Pastorul studenților ITPB

 

Pastor Emil Meştereagă, CV 
Pastor in Biserica Creștină Penticostală „Vestea Bună” din Bucureşti
Vicepreședinte al Comunității Regionale Penticostale București a Cultului Creștin Penticostal din România
Domenii de interes în activitatea ştiinţifică: Teologia slujirii pastorale, Misiologie şi formare misionară, Formarea spirituală a slujitorului creştin, Teologia sjlujirii pastorale.
Este căsătorit cu Nicoleta şi are doi copii.

Pastorul studenţilor are rolul de a organiza desfăşurarea şi evaluarea practicii studenţilor în vederea împlinirii a trei obiective distincte:

1. Păstorirea studenţilor pe perioada şederii lor în campusul ITPB. Pentru o perioadă de patru ani, studenţii îşi petrec mai mult de nouă luni pe an în Campusul ITPB. Specific vieţii studenţeşti este nu numai preocuparea prioritară de studiu, ci si căutarea direcţiei şi călăuzirii atât în viaţă cât şi în slujire. Întrebărilor cu privire la alegerea partenerului de căsătorie, a slujbei căreia se vor dedica, precum şi a locului în care Domnul îi cheamă să o desfăşoare, studenţii le găsesc răspunsul în părtăşia personală cu Dumnezeu, cât şi în consilierea şi sprijinul păstorului studenţilor. Grija păstorului studenţilor este ca fiecare student să înţeleagă modul în care Dumnezeu se ocupă de el şi să accepte dăltuirea divină în caracterul personal, prin abordarea corectă a dificultăţilor, nevoilor financiare, exigenţelor şi rigorilor vieţii studenţeşti.

2. Îndrumarea studenţilor în practica pastorală. Aplicarea, de către studenţi, a cunoştinţelor teoretice dobândite la cursuri este organizată, îndrumată şi evaluată de către păstorul studenţilor, în cadrul practicii Pastorale, desfăşurate sub forme variate, pe perioada anilor de studenţie.

3. Oferirea unui model de slujire pastorală viitorilor slujitori. De o deosebită importanţă este modelul de slujire oferit de către păstorul studenţilor, dar şi de alte cadre didactice din cadrul ITPB, studenţilor, viitori slujitori.

 

×