Lansări de carte

În data de 28 martie 2023, la Institutul Teologic Penticostal din București a avut loc lansarea a două volume scrise de Prof. univ. dr. habil. Ciprian Terinte și de Conf. univ. dr. Emanuel Conțac.

Cartea „Odihnă la Umbra Celui Atotputernic”  de Ciprian Flavius Terinte a apărut la editura Plērōma și este o colecție de meditații.

În etapele de „normalitate” ale existenței, trăim cu impresia că deținem controlul asupra propriei sorți, că am dezvoltat suficiente mecanisme de adaptare la realitate. Însă crize ca cea actuală acutizează din când în când conștiința fragilității noastre biologice, psihice și spirituale. După decretarea stării de urgență în 16 martie 2020, slujitorii creștini au căutat diferite modalități prin care să-i păstorească pe credincioșii aflați în imposibilitatea de a participa la slujbele publice. Biserica a realizat, odată cu diversele medii profesionale, că interacțiunea digitală poate soluționa, cu inevitabilele scăderi, blocajul de comunicare cu care ne amenința izolarea la domiciliu. Cartea de față reunește reflecțiile suple prin care, în timpul acelei crize colective de mari proporții, autorul le-a comunicat enoriașilor săi adevărul dumnezeiesc revelat în Scripturi, pentru ca ei să-l dobândească tot mai mult pe Hristos – Logos-ul înomenit al lui Dumnezeu.

Cartea „Dilemele Fidelității – Condiționări culturale și teologice în traducerea Noului Testament” de Emanuel Conțac a apărut la editura Ratio et Revelatio.

Cartea reprezintă o adaptare pentru un public mai larg a tezei de doctorat a autorului, în care acesta investighează tradiția biblică românească (circa 40 de ediții biblice) din perspectiva unor termeni sau sintagme (unsprezece la număr) care de regulă sînt subiect de controversă între confesiunile creștine. După un capitol care prezintă în rezumat istoria traducerii Bibliei în românește, autorul analizează diverse condiționări culturale, ecleziologice, mariologice, soteriologice, respectiv eshatologice. Analiza biblico-exegetică amănunțită a fiecărui termen este însoțită de o incursiune în istoria interpretării și în dogmatică, incursiune menită să pună problema în context. Această cercetare acoperă un gol în filologia românească, deoarece în prezent nu există lucrări similare, situate la interferența dintre filologie, traductologie, teologia biblică și teologia istorică. (Prof. univ. dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași).

Pentru fotografii, click aici.


În data de 26 octombrie 2021, Institutul Teologic Penticostal a găzduit o lansare de carte, împreună cu Societatea Biblică din România (SBR). Este vorba de o nouă traducere a Noului Testament, traducere realizată de conf.dr. John F. Tipei, cadru didactic la ITPB. La eveniment au fost prezenți studenții din cei patru ani de studii, profesorii prezenți în campus, precum și pastori și prieteni ai școlii noastre. SBR a fost reprezentată de pastorul Florin Ile, directorul executiv al Societății, care ne-a vorbit despre detaliile tehnice ale acestui proiect de anvergură. La rândul său, dr. John Tipei a evocat geneza acestei traduceri și a împărtășit cu noi câte ceva din ce a însemnat munca sa de traducător al Sfintelor Scripturi. Din partea ITPB au luat cuvântul dr. Ioan Brie, Rectorul instituției, precum și dr. Ciprian Terinte și dr. Emanuel Conțac, cel care a și moderat discuțiile.

La finalul evenimentului, toți cei prezenți și-au putut achiziționa un exemplar din NT publicat de SBR. Ne bucurăm pentru această reușită a fratelui J. Tipei și Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru întreaga sa activitate desfășurată în școala noastră – de dascăl, rector al școlii și mentor pentru întreaga generație actuală de profesori ai ITPB.

Pentru fotografii vă rugăm să vizitați galeria foto a siteului nostru, pagina de facebook și instagram.


În 19 noiembrie 2019 începând cu orele 17.00, la ITPB a avut loc un eveniment deosebit de important pentru teologia evanghelică românească, și anume lansarea unei importante cărți de introducere la Vechiul Testament. Volumul, editat de prof. dr. Silviu Tatu, cadru didactic la ITPB, este cel de-al doilea (și ultimul) dintr-un proiect menit să acopere toate cărțile Vechiului Testament. Un prim volum, ce cuprinde studii introductive la Pentateuh și cărțile istorice, a apărut în anul 2017. Cartea de față completează aceste studii, cu introduceri la cărțile profetice și poetice.

În cadrul evenimentului au luat cuvântul dr. Romulus Ganea, gazda evenimentului, dr. Silviu Tatu, editorul volumului, dar și dr. Daniel Fărcaș și Vasile Gabrian, din partea editurii Casa Cărții. După eveniment, studenții și toți cei prezenți au putut achiziționa volumul lansat, dar și alte titluri publicate de Casa Cărții, cu 30% reducere. Le mulțumim partenerilor de la Casa Cărții, precum și tuturor celor prezenți la eveniment și așteptăm cu interes noi evenimente publiciste de mare impact pentru comunitatea teologică evanghelică românească.

Mai multe fotografii puteți vedea în galeria foto a siteul nostru, pe pagina de facebook și pe profilul de instagram.


În data de 11 decembrie 2018, ora 18.00, în amfiteatrul ITPB, a avut loc, în prezența autorului, lansarea cărții „A fost Hristos împărțit? Tipologii ale conflictului eclesial în Epistola 1 Corinteni” scrisă de pastor dr. Ioan Szasz. La această lansare au luat parte, în calitate de invitați, pastor lector univ.dr. Ioan Brie, Rectorul ITPB, pastor conf.univ.dr. Emil Bartoș, conf.univ.dr. Emanuel Conțac și pastorul Adrian Stupar (biserica „Elim”, Timișoara). În prima parte a discuției, pastorul Ioan Szasz a împărtășit audienței cum s-a născut ideea cărții și experiențele de care a avut parte în perioada scrierii, iar în a doua parte a întâlnirii s-a discutat despre cauzele conflictelor în bisericile de astăzi.

Cartea a apărut în toamna anului 2018 la editura Pleroma (editura Institutului Teologic Penticostal) în colaborare cu editura Risoprint (Cluj-Napoca). Mai multe detalii despre carte și autor puteți găsi aici.

Pentru mai multe fotografii puteți vizita galeria foto a siteului nostru, pagina de facebook sau instagram.


Joi, 6 decembrie 2018, orele 15.00, în amfiteatrul ITPB, a avut loc lansarea volumului colectiv: „REFORMA. 500 de ani de impact teologic, eclesiastic și social”. Invitații acestui eveniment au fost: pastorul Virgil Achihai, Președintele Uniunii Bisericilor Creștine după Evanghelie din România și conf. univ. dr. Ieremia Rusu, Rectorul Institutului Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus”. Discuția a fost moderată de pastor lect. univ. dr. Eugen Jugaru și pastor conf. univ. dr. Ciprian Terinte. Printre autorii volumului se numără și patru dintre cadrele didactice de la ITPB: Pastor Lector univ.dr. Ioan Brie (Rector ITPB), Pastor Lector univ.dr. Eugen Jugaru, Pastor Conf.univ.dr. Ciprian Terinte și Lector univ.dr. Dragoș Ștefănică.

Pentru fotografii puteți accesa galeria foto a site-ului nostru sau pagina de facebook.


În data de 15 noiembrie 2016 a avut loc, la ITPB, un eveniment de lansare de carte, prilejuit de vizita editurii Casa Cărții din Oradea. Ne bucurăm să vă anunțăm că au fost lansate, cu acest prilej, trei cărți scrise sau editate de cadre didactice din școala noastă: Conducerea bisericească în Noul Testament, scrisă de dr. Ciprian Terinte; Introducere în studiul Vechiului Testament: Pentateuhul și cărțile istorice ‒ un volum colectiv editat de dr. Silviu Tatu, la care au contribuit, ca autori de capitol, dr. Silviu Tatu și dr. Romulus Ganea; Misiunea lui Dumnezeu: Înțelegerea metanarațiunii Bibliei, autor: Christopher Wrigh, traducere de dr. Ciprian Terinte și editare de dr. Silviu Tatu; Atlasul istoric al Reformei”, de Tim Dowley, tradus acum în limba română.

La eveniment, care a fost moderat de dr. Eugen Jugaru, au fost prezenți studenții și cadrele didactice ale ITPB, alături de autori și de doi reprezentanți ai editurii Casa Cărții, Vasile Gabrian și Teofil Stanciu.


În data de 24 noiembrie 2015, la ITPB a avut loc un dialog între istoricul Ana Dumitran și Emanuel Conțac, pe marginea cărții: Religie ortodoxă – Religie reformată. Ipostaze ale identității confesionale a românilor din Transilvania în secolele XVI-XVII


În data de 18 noiembrie 2015, la Institutul Teologic Penticostal, a avut loc lansarea volumului Viața împreună, Psalmii – Cartea de rugăciuni a Bibliei de Dietrich Bonhoeffer. La acest eveniment au participat Prof. univ. dr. Hans Klein și Lector univ. dr. Emanuel Conțac. Pentru detalii despre carte, vezi aici.


În data de 7 octombrie 2015, Institutul Teologic Penticostal din București a  organizat împreună cu Editura Cartea Creștină lansarea noului volum scris de către Pastor Conf. univ. dr. Silviu Tatu: Domnul împărățește – Traducere și comentariu la Apocalipsa lui Ioan. Evenimentul a avut loc la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti, B-dul Uverturii, nr. 210-220, sect. 6, începând cu ora 18,00. La lansarea acestei cărți au participat Pastor Conf. univ. dr. Silviu Tatu și Lector univ. dr. Emanuel Conțac.


În 10 aprilie 2014, în cadrul conferinței pastorale Dincolo de porți – nevoia de o teologie, istorie și practică a capelanilor organizate de Institutul Teologic Penticostal, a avut loc și lansarea cărții scrisă de Prof. univ. dr. Dr. Robert Crick: Dincolo de porți – nevoia de o teologie, istorie și practică a capelanilor.


Institutul Teologic Penticostal din București, în colaborare cu Editura Succeed Publishing din Medgidia au organizat în data de 24 martie 2014, ora 17.00, la sediul ITPB din str. Uverturii 210-220, un eveniment editorial – lansarea a 3 cărți de memorii scrise de 3 credincioși penticostali care și-au asumat riscuri pentru răspândirea Evangheliei în vremuri de restriște. Invitatul serii a fost omul de afaceri și autorul uneia dintre cele 3 cărți, HANS HAMOEN din Olanda. El a contribuit în mod semnificativ la aprovizionarea bisericii subterane cu biblii și literatură creștină. A fost prezent și editorul celor 3 cărți, pastorul Vasilică Croitor, autorul cărții Răscumpărarea memoriei. Moderatorul întâlnirii a fost Lector univ. dr. Ciprian Bălăban, la rândul său un cercetător al istoriei penticostale române.
Lansarea acestor 3 cărți a fost un bun prilej pentru o discuție despre statutul Bibliei în comunism, la care au contribuit invitații menționați și alți participanți.
Considerăm imperios necesară consemnarea și publicarea mărturiilor celor care au trăit și au influențat nemijlocit cursul istoriei bisericii.


Volumul Și cerul s-a umplut de sfinți…, editat de Cristian Bădiliță și Emanuel Conțac, a fost lansat marţi 13 martie 2012, la Institutul Teologic Penticostal din București, în cadrul unui eveniment organizat în parteneriat cu Editura Curtea Veche.
Lansarea a avut loc în aula Institutului Teologic Penticostal, B-dul Uverturii nr. 210-220, sector 6, București, începând cu ora 18.00.
Cu acest prilej a fost organizată şi o conferinţă despre fenomenul martiriului în antichitatea creştină şi în sec. XX.

Vorbitorii au fost următorii:
Lector univ. dr. Emanuel Conțac
Pr. dr. Lucian Dîncă (Centrul de Studii Bizantine „Sfinții Petru și Andrei”, București)
Pastorul Vasilică Croitor (autorul cărții Răscumpărarea memoriei. Cultul Penticostal în perioada comunistă)
Asist. univ. drd. Ciprian Bălăban (Institutul Teologic Penticostal din București). Mai multe detalii despre carte vezi aici.


În data de 24 noiembrie 2011 Institutul Teologic Penticostal a găzduit un eveniment deosebit de important pentru teologia penticostală din România: lansarea cărţii Botezaţi în Duhul de Frank D. Macchia. Au mai fost prezentate alte două cărţi al căror subiect comun este, de asemenea, lucrarea Duhul Sfânt: Pavel, Duhul şi poporul lui Dumnezeu (Gordon Fee) şi, respectiv, 2000 de ani de evidenţe ale manifestării Duhului Sfânt în viaţa Bisericii (Eddie L. Hyatt). Evenimentul, organizat în colaborarea cu editura Casa Cărţii din Oradea a „strâns” în amfiteatrul Facultăţii de Teologie pastori penticostali, studenţi şi profesori de teologie, precum şi credincioşi care au dorit să afle mai multe despre activitatea Duhului în zilele noastre.


În data de 23 noiembrie 2011, a avut loc lansarea cărţii lectorului univ. dr. Emanuel Conţac, cu titlul: Dilemele fidelităţii. Condiţionări culturale şi teologice în traducerea Bibliei.
Participanţi:
Pr. Prof. univ. dr. Stelian Tofană (Universitatea „Babeş-Bolyai”)
Prof. univ. dr. Francisca Băltăceanu (Universitatea Bucureşti)
Pastor Conf. univ. dr. John Tipei (I.T.P. Bucureşti)
Lector univ. dr. Alexandru Mihăilă (Universitatea Bucureşti)
Lector univ. dr. Emanuel Conţac (I.T.P. Bucureşti)


În data de 16 noiembrie 2011, a avut loc loc lansarea Dicţionarului de imagini şi simboluri biblice (Editori generali: Leland Ryken, James C. Wilhoit şi Tremper Longman III) publicat de Editura Casa Cărţii din Oradea.
Participanţi :
Pastor Conf. univ. dr. Silviu Tatu – editorul de specialitate al dicţionarului şi moderatorul evenimentului (I.T.P. Bucureşti)
Pastor Conf. univ. dr. Daniel Mariş (I.T.B. Bucureşti)
Lector univ. dr. Alexandru Mihăilă (Universitatea Bucureşti)


În data de 19 ianuarie 2011, a avut loc lansarea cărții Spălarea picioarelor în Ioan 13 și în comunitatea ioanină, scrisă de John Christopher Thomas (traducere și editare Lector univ. dr. Emanuel Conțac) și publicată la Editura Metanoia din Oradea. Pentru mai multe detalii, vezi aici.


Miercuri, 24 noiembrie 2010, la ora 18.00, la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti, B-dul Uverturii, nr. 210-220, sect. 6, a avut loc lansarea cărţii: Botezaţi în Duhul, de Frank D. Macchia, publicată de editura „Casa Cărţii” din Oradea. La eveniment au participat: Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie, Pastor Conf. univ. dr. John F. Tipei, dl. Vasile Gabrian, directorul editurii „Casa Cărţii” şi Pastor Conf. univ. dr. Corneliu Constantineanu, rectorul I.T.P, în calitate de moderator.  Cu acest prilej au mai fost prezentate şi alte două volume de o importanţă deosebită pentru comunitatea creştină penticostală din România, publicate, de asemenea, de editura „Casa Cărţii”: 2000 de ani de evidente ale manifestarii Duhului Sfânt in viaţa Bisericii, de Eddie L. Hyatt, şi Pavel, Duhul si poporul lui Dumnezeu, de Gordon D. Fee.


În data de 16 noiembrie 2010 a avut loc lansarea cărţii Secretul Mesianic în Evanghelia lui Marcu. Rezolvarea unei enigme biblice. Alături de Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie, autorul cărţii, la eveniment vor participa Pastor Prof. univ. dr. Hans Klein, Pastor Conf. univ. dr. John. F. Tipei, Pastor Conf. univ. dr. Octavian Baban şi Pastor Conf. univ. dr. Corneliu Constantineanu, rectorul I.T.P, în calitate de moderator.


Marți, 11 mai 2010, începând cu orele 17,30, Institutul Teologic Penticostal din București a găzduit lansarea cărții „Costul uceniciei”, de  Dietrich Bonhoeffer, în cadrul unui simpozion la care și-au adus contribuția:  Pastor Prof. univ. dr. Hans Klein,  Pastor Conf. univ. Emil Bartoș, Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie, Lector univ. dr. Emanuel Conțac, editorul cărții, și Ligia Taloș, traducătoarea acesteia. Moderatorul a fost Presbiter Lector univ. dr. Ciprian Terinte.

În acest cadru au prezentate câteva detalii biografice ale scriitorului german, contextul teologic interbelic în care a apărut prima ediție a cărții și elementele teologice inovatoare pe care aceasta le aduce cu sine. Astfel, au abordate următoarele teme: diferența dintre „harul costisitor” și „harul ieftin”,  suferința ca necestitate a uceniciei, „extraordinarul” uceniciei creștine (aici s-a făcut o pertinentă comparație  între Dietrich Bonhoeffer și Richard Wurmbrand), asceza creștină în viața ucenicului și atitudinea ucenicului față de bunurile pământești. Doamne, ajută-ne să fim cu adevărat ucenicii Tăi!


Peste 80 de persoane au participat miercuri, 21 aprilie 2010, la un eveniment editorial intitulat „Harul costisitor şi ucenicia creştină în teologia lui Dietrich Bonhoeffer”, organizat de Centrul Areopagus, în colaborare cu Grupul Editorial Logos şi Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti. Vorbitorii, Conf. univ. dr. Corneliu Constantineanu, Conf. univ. dr. Emil Bartoş şi Asist. drd. Emanuel Conţac, au prezentat ucenicia în viaţa şi gândirea lui teologului Dietrich Bonhoeffer, reprezentant emblematic al rezistenţei antinaziste din Germania, ucis de autorităţi prin spânzurare pe 9 aprilie 1945.
Partea a doua a evenimentului a fost dedicată lansării cărţii Costul uceniciei (trad. Ligia Taloş, editor Emanuel Conţac), publicată în româneşte de Editura Peregrinul (www.peregrinul.ro). Costul uceniciei, cea mai cunoscută lucrare a lui Bonhoeffer (tipărită prima dată în 1937, la patru ani după instalarea lui Hitler la conducerea Germaniei), constituie un veritabil protest împotriva secularizării Bisericii şi ieftinirii harului. Deşi izvorâtă din circumstanţele zbuciumate prin care a trecut Biserica evanghelică din Germania în anii 1933-1945, cartea lui Bonhoeffer despre ucenicie îşi păstrează până astăzi actualitatea şi continuă să fie o nepreţuită sursă de inspiraţie pentru credincioşii care au înţeles că harul nu poate separat de ascultare, iar ascultarea nu poate constitui performanţa meritorie spirituală a unei elite de la marginea Bisericii.
Evenimentul editorial de la Centrul Creştin Areopagus constituie primul dintr-o serie de manifestări dedicate cărţii Costul uceniciei şi teologului Dietrich Bonhoeffer. Pe data de 11 mai, ora 17.30, Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti va găzdui un simpozion similar, avându-i ca vorbitori pe Prof. univ. dr. Hans Klein (Departamentul de Teologie Protestantă din cadrul U.L.B.S.),  Conf. univ. dr. Emil Bartoş, Lector univ. dr. Ioan Brie şi Lector univ. dr. Ciprian Terinte. Cu acest prilej va avea loc şi lansarea cărţii Costul uceniciei.

×