Plan de învățământ – master Biblie și societate (program în lichidare)

Activităţile didactice ale programului de studii universitare de master sunt organizate pe 2 ani, pe 4 semestre, cu o coerenţă pedagogică justificată de obiectivele specializării, în particular profesionale.

Număr de credite: 120 (+ 10 credite acordate pentru examenul de finalizare a studiilor)
Obiectiv principal: pregătirea de slujitori creştini capabili să interpreteze textul sacru al Sfintelor Scripturi astfel încât mesajul biblic să fie relevant pentru creştinismul contemporan.

Scopuri:
– deprinderea de către masteranzi a metodelor de analizare exegetică a textului biblic, pentru o înţelegere profundă a mesajului textului sacru;
– familiarizarea masteranzilor cu metodele de interpretare a Sfintelor Scripturi, în vederea unei aplicări corecte a adevărului biblic la problemele cheie ale societăţii contemporane;
– însușirea de către masteranzi a unei viziuni biblice cu privire la probleme teologice, sociale și politice contemporane;
– crearea şi dezvoltarea unui colectiv de cercetare ştiinţifică în domeniul exegezei şi teologiei biblice.

Procesul de învăţământ comportă o bază solidă de teologie biblică. Formarea studenţilor este completată prin cunoştinţe de hermeneutică biblică şi teologie dogmatică, permiţând absolvenţilor acumularea cunoştinţelor şi formarea competenţelor care să asigure o bună integrare profesională. Macheta procesului educaţional cuprinde un volum important de ore pentru discipline care permit formarea deprinderilor exegetice, de realizare a proiectelor de cercetare şi de realizare efectivă a unor activităţi bisericeşti practice.

Pentru studiile de master activitatea didactică se desfăşoară în conformitate cu planul de învățământ valabil  (2017-2018).

Pentru consultarea (descărcarea) planului de învățământ, click aici

×