Susținere examen de licență februarie 2024

Stimați absolvenți,

În 20 și 21 februarie se organizează examene finale pentru absolvenții programului de licență.

Examen de licență (pentru absolvenții promoției 2023 sau din anii anteriori)

Prima probă (20 februarie 2024) de cunoștințe fundamentale și de specialitate (examen scris);
Prima probă de cunoștințe fundamentale și de specialitate va consta dintr-un examen scris, cu două subiecte:
– primul subiect va fi din dogmatică penticostală și/sau teologie biblică (vezi mai jos tematica), iar al doilea subiect va consta în alcătuirea unei schițe de predică dintr-un text biblic la prima vedere.
A doua probă (21 februarie 2024) – susținerea tezei de licență (examen oral).

Înscrierea la examenul de licenţă – se face în perioada 01 – 13 februarie 2024.
Data limită pentru predarea lucrării de licență este 13 februarie 2024.

Dosarele candidaților trebuie să cuprindă:
a) diplomă de bacalaureat (sau echivalent) în original;
b) copie după certificatul de naștere;
c) copie după certificatul de căsătorie (după caz);
d) suplimentul la diplomă (pentru mai multe detalii, vezi metodologia, art. 13);
e) dovada achitării taxei de înscriere (400 lei);
f) certificatul de competență lingvistică;
g) două fotografii timp buletin, mărimea 3/4;
h) declarație pe propria răspundere privind autenticitatea lucrării de diplomă;
i) foaia de lichidare;
j) Cerere tip de înscriere – sesiunea februarie*
*cererea se trimite pe e-mail la secretariatul ITPB împreună cu dovada achitării taxei de 400 lei 

Tematica examenului de licență pentru prima probă (scrisă) este următoarea:

Teme dogmatică:

 1. Dreptatea lui Dumnezeu și îndreptățirea omului în revelația biblică.
 2. Învățătura biblică despre Împărăția lui Dumnezeu.
 3. Revelarea de Sine a lui Dumnezeu în Vechiul Legământ și în Noul Legământ.
 4. Harul lui Dumnezeu în învățătura Sfintelor Scripturi.
 5. Poporul lui Dumnezeu în revelația biblică. Întemeiere, identitate și misiune.
 6. Doctrina despre Sfânta Scriptură.
 7. Doctrina despre existența, natura și atributele lui Dumnezeu.
 8. Doctrina despre om, în teologia penticostală.
 9. Doctrina despre Persoana și lucrarea Domnului Isus Hristos.
 10. Doctrina despre Persoana și lucrarea Duhului Sfânt.
 11. Doctrina despre mântuire.
 12. Botezul cu Duhul Sfânt și darurile duhovnicești, în teologia penticostală.
 13. Doctrina despre biserică.
 14. Actele de cult ale bisericii penticostale.
 15. Doctrina despre lucrurile de pe urmă.

Textele pentru realizarea schiței de predică vor fi desemnate de către comisia de elaborare a subiectelor examenului de licență.

Bibliografie: 

 • Wayne Grudem, Teologie sistematică, Oradea, Făclia, 2004.
 • Cursul de Pneumatologie predat în cadrul ITPB.
 • Cursul de Teologie sistematică și dogmatică penticostală predat în cadrul ITPB.
 • John Tipei, Duhul Sfânt. O teologie biblică din perspectivă penticostală, Oradea, Metanoia, 2003.
 • Daniel G. Reid (editor), Dicționarul Noului Testament, Oradea, Casa Cărții, 2008.
 • Silviu Tatu, O patrie nouă și un neam mare. Exegeza narațiunilor despre patriarhi, Oradea, Scriptum, 2019.

Taxa de înscriere la examen este de 400 lei. 

×