International Partnerships

În data de 7 octombrie 2016, cu ocazia celebrării a 40 de ani de învățământ teologic penticostal în România, a fost semnat un Acord de colaborare între Institutul Teologic Penticostal din București și Pentecostal Theological Seminary din Clevelad, TN, SUA. Având o viziune instituțională comună, cele două școli de învățământ superior și-au luat angajamentul de a se sprijini reciproc în oferirea de educație teologică acreditată și în formarea noilor slujitori ai Bisericii lui Dumnezeu. Acordul a fost semnat, din partea ITPB, de către dr. Ioan Brie, rector și dr. Romulus Ganea, decan, iar din partea PTS de către dr. Michael Baker, președinte PTS și dr. David Han, decan. Stabilirea protocolului de colaborare între ITPB și PTS a fost sprijinită și de conducerea Bisericilor penticostale din România și SUA, astfel că Acordul a fost semnat și de pastorul Moise Ardelean, Președintele Cultului Creștin Penticostal din România și de dr. David Ramirez, Supraveghetor general asistent al Church of God. Îi mulțumim Domnului pentru acest pas important pentru dezvoltarea școlii noastre și ne rugăm ca El să fie binecuvânteze întreaga activitate de la ITPB și de la PTS, deopotrivă.

„În acord cu viziunea instituțională comună între Institutul Teologic Penticostal (România) și Pentecostal Theological Seminary (SUA), următoarele elemente ale colaborării instituționale formează un angajament luat de ambele părți de a se sprijini reciproc în misiunea de a oferi educație teologică acreditată, parte din tradiția creștină și înrădăcinată în valorile credinței penticostale.

Domenii de colaborare

Institutul Teologic Penticostal din București (în continuare, ITPB) și Pentecostal Theological Seminary (în continuare, PTS) se angajează într-un efort comun pentru a ajuta la sprijinirea educației teologice acreditate oferite de ITPB în România.

PTS va acorda o atenție deosebită necesității de a trimite membri ai corpului profesoral care să predea în programele de licență și masterat ale ITPB, în măsura în care astfel de acțiuni sunt justificate și pot fi realizate din punct de vedere financiar.

În măsura în care acest fapt este realizabil din punct de vedere financiar, PTS va oferi burse unor membri ai corpului profesoral ITPB și/sau studenților care să studieze la PTS. Conducerea ITPB are sarcina de a-i selecta pe viitorii beneficiari (profesori și/sau studenți ITPB) și de a informa conducerea PTS cu privire la această cerere, trimițând lista bursierilor cu un an înainte de începerea studiilor la PTS.

Dacă și când este posibil, PTS va lua în considerare ITPB ca posibilă destinație pentru stagiatura studenților de la PTS, de ex., pentru predarea în programele de licență ale ITPB, stagiatură misionară în bisericile locale din România.

Dacă și când este posibil, PTS va lua în considerare colaborarea strânsă cu ITPB, cu scopul de a îmbunătăți și spori resursele bibliotecii ITPB.

ITP și PTS vor organiza în mod strategic conferințe academice, la ITPB sau la PTS, cu scopul de a publica volumele cu lucrările prezentate la conferințe.

PTS și ITPB vor evalua periodic progresul în domeniile de colaborare de mai sus și vor putea iniția schimbarea oricărui element din listă prin revizuire, ștergere sau adăugare.”


On 7 October 2016, during the celebration of 40 years of pentecostal theological education in Romania, a memorandum of understanding establishing a framework for cooperation between the Theological Pentecostal Institute from Bucharest, Romania and the Pentecostal Theological Seminary from Cleveland, TN, USA was signed. Sharing a similar institutional vision, the two schools are committing in the document to reciprocally support each other in the delivery of accredited theological education, for the formation of new ministers to serve the Church of God. The memorandum was signed on behalf of ITPB by Dr. Ioan Brie, the President of the school, and Dr. Romulus Ganea, its Dean. On behalf of PTS the document was signed by Dr. Michael Backer, the seminary’s President, and by Dr. David Han, its Dean. This formalisation of the cooperation between the two institutions is also supported by the leadership of their respective denominations in Romania and USA. As such, the memorandum was also signed by Pastor Moise Ardelean, the President of the Romanian Christian Pentecostal Denomination and Dr. David Ramirez,  Assistant General Overseer of Church of God. We are thankful to God for this important step ahead in the development of our school and are praying that He will continue to bless our joint venture and the workings of both ITPB and PTS.

”In keeping with the shared institutional vision between Institutul Teologic Penticostal din București (Romania) and Pentecostal Theological Seminary (USA), the following collaborative agreements represent a mutual commitment to help support one another in providing accredited theological education rooted in the Holiness-Pentecostal faith values of Christian tradition.

Collaborative Agreements

1. Institutul Teologic Penticostal (hereafter ITPB) and Pentecostal Theological Seminary (hereafter, PTS) will engage in a mutual effort to help support accredited theological education of ITPB in Romania.

2. PTS will strategically consider providing its faculty resources to help teach in the Master’s and undergraduate programs of ITPB insofar as such action is fiscally feasible and appropriate.

3. Whenever fiscally feasible, PTS will provide scholarship to select ITPB faculty and/or students to study at PTS. The ITPB administration will be responsible for selecting the said ITPB faculty and/or students and inform the PTS administration of their request, with the list of scholarship beneficiaries, one year prior to the start of their study at PTS.

4. If and whenever applicable, PTS will consider ITPB as a possible internship site for PTS students, e.g. teaching in the undergraduate programs of ITPB, mission-related internship at local congregations in Romania.

5. If and whenever possible, PTS will consider working with ITPB in helping increase the ITPB’s library resources.

6. ITPB and PTS will strategically consider convening academic conferences, either at ITPB or PTS, with a view toward publishing the papers presented at each conference.

7. PTS and ITPB will regularly review and assess the progress of the above collaborative agreements and may initiate alteration to any of the above collaborative agreements by revision, deletion and/or addition.”

×