice în cadrul Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti cu tema: Sfintele Scripturi în societatea modernă. Dintre invitaţii de la alte facultăţi, la această sesiune au susţinut comunicări: Pr. Prof. univ. dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca („Sfânta Scriptură într-o lume secularizată: eficientă sau ineficientă?”), Prof. univ. dr. Stefan Tobler de la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca („Scriptura şi experienţa: o relaţie de reciprocitate”), Pr. Prof. univ. dr. Vladimir Petercă  de la Institutul Teologic Romano–Catolic din Bucureşti („În căutarea adevărului. Dei Verbum - o perlă a Conciliului II din Vatican”), Prof. univ. dr. Hans Klein de la de la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca („Geneza 2:23 în scrierile pauline”), Pr. Prof. univ. dr. Petre Semen de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi („Valenţele teologice ale tetragramei divine după Biblie”), Pr. Prof. univ. dr.  Ioan Caraza de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul” („Colaborarea interconfesională în misiunea biblică”), Pr. Prof. univ. dr. Adrian Niculcea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa („Necesitatea unui program fundaţionist pentru a asigura Scripturii un rol pe măsură în lumea modernă”), Pr. Conf. univ. dr. Vasile Nechita de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa („Centralitatea lui Hristos în Scripturi şi actualitatea ei în misiunea Bisericii astăzi”), Prof. univ. dr. Francisca Băltăceanu de la Universitatea din Bucureşti („Atitudinea faţă de Biblie în Biserica Catolică după Conciliul II din Vatican”). Dintre cadrele didactice de la Institutul Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti, au susţinut comunicări Pastor Conf. univ. dr. Emil Bartoş („Mai este relevant principiul sola Scriptura astăzi?”) şi Prep. univ. drd. Emanuel Conţac („Termenul presbyteros şi concepţiile teologice subiacente traducerii lui în ediţiile româneşti ale Noului Testament”).

Un alt simpozion a fost organizat de Institutul nostru
pe data de 11 aprilie 2003, cu tema: Raportul dintre Biblie, Tradiţie şi experienţă în spaţiul spiritualităţii româneşti. Dintre invitaţii de la alte facultăţi au susţinut comunicări: Pr. Prof. univ. dr. Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie Ortodoxa „Andrei Şaguna” din Sibiu („Biblie, Tradiţie şi Biserică”) şi Prof. univ. dr. Mihai Dinu de la Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti („Autoritatea Cuvântului”). Dintre cadrele didactice de la Institutul Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti, au susţinut comunicări: Pastor Lect. dr. John F. Tipei („Botezul pruncilor în Scripturi, în literatura patristică şi în experienţa bisericilor contemporane”), Pastor  Conf. univ. dr. Emil Bartoş („Iminenţa şi pericolele tradiţiei creştine”), Drd. Ghiţă Mocan („Disciplina rugăciunii în ortodoxie şi în penticostalism”). Din partea studenţilor de la Institutul Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti a sustinut un referat Emanuel Conţac („Conceptul de dynamis în scrierile lui Luca” - îndrumător John F. Tipei).

În aprilie 2001 Institutul a organizat Conferinta EPTA (European Pentecostal Theological Association) cu tema: Dialogurile ecumenice ale penticostalilor. Au particiipat teologi din Europa, S.U.A. şi Asia.

În zilele de 15 şi 16 octombrie 1999, Institutul a organizat prima sesiune de comunicări ştiinţifice, cu tema: Doctrina şi practica Bisericii în societatea contemporană. Dintre invitaţii de la alte facultăţi teologice au prezentat comunicări: Pastor  Prof. univ. dr. Vasile Talpoş de la Facultatea de Teologie Baptistă a Universităţii din Bucureşti („Integritatea slujitorului Evangheliei”) şi Lector univ. drd. Florin Lăiu de la Institutul Teologic Adventist din Bucureşti („Autoritatea Bibliei mijlocită de hermeneutică şi exegeză”). Dintre cadrele didactice de la Institutul Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti au prezentat comunicări Pastor Asist. univ. Lazăr Gog („Etica ingineriei genetice”), Presb. Lector drd. Valeriu Andreiescu („Doctrine şi practici în penticostalismul românesc”), Pastor Asist. univ. Eugen Jugaru („Doctrină şi experienţă în teologia şi în Biserica penticostală”), Pastor Lector drd. Simion Timbuc („Modele de autoritate în educaţia creştină”). De asemenea, au prezentat referate studenţii: Ciprian Terinte („Unitatea Bisericii în pofida diversităţii denominaţionale” - îndrumător Pastor Lector univ. drd. John F. Tipei), Adina Nilaş („Caracteristicile profeţilor şi învăţătorilor falşi din epistolele 2 Petru şi Iuda” - îndrumător asist. univ. Ovidiu Leliuc), Silviu Hangea („Conducerea din perspectivă biblică. Metodă şi inspiraţie” - îndrumător pastor Petru Lascău), Ioan Szasz („Rezultate ale clericalizării Bisericii”, îndrumător asist. univ. Ovidiu Leliuc), Ioan Purdea („Eternitatea - atribut al lui Dumnezeu?” - îndrumător lect. drd. Valeriu Andreiescu).

  Despre ITPB Admitere licență Admitere master Facultate Cercetare Bibliotecă ALUMNI
  Acreditare/Evaluare instituțională
Carta ITPB
Structura de conducere a ITPB
Senatul ITPB
Consiliul de administrație al ITPB
Consiliul Pastoral al ITPB
Consiliul Director al ITPB
Director de dezvoltare ITPB
Scurt istoric şi cadru juridic
Elemente de indentificare ale ITPB
Marturisirea de credinţă
Misiune şi obiective
Campus
Localizare ITPB
Planul strategic de dezvoltare al ITPB
Rapoarte
Consiliul Facultății
Declaraţia de misiune
Cadre didactice
Adresabilitate şi perspective
Licență în teologie
Forme de învăţământ - licență
Plan de învăţământ - program licență
Discipline - program licență
Master
Plan de învățământ - master
Discipline - master
Structura anului universitar
Regulamente şi metodologii
Pastorul studenților ITPB
Practica de specialitate
Taxe
Tipizate: cereri/diverse documente
Tipizate: contracte
Posturi didactice scoase la concurs
Cărţi recomandate de ITPB
Resurse
Licența 2016
Aspecte generale
Proiecte de cercetare ale cadrelor didactice
Jurnalul Plērōma
Simpozioane / Evenimente cu caracter ştiinţific
Publicaţii
Traduceri
Centrul de Cercetare „Biblie şi Societate” (CCBS)
Editura Plērōma
Informaţii generale
Catalog online
Baze de date online
Regulament bibliotecă

© Toate drepturile rezervate I.T.P. 2008-2010 index: 127846.