Adresabilitate și perspective

Adresabilitate

Programul de studii de licenţă „Teologie penticostală pastorală” se adresează tuturor membrilor botezaţi ai unei biserici penticostale, absolvenţi de liceu sau ai altor specializări de licenţă, în condiţiile egalităţii de şanse. În egală măsură, este vizat personalul Cultului Creştin Penticostal din România fără formare teologică de nivel universitar (slujitori implicaţi în slujire cu sau fără hirotonire).

Perspectivele programului de studii universitare de licenţă „Teologie penticostală pastorală”

Eficienţa slujirii pastorale este direct proporţională cu calitatea profesională a personalului cultic şi a decidenţilor la nivelul Cultului Creştin Penticostal din România, dar şi al disponibilităţii şi încrederii pe care o acordă enoriaşul actului de slujire pastorală. Din acest motiv, ridicarea nivelului profesional al actului pastoral, indiferent de tipul acestuia (cunoştinţe biblice, comunicare, asistenţă spirituală şi management) este o obligaţie de care dorim să ne achităm onorabil.
În acest context, viitorii slujitori trebuie să posede cunoştinţe de specialitate în domeniului slujirii pastorale, atât cu privire la organizarea sistemului eclezial în care îşi va desfăşura activitatea, cât şi cu privire la funcţionarea în practică a mecanismelor sale.
În privinţa predicării, viitorii slujitori sunt datori să-şi însuşească atât tehnicile de citire şi de interpretare a textului biblic, cât şi mijloacele cele mai eficiente de transmitere a mesajului către o audienţă cu aşteptări crescânde şi pretenţii tot mai elevate.
Asistarea spirituală a enoriaşilor impune din partea slujitorului pastoral nu numai o bună cunoaştere a fenomenului în sine şi a nevoilor spirituale ale omului în general, ci şi abilitatea de a se relaţiona cu membrii unei comunităţi faţă de care este responsabil.
Cât priveşte managementul organizaţiilor slujitorul pastoral are în faţă responsabilităţi dintre cele mai incitante, care privesc atât administrarea resurselor, inclusiv cele umane (voluntari şi angajaţi), cât şi dezvoltarea în perspectivă a comunităţii ecleziale în contextul unei societăţi în continuă transformare.
Absolvenţii promoţilor anterioare îşi desfăşoară activitatea conform specializării obţinute în instituţiile religioase ale Cultului Creştin Penticostal din România, fie ca personal hirotonit sau nehirotonit, în unităţi de învăţământ de stat sau privat predând religia, în diverse organizaţii non-profit ca educatori, consilieri, misionari, sau chiar în diverse firme cu caracter educaţional sau publicistic, ca traducători, editori şi realizatori de programe. Unii absolvenţi au ajuns chiar şi în organele de conducere regionale şi centrale, iar alţii slujesc în diverse forme comunitatea creştină penticostală din diaspora.

 

×