Aspecte generale

Cercetarea ştiinţifică este una dintre misiunile asumate de Institutul Teologic Penticostal.
Cercetarea ştiinţifică are ca ţintă teme din domenii de mare interes pentru Cultul Creştin Penticostal, precum şi pentru învăţământul superior penticostal. Tematica abordată este diversă, din cele patru arii teologice: biblic, dogmatic, istoric şi practic. În mod deosebit se urmăreşte realizarea şi publicarea unor studii care să pună în lumină şi specificul penticostalismului în peisajul religios contemporan.

×