Disertație 2023

Conform metodologiei, examenul de disertație constă într-o singură probă (prezentarea și susținerea lucrării de disertație) și se organizează în două sesiuni:

  • Sesiunea iunie – 29 iunie 2023 – pentru absolvenţii promoției 2022-2023 şi absolvenţii promoţiilor anterioare.
  • Sesiunea septembrie – 14 septembrie 2023 – pentru absolvenţii promoției 2022-2023 şi absolvenţii promoţiilor anterioare.

Înscrierea candidaţilor pentru susţinerea examenului de disertație se efectuează cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului, pe bază de cerere tip, depusă la secretariatul facultăţii.

Dosarele de înscriere la examenul de disertație trebuie să conțină:

a) Cerere tip de înscriere;
b) diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia în original;
c) diplomă de licență în original + suplimentul acesteia tot în original;
d) copie după certificatul de naștere;
e) două fotografii tip buletin, mărimea 3/4;
f) lucrarea de disertație tipărită + formatul electronic (read – only) însoțită de referatul coordonatorului științific;
g) dovada achitării taxei de înscriere.

Taxa de înscriere este de 400 lei. 

Metodologie finalizare studii de masterat – 2023

×