Disertație 2024

În urma Hotărârii de Senat din 17.01.2024, absolvenții programului de masterat își pot susține examenul final (disertația) într-un interval de maxim 10 ani de la absolvire.


Conform metodologiei, examenul de disertație constă într-o singură probă (prezentarea și susținerea lucrării de disertație) și se organizează în:

  • Sesiunea iunie – 27 iunie 2024 – pentru absolvenţii promoției 2024 şi absolvenţii promoţiilor anterioare.

Înscrierea candidaţilor pentru susţinerea examenului de disertație se efectuează cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului, pe bază de cerere tip, depusă la secretariatul facultăţii.

Dosarele de înscriere la examenul de disertație trebuie să conțină:

a) Cerere tip de înscriere;
b) diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia în original;
c) diplomă de licență în original + suplimentul acesteia în original;
d) copie după certificatul de naștere;
e) două fotografii tip buletin, mărimea 3/4;
f) lucrarea de disertație tipărită;
g) dovada achitării taxei de înscriere;
h) fișă de lichidare

Taxa de înscriere este de 400 lei. 

Metodologie finalizare studii de masterat – 2024

×