Discipline – master Biblie și societate (program în lichidare)

PROGRAM ÎN LICHIDARE

Considerente cu caracter general

Disciplinele sunt prezentate pe ani universitari, în conformitate cu planul de învățământ valabil (2017-2018). (planul de învățământ se găsește la subsolul acestei pagini).

Dacă doriţi să consultaţi programa analitică a vreunei discipline apăsați pe numele disciplinei.

Lista disciplinelor pe ani universitari

Anul I

Semestrul I Credite
Teme teologice majore în Vechiul Testament 8
Teme teologice majore în Noul Testament 8
Etică și integritate academică 2
Teologia și politica din perspectivă penticostală (5)
Spiritualitatea închinării creştine în cartea Psalmilor 5
Comuniune și conflict în 1 Corinteni (7)
Contextul iudaic și greco-roman al Noului Testament 7
Total 30
Semestrul II Credite
Teologia muncii 8
Duhul Sfânt în misiunea Bisericii 8
Hristologie şi ucenicie creştină în Ev. după Marcu (7)
Dimensiunea socială a scrierilor lucanice 7
Alegere, răscumpărare și identitate în viața poporului lui Dumnezeu (7)
Teologia posesiunilor materiale 7
Total 30
Practică de specialitate 3
*Disciplinele ale căror credite sunt trecute în paranteze sunt opționale.

Anul II

Semestrul I Credite
Principii biblice ale conducerii creştine 8
Teologia familiei 8
Etica creștină și binele comun (7)
Biserica, Biblia și societatea 7
Exegeza avansată a NT (7)
Exegeza avansată a VT 7
Total 30
Semestrul II Credite
Istoria relației dintre biserică și stat 8
Dreptatea socială în scrierile profetice 8
Evanghelia și cultura 7
Teologie, spiritualitate și misiune penticostală (7)
Teologie și reconciliere socială 7
Total 30
Practică de specialitate  3
Elaborarea disertației de master 5
*Disciplinele ale căror credite sunt trecute în paranteze sunt opționale.
×