Licență 2023

Conform metodologiei, examenul pentru obţinerea licenţei în teologie penticostală pastorală constă în două probe.

Prima probă (27 iunie 2023) de cunoștințe fundamentale și de specialitate (examen scris);
Prima probă de cunoștințe fundamentale și de specialitate va consta dintr-un examen scris, cu două subiecte:
– primul subiect va fi din dogmatică penticostală și/sau teologie biblică (vezi mai jos tematica), iar al doilea subiect va consta în alcătuirea unei schițe de predică dintr-un text biblic la prima vedere.

A doua probă (28 iunie 2023) – susținerea tezei de licență (examen oral).

Examenul va avea loc în perioada: 27-28 iunie 2023.
Înscrierea la examenul de licenţă – sesiunea iunie 2023 se face în perioada 01 – 13 iunie 2023.
Data limită pentru predarea lucrării de licență este 13 iunie 2023.
Examenul de licență din sesiunea septembrie va avea loc în 13 și 14 septembrie 2023.
Data limită pentru predarea lucrării de licență este 5 septembrie 2023.

Dosarele candidaților trebuie să cuprindă:
a) diplomă de bacalaureat (sau echivalent) în original;
b) copie după certificatul de naștere;
c) copie după certificatul de căsătorie (după caz);
d) suplimentul la diplomă (pentru mai multe detalii, vezi metodologia, art. 13);
e) dovada achitării taxei de înscriere (400 lei);
f) certificatul de competență lingvistică;
g) două fotografii timp buletin, mărimea 3/4;
h) declarație pe propria răspundere privind autenticitatea lucrării de diplomă;
i) Cerere tip de înscriere
j)Cerere tip de înscriere – sesiunea septembrie 

Tematica examenului de licență pentru prima probă (scrisă) este următoarea:

Teme dogmatică:

 1. Dreptatea lui Dumnezeu și îndreptățirea omului în revelația biblică.
 2. Învățătura biblică despre Împărăția lui Dumnezeu.
 3. Revelarea de Sine a lui Dumnezeu în Vechiul Legământ și în Noul Legământ.
 4. Harul lui Dumnezeu în învățătura Sfintelor Scripturi.
 5. Poporul lui Dumnezeu în revelația biblică. Întemeiere, identitate și misiune.
 6. Doctrina despre Sfânta Scriptură.
 7. Doctrina despre existența, natura și atributele lui Dumnezeu.
 8. Doctrina despre om, în teologia penticostală.
 9. Doctrina despre Persoana și lucrarea Domnului Isus Hristos.
 10. Doctrina despre Persoana și lucrarea Duhului Sfânt.
 11. Doctrina despre mântuire.
 12. Botezul cu Duhul Sfânt și darurile duhovnicești, în teologia penticostală.
 13. Doctrina despre biserică.
 14. Actele de cult ale bisericii penticostale.
 15. Doctrina despre lucrurile de pe urmă.

Textele pentru realizarea schiței de predică vor fi desemnate de către comisia de elaborare a subiectelor examenului de licență.

Bibliografie: 

 • Wayne Grudem, Teologie sistematică, Oradea, Făclia, 2004.
 • Cursul de Pneumatologie predat în cadrul ITPB.
 • Cursul de Teologie sistematică și dogmatică penticostală predat în cadrul ITPB.
 • John Tipei, Duhul Sfânt. O teologie biblică din perspectivă penticostală, Oradea, Metanoia, 2003.
 • Daniel G. Reid (editor), Dicționarul Noului Testament, Oradea, Casa Cărții, 2008.
 • Silviu Tatu, O patrie nouă și un neam mare. Exegeza narațiunilor despre patriarhi, Oradea, Scriptum, 2019.

Taxa de înscriere la examen este de 400 lei. 

Metodologie finalizare studii licență – 2023

×