Structura de conducere a ITPB

Structura de conducere a INSTITUTULUI TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREȘTI

Rector ITPB
Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie

Președintele Senatului ITPB
Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru

Decan al Facultății de Teologie Penticostală
Lector univ. dr. Vasile Romulus Ganea

Director al Departamentului de Teologie Penticostală Pastorală și coordonator al programui IFR
Lector univ. dr. Ciprian Bălăban

Director al Programului de Master
Pastor Lector univ. dr. Ciprian FlaviusTerinte

Director economic
Economist Mihaela Colea

Pastorul studenţilor
Pastor Emil Meştereagă

×