Plan de învățământ – program licență

La Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti procesul de învăţământ este organizat în baza Legii nr. 1/2011.

Programul de studii universitare de licenţă este organizat potrivit Hotărârii de Guvern nr. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licenţă, potrivit Regulamentului privitor la activitatea profesională a studenţilor şi potrivit Regulamentului privitor la aplicarea sistemului european de credite transferabile de studii de licenţă şi reprezintă ciclul I de studii universitare. Repartizarea disciplinelor pe semestru, alocarea creditelor pe discipline, evidenţierea formelor de evaluare la fiecare disciplină sunt cuprinse în planul (planurile) de învăţământ al (ale) Facultăţii de Teologie Penticostală. Numărul de credite pentru un semestru este de 30. În total, pentru obţinerea licenţei în specializarea „Teologie penticostală pastorală”, sunt necesare 240 ECTS.

Fiecare plan de învăţământ este alcătuit conform dispoziţiilor legale în vigoare, fiind elaborat în urma consultării mai multor planuri de învăţământ ale unor specializări de teologie din ţara şi din străinătate pentru a se asigura o mai mare compatibilitatea cu acestea. De asemenea, la elaborarea planului de învăţământ s-a ţinut seama de propunerile Consiliului Bisericesc al Cultului Creştin Penticostal, avându-se în vedere destinaţia absolvenţilor pregătiţi prin această specializare.

În cadrul Facultăţii de Teologie Penticostală, pentru specializarea „Teologie penticostală pastorală”, activitatea didactică se desfăşoară în conformitate cu planurile de învățământ valabile începând cu anii universitari 2016 – 2017 și 2022 – 2023. Pentru consultarea planurilor de învățământ, vezi aici și aici. 

×