Acreditare / Evaluare instituțională 2008 – 2014

Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti aparţine Cultului Creştin Penticostal din România şi este o instituţie confesională de învăţământ superior acreditată prin Legea Nr. 194 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA I Anul 176 (XX) – Nr. 724, Vineri, 24 octombrie 2008. Vezi legea în format pdf (paginile 4-5).

În luna mai a anului 2014 Institutul Teologic Penticostal din București a fost trecut de către ARACIS prin procesul de evaluarea instituțională. În urma evaluării institutul a primit calificativul ÎNCREDERE. Acest calificativ a fost acordat în ședința Consiliului ARACIS din data de 24.07.2014, după analizarea rapoartelor comisiei de evaluare realizate în urma vizitei la ITPB.

Rapoartele comisiei de evaluare pot fi consultate pe site-ul ARACIS sau pot fi descărcate din josul acestei pagini.

 

×