Regulamente și metodologii

În prezent, în cadrul Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti sunt în vigoare următoarele regulamente şi metodologii:

 1. Carta Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti (Organigrama)
 2. Codul Etic al Institutului Teologic Penticostal din București
 3. Regulament de organizare și functionare internă al ITPB
 4. Regulament privind organizarea și funcționarea Consiliului de administrație
 5. Regulament privind aplicarea sistemului european de credite transferabile de studii
 6. Regulament privind activitatea profesională a studenților
 7. Regulament privind asigurarea calității învățământului în cadrul ITPB
 8. Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ITPB
 9. Regulamentul studiilor universitare de masterat la ITPB
 10. Regulament alegeri ITPB 2016-2020
 11. Regulament alegeri ITPB 2020-2024
 12. Regulament alegeri studenți
 13. Regulament pentru acordarea burselor
 14. Regulament privind disciplina și ordinea interioară în campusul ITPB
 15. Regulament privind întocmirea lucrărilor de licență și disertație 
 16. Codul drepturilor și obligațiilor studentului ITPB
 17. Metodologie pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de decan
 18. Metodologie referendum pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului
 19. Regulament-contract pentru utilizarea bibliotecii ITPB
 20. Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul facultății de Teologie penticostala a ITPB
 21. Metodologie recunoaștere a diplomei și a titlului de doctor obținute în străinătate
 22. Metodologie recunoaștere funcție didactică obținută în străinătate
 23. Procedura privind acoperirea activităților didactice în regim de plată cu ora
  1. Cerere profesor asociat
  2. Plata pe oră
 24. Regulament privind organizarea și desfășurarea cercetării științifice
 25. Regulament pentru evaluarea cadrelor didactice
  1. Chestionar privind evaluarea cadrelor și a cursurilor de către studenți
  2. Fișă de evaluare a cadrelor didactice de către șeful ierarhic
  3. Fișă de evaluare colegială a cadrelor didactice
  4. Fișă de evaluare colegială anuală pentru funcția de asistent universitar
  5. Fișă de evaluare colegială anuală pentru funcția de lector universitar
  6. Grilă de evaluare anuală a activității pentru funcția de conferențiar universitar
  7. Grilă de evaluare anuală a activității pentru funcția de profesor universitar
  8. Fișă de evaluare a salariatului de către Decan/Director Departament
  9. Fișă de evaluare a salariatului de către Director Economic
  10. Fișă de evaluare a salariatului de către Rector
 26. Modul de organizare și funcționare al Centrului de cercetare „Biblie și societate” din cadrul ITPB
 27. Regulament privitor la înființarea și atribuțiile Consiliului Pastoral ITPB
 28. Regulament privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în cadrul ITPB
 29. Regulament privind revizuirea planurilor de învățământ
 30. Regulament de evaluare și notare a studenților
 31. Regulamentul programului de stagiatură a absolvenților ITPB
 32. Metodologie GDPR
 33. Metodologia organizarii și desfășurării examenului de finalizare a studiilor de licență 2023
 34. Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de dizertație 2023
 35. Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de admitere pentru studiile de licență – sesiunea iulie și septembrie 2023
 36. Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de admitere pentru studiile master 2023
×