Disertație 2021

Conform metodologiei, examenul de disertație constă într-o singură probă (prezentarea lucrării de disertație) și se organizează în două sesiuni:

  • Sesiunea februarie – 17 februarie 2021 – pentru absolvenții promoțiilor anterioare;
  • Sesiunea iunie – 30 iunie 2021 – pentru absolvenţii promoției 2020-2021 şi absolvenţii promoţiilor anterioare.

Înscrierea candidaţilor pentru susţinerea examenului de disertație se efectuează cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului, pe bază de cerere tip, depusă la secretariatul facultăţii.

Taxa de înscriere (atât pentru sesiunea din februarie cât și pentru sesiunea din iunie) este de 400 lei. 

Metodologie finalizare studii de master 2020-2021.

×