Spălarea picioarelor în Ioan 13 şi în comunitatea ioanină

Pastor Prof. univ. dr. John Christopher Thomas, Spălarea picioarelor în Ioan 13 şi în comunitatea ioanină, Oradea, Editura „Metanoia”.

Capitolul 13 din Evanghelia după Ioan conţine un episod enigmatic, fără echivalent în evangheliile sinoptice: Mântuitorul Se apleacă asupra picioarelor ucenicilor Săi şi face un gest remarcabil, spălând picioarele tuturor celor prezenţi, inclusiv ale lui Iuda. Gestul lui Isus, dialogul cu Petru şi mai ales semnificaţia acestui eveniment în ansamblul lui au reţinut deja atenţia comentatorilor biblici, dar lucrările academice ample despre acest subiect au fost puţine. Monografia scrisă de teologul penticostal John Christopher Thomas, profesor la Seminarul Teologic Penticostal din Cleveland, Tennessee, reprezintă o contribuţie fundamentală la analiza şi interpretarea pericopei din Ioan 13:1-20. Preocuparea teologului american faţă de acest subiect a început încă din perioada studiilor sale de masterat la Seminarul Princeton, îmbrăcând ulterior forma unei ample cercetări doctorale, desfăşurate la Universitatea din Sheffield (Marea Britanie)Dat fiind faptul că pentru mişcarea penticostală (internaţională sau română) practica spălării picioarelor rămâne una importantă (chiar dacă nu în aceeaşi măsură pentru toate comunităţile), cartea lui J.C. Thomas reprezintă o contribuţie de referinţă în domeniu. Autorul şi-a structurat lucrarea în şase capitole, după cum urmează: capitolul 1 prezintă principalele interpretări propuse anterior cu privire la spălarea picioarelor; capitolul 2 prezintă variantele de text din manuscrisele greceşti ale textului ioanin; capitolul 3 trece în revistă semnificaţiile spălării picioarelor în context iudaic şi greco-roman; capitolul 4 (probabil cel mai amplu) constituie o analiză literară şi exegetică amănunţită a pericopei mai sus menţionate, iar capitolul 5 urmăreşte evoluţia istorică a înţelegerii practicii spălării picioarelor în comunitatea ioanină şi în Biserica Primară. Ultimul capitol expune concluziile: potrivit autorului, textul din Ioan 13 trebuie citit alături de epistolele ioanine, în care îi vedem pe membrii comunităţii preocupaţi de problema curăţării de păcatele acumulate după convertire. În opinia autorului, spălarea picioarelor a fost practicată ca rit de membrii comunităţii ioanine, fiind înţeleasă ca o curăţare de păcatul pe care credinciosul îl adună inevitabil în umblarea prin această lume. Istoria timpurie a interpretării pericopei din Ioan 13 confirmă perspectiva lui J.C. Thomas şi ne face să ne întrebăm totodată care sunt implicaţiile acestei descoperiri pentru Biserica zilelor noastre.  CuprinsPrefaţăAbrevieriCapitolul 1INTRODUCEREA.    Principalele interpretări ale spălării picioarelor1.    Spălarea picioarelor ca exemplu de umilinţă2.    Spălarea picioarelor ca simbol al euharistiei3.    Spălarea picioarelor ca simbol al botezului4.    Spălarea picioarelor şi iertarea păcatului şi/sau curăţirea5.    Spălarea picioarelor ca sacrament separat de botez şi euharistie6.    Spălarea picioarelor ca semn soteriologic7.    Spălarea picioarelor ca element de polemică8.    ConcluzieB.    Precizarea scopului şi a metodeiCapitolul 2STABILIREA TEXTULUICapitolul 3SPĂLAREA PICIOARELOR ÎN CONTEXT IUDAIC ŞI GRECO-ROMANA.    Spălarea picioarelor în Vechiul Testament şi în iudaismul timpuriu1.    Contextul cultic2.    Contextul casnic de igienă personală şi confort3.    Spălarea picioarelor în context casnic, ca semn de ospitalitate4.    Spălarea picioarelor şi slujirea5.    RezumatB.    Spălarea picioarelor în lumea greco-romană1.    Spălarea picioarelor şi contextul ritual2.    Spălarea picioarelor şi igiena3.    Spălarea picioarelor şi ospitalitatea4.    Spălarea picioarelor şi slujirea5.    RezumatC.    Spălarea picioarelor în Noul TestamentD.    Implicaţii pentru Ioan 13.1-20Capitolul 4ANALIZĂ EXEGETICĂ ŞI LITERARĂA.    Introducere generalăB.    Contextualizare literară1.    Ioan 13.1-20 şi structura literară a celei de-a patra evanghelii2.    Ucenicii în Ioan 1-12C.    Analiza exegetică şi literară1.    Secţiunea introductivă (v. 1-5)2.    Dialogul (v. 6-11)3.    Discursul (v. 12-20)D.    ConcluziiE.    Implicaţii pentru unitatea literară a pasajului Ioan 13.1-20Capitolul 5RECONSTITUIRE ISTORICĂA.    Spălarea picioarelor şi comunitatea ioanină1.    Ioan 13.14-17 şi cititorii iniţiali2.    Ioan 13 şi unii cititori iniţiali din Biserica Primară3.    Practica spălării picioarelor în Biserica Primară4.    Concluzii5.    Spălarea picioarelor în comunitatea ioaninăB.    Semnificaţia spălării picioarelor pentru comunitatea ioanină1.    Spălarea picioarelor şi iertarea păcatelor2.    A fost spălarea picioarelor un sacrament pentru comunitatea ioanină?C.    Concluzii şi perspectiveCapitolul 6CONCLUZII ŞI IMPLICAŢIIBibliografie selectivăIndex de referinţe biblice şi surse anticeIndex de autori

×