Regulamente și metodologii

În prezent, în cadrul Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti sunt în vigoare următoarele regulamente şi metodologii:

 1. Carta Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti (Organigrama ITPB)
 2. Codul Etic al Institutului Teologic Penticostal din București
 3. Regulament privind ordinea interioară
 4. Regulament privind organizarea și funcționarea Consiliului de administrație
 5. Regulament privind aplicarea sistemului european de credite transferabile de studii
 6. Regulament privitor la activitatea profesională a studenţilor
 7. Regulament privind asigurarea calității învățământului în cadrul ITPB
 8. Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ITPB
 9. Regulamentul studiilor universitare de masterat la ITPB
 10. Regulament alegeri ITPB 2016
 11. Regulament pentru acordarea burselor şi a sponsorizarilor
 12. Regulament privind disciplina și ordinea interioară în campusul ITPB
 13. Regulament privind întocmirea lucrărilor de licență și disertație / Contract de colaborare pentru scrierea tezei de licență 
 14. Codul studentului ITPB
 15. Metodologia privind alegerea Decanului
 16. Metodologie referendum pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului
 17. Regulament-contract pentru utilizarea bibliotecii ITPB
 18. Metodologia ITPB privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante
 19. Procedura privind acoperirea activităților didactice în regim de plată cu ora
  1. Cerere profesor asociat
  2. Decizie privind plata cu ora
  3. Plata pe oră
 20. Regulament privind organizarea și funcționarea DIFR din cadrul ITPB
 21. Regulament privind organizarea și desfășurarea cercetării științifice
 22. Regulament privind evaluarea cadrelor didactice
  1. Chestionar privind evaluarea cadrelor și a cursurilor de către studenți
  2. Fișă de evaluare a cadrelor didactice de către șeful ierarhic
  3. Fișă de evaluare colegială a cadrelor didactice
  4. Fișă de evaluare colegială anuală pentru funcția de asistent universitar
  5. Fișă de evaluare colegială anuală pentru funcția de lector universitar
  6. Grilă de evaluare anuală a activității pentru funcția de conferențiar universitar
  7. Grilă de evaluare anuală a activității pentru funcția de profesor universitar
  8. Fișă de evaluare a salariatului de către Decan/Director Departament
  9. Fișă de evaluare a salariatului de către Director Economic
  10. Fișă de evaluare a salariatului de către Rector
 23. Modul de organizare și funcționare al Centrului de cercetare „Biblie și societate” din cadrul ITPB
 24. Regulament privitor la înființarea și atribuțiile Consiliului Pastoral ITPB
 25. Regulament privind regimul juridic al actelor
 26. Regulament privind revizuirea planurilor de învățământ
 27. Metodologie GDPR
 28. Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de licență – sesiunea 2021
 29. Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de dizertație – sesiunea 2021
 30. Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de admitere pentru studiile de licență (sesiunea iulie și septembrie) 2021
 31. Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de admitere pentru studiile master 2021
×