Licență 2020

Examen de licență 2020

Sesiunea din februarie

Conform metodologiei, examenul pentru obţinerea licenţei în teologie penticostală pastorală constă în două probe orale:

  • Proba I (orală): evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – 18 februarie 2020, ora 08.00
  • Proba a II-a: prezentarea şi susţinerea tezei de licenţă – 19 februarie 2020, ora 07.00

Tematica examenului de licență este următoarea*:

Tematica Proba I:

  • Teme dogmatice:

Doctrina despre biserică

Doctrina despre Sfânta Treime

Doctrina despre Persoana şi lucrarea lui Isus Hristos

Doctrina despre botezul cu Duhul Sfânt

Actele de cult ale Bisericii Penticostale

  • Teme Vechiul Testament:

Geneza 37:2-36

Numeri 12:1-16

Psalmul 2

Amos 4:1-13

Isaia 5:8-30

  • Teme Noul Testament:

Matei 16:13-28

Marcu 9:33-37

Luca 16:1-13

Ioan 6:41-59

Ioan 8:28-47

Fapte 2:14-47

Fapte 12:1-19

Romani  6:1-14

Romani  8:1-17

1 Corinteni 3:1-17

Efeseni 2:1-22

1 Petru 5:1-11

2 Timotei 2:1-22

Evrei 12:1-17

1 Ioan 1:1-10

*Din tematica examenului de licență stabilită de senatul ITPB, comisa de examninare desemnată de senatul ITPB va formula subiecte specifice.

Taxa de înscriere la examen este de 400 Lei.

Sesiunea din iunie

Conform metodologiei, examenul pentru obţinerea licenţei în teologie penticostală pastorală constă în două probe orale:

  • Proba I (orală): evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – 22 iunie 2020, ora 08.00
  • Proba a II-a: prezentarea şi susţinerea tezei de licenţă – 23 iunie 2020, ora 07.00

Tematica examenului de licență este următoarea*:

Tematica Proba I:

  • Teme dogmatice:

Doctrina despre biserică

Doctrina despre Sfânta Treime

Doctrina despre Persoana şi lucrarea lui Isus Hristos

Doctrina despre botezul cu Duhul Sfânt

Actele de cult ale Bisericii Penticostale

  • Teme Vechiul Testament:

Exod 14:1-31

Jud. 15:1-20

Psalmul 110

Amos 6:1-14

Isaia 48:1-22

  • Teme Noul Testament:

Matei 3:1-17

Matei 7:15-29

Marcu 7:1-23

Luca 12:1-12

Luca 24:36-49

Ioan 15:1-16

Fapte 1:1-11

Fapte 8:26-40

Fapte 19:17-38

Romani 3:19-30

Romani 15:1-7

2 Corinteni 6:1-18

Galateni 2:11-21

1 Petru 4:12-19

Apocalipsa 3:14-22

*Din tematica examenului de licență stabilită de senatul ITPB, comisa de examninare desemnată de senatul ITPB va formula subiecte specifice.

Taxa de înscriere la examen este de 400 Lei.

×