Înscriere la facultate

TOATE DETALIILE REFERITOARE LA EXAMENUL DE ADMITERE PENTRU STUDIILE DE LICENȚĂ LE GĂSIȚI AICI. 

Acte necesare la înscriere

a) Cererea-tip de înscriere, chestionar de înscriere şi fișa candidatului (se pot descărca de pe această pagină; vezi mai jos);

b) Diploma de bacalaureat scanată / copie. Absolvenţii din promoţia 2023 – 2024 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat. (diploma sau adeverința se va aduce de către candidat în original, în luna septembrie, dacă este declarat admis);

c) Certificatul de naştere în copie;

d) Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru specializarea pentru care optează;

e) Mărturia personală (maxim 2 pag.) din care să rezulte clar modul în care s-a întors la Dumnezeu, precum şi o descriere a felului în care a perceput chemarea lui Dumnezeu la slujirea creştină, pentru care urmează a se pregăti;

f) 3 recomandări tip; Recomandările (şi toate celelalte formulare) pot fi descărcate de pe această pagină (vezi mai jos). Având în vedere caracterul confidenţial al acestor RECOMANDĂRI, acestea se vor trimite pe adresele de mail (secretariat@itpbucuresti.ro sau secretariat_itpb@itpbucuresti.ro) direct de către persoanele care le-au completat (pastor, membru comitet, membru biserică);

g) Chitanţa de plată/dovada plății (80 lei) a taxei de înscriere;

h) Fotocopie a legitimaţiei de slujitor (pastor), unde este cazul;

i) Numai pentru absolvenţii unei alte facultăţi: diploma de licenţă în copie sau adeverinţă în original de la facultatea unde a obţinut licenţa;

j) Cererea pentru scutire sau reducere parţială a taxei de înscriere, la care se anexează actele doveditoare;

k) Cartea de identitate (copie) sau pașaport;

l) Numai pentru cetățenii străini care au acte de studii eliberate de instituții de învățământ cu predare în altă limbă decât limba română: certificat de competențe lingvistice (pentru limba română) obținut în România (vezi mai jos anexa metodologiei de admitere).

Datele personale ale candidatului

Biserica locală - informaţii de contact

Recomandarea nr. 1Date de contact ale păstorului

Recomandarea nr. 2Date de contact ale unui membru din comitetul bisericii

Recomandarea nr. 3Date de contact ale unui membru din biserică

Pentru întrebări şi completări foloseşte rubrica de mai jos

×