Introducere în studiul Vechiului Testament: Pentateuhul și Cărțile istorice

Conf.univ.dr.Silviu Tatu, Introducere în studiul Vechiului Testament: Pentateuhul și Cărțile istorice, Oradea, Casa Cărții, 2016.

Introducere în studiul Vechiului Testament reprezintă o abordare sintetică a Vechiului Testament ce se raportează la cele mai recente date și interpretări din domeniu. Noutatea acestei lucrări constă în faptul că vine să acopere un gol ce durează de câteva decenii în literatura românească de specialitate, oferind cititorului interesat acces la ideile și informațiile vehiculate de către cercetătorii contemporani ai Vechiului Testament.

Primele patru articole sunt gândite ca o introducere generală, tratând subiecte de larg interes privitoare la lumea antică în care s-a născut Vechiul Testament: versiunile antice ale Vechiului Testament, canonul, felul în care este folosit Vechiul Testament în scrierile Noului Testament și etica Vechiului Testament. Elemente de geografie, arheologie, istorie și literatură sunt incluse, în funcție de relevanța lor, în capitolele dedicate fiecărei cărți în parte, care alcătuiesc ceea ce se cheamă introducere specială.

În acest prim volum, sunt luate în discuție cărțile Legii și cărțile istorice. Pe lângă interacțiunea cu problemele de critică a textului, aprig disputate pe parcursul secolelor, lucrarea de față își propune să extragă sensul textelor canonice în lumina contextului cultural în care au fost generate și în limitele culturii iudaice căreia i se arondează. În plus, dorim să oferim cititorilor o punte înspre lumea ideilor frământate în aceste cărți care, inevitabil, conduc spre revelarea de Sine a lui Dumnezeu în creație, în Lege și în istorie. Călăuză ne sunt poporul Israel și genialii săi autori canonici.

Proiectul acestei Introduceri în studiul Vechiului Testament a fost gândit să includă două volume, cel de-al doilea urmând să cuprindă cărțile poetice și cărțile profetice.

×