Lector universitar, poziția nr. 14 în statul de funcții pentru anul universitar 2021-2022, cu disciplinele Teologia slujirii pastorale, Formarea spirituală a slujitorului creştin, Misiologie şi formare misionară, Muzică bisericească

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI, Facultatea de Teologie Penticostală, anunţă scoaterea la concurs a următorului post didactic: Lector universitar, poziția nr. 14 în statul de funcții pentru anul universitar 2021-2022 (cu disciplinele Teologia slujirii pastorale, Formarea spirituală a slujitorului creştin, Misiologie şi formare misionară, Muzică bisericească).

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 392 din 27.04.2022

Postul a fost publicat și pe site-ul MEN (vezi aici)

Calendarul desfășurării concursului (vezi aici)

09.05.2022 – 06.07.2022 Perioada de înscriere  la concursul pentru ocuparea posturilor didactice.

06.07.2022 – 10.07.2022 Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs. Anunţarea, prin afişare pe site-ul concursului a zilei, orei şi locului desfăşurării probelor de concurs.

21.07.2022 Desfăşurarea concursului (ora 12,30).

21.07.2022 – 22.07.2022
Perioada de comunicare a rezultatelor /publicare pe pagina web a ITPB a rezultatelor concursului.

23.07.2022 – 27.07.2022
Depunerea contestaţiilor.

Descrierea postului de lector universitar,  poziția nr. 14 în statul de funcții pentru anul universitar 2021-2022 (vezi aici).

Comisia pentru postul de lector universitar, poziţia nr.14 în statul de funcţii, cu disciplinele: Teologia slujirii pastorale, Formarea spirituală a slujitorului creştin, Misiologie şi formare misionară, Muzică bisericească:

Președinte:

Lector univ. dr. Vasile Romulus Ganea (Decanul Facultății de Teologie din cadrul ITPB)

Membri:
Pastor Conf. univ. dr. habil. Ciprian-Flavius Terinte
Lector univ. dr. Ciprian Bălăban
Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru

Lector univ. dr. Dragoș Ștefănică

Membri supleanți:
Conf. univ. dr. Emanuel Conțac
Pastor Lector univ. dr. Ioan Szasz

Pentru acest post nu s-a înscris niciun candidat.

×