Simpozioane științifice

Activitatea de cercetare în cadrul Institutului Teologic Penticostal se desfăşoară prin proiectele individuale de cercetare ale fiecărui cadru didactic şi prin organizarea de simpozioane (sesiuni de comunicări ştiinţifice) unde sunt prezentate rezultatele activităţilor de cercetare, cu participarea cadrelor didactice din ITPB şi din instituţii de învăţământ superior similare din ţară şi străinătate. Astfel, în perioada raportată am organizat următoarele simpozioane:

În 10 mai 2023, la Institutul Teologic Penticostal din București a avut loc simpozionul științific cu titlul: „Sistematizarea doctrinară a credințelor și practicilor penticostale românești”.

Am fost onorați, ca la acest simpozion, să îl avem alături de noi și pe pastorul Ioan Filip, Președintele Cultului Creștin Penticostal, care a prezentat în fața asistenței viziunea sa asupra bisericii penticostale din România.

Alte teme prezentate la simpozionul ITPB au fost:

„Distincția dintre convertire și botezul în Duhul Sfânt, conform dogmaticii penticostale”, Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie;

„Mărturisirile de credință penticostale din România”, Lector univ. dr. Ciprian Bălăban;

„Slujirea profetică în bisericile penticostale. Fundamente biblice și teologice”, Dr. Traian Florea;

„O revizuire a perspectivei penticostale românești privitoare la comuniunea bisericii cu Hristos în experiența euharistică”, Prof. univ. dr. habil. Ciprian Terinte.

Pentru fotografii, vezi aici, în galeria foto a siteului nostru.

Program simpozion.


Centenarul Penticostalismului Românesc: istorie și spiritualitate – simpozion academic internațional

În acest an, comunitatea de credincioși penticostali români sărbătorește 100 de ani de la înființarea primei biserici penticostale din România. Cu acest prilej deosebit, Institutul Teologic Penticostal din București a organizat în 18 și 19 mai 2022 simpozionul științific internațional cu titlul: „Centenarul Penticostalismului Românesc: istorie și spiritualitate”. În aceste două zile au fost alături de noi profesori și slujitori, atât din România, cât și din Europa, care ne-au prezentat lucrări despre spiritualitatea penticostală și despre momentele importante ale mișcării penticostale din acești 100 de ani.

Printre invitații care au participat la simpozion au fost Prof. dr. Carl Simpson (Decan al European Theological Seminary), Roman Onufriychuk (Universitatea din Cernăuți), Lector univ. dr. Ciprian Bălăban (Institutul Teologic Penticostal), dr. Valeriu Andreiescu, pastor Leontiuc Constantin (Timișoara) și pastor Romu Mocan (Dej).

Simpozionul a avut loc la Institutul Teologic Penticostal, iar înregistrările prelegerilor se găsesc  pe canalul nostru de YouTube.

Organizatori eveniment: Pastor lect. univ. dr. Eugen Jugaru și Lector univ. dr. Ciprian Bălăban

Program simpozion

Fotografii simpozion


În perioada 19 – 20 mai 2021, orele 17.00-19.00, la ITPB a avut loc simpozionul academic internațional cu tema „Etica creștină în context contemporan.” Tematica acestui simpozion este de o importanță majoră în zilele noastre deoarece se poate observa, în mod evident, o îndepărtare constantă de la principiile etice clasice în multe sfere ale vieții publice sau private.

Evenimentul a fost înregistrat și se poate urmări pe canalul de YouTube al Institutului Teologic Penticostal.

Am fost onorați ca în cadrul acestui simpozion să avem participanți atât din România cât și din Statele Unite ale Americii:  Dr. David Han, Decanul Seminarului Teologic Penticostal din Cleveland, TN; Dr. Marian Simion, Harvard Divinity School, USA; Pastor dr. Florin Cîmpean, Chicago; Conf. univ. dr. Nicolae Crișan, U.M.F. Cluj-Napoca; Șef lucr. dr. Dana Alina Crișan, U.M.F. Cluj-Napoca; Pastor Prof. univ. dr. habil Ioan – Gheorghe Rotaru, Institutul „Timotheus” & Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad; Lect. univ. dr. Liviu Damian, Universitatea din București, Facultatea de Istorie; Pastor Lect. univ. dr. Ioan Brie, Rectorul ITPB; Pastor Lect. univ. dr. Eugen Jugaru; Pastor Lect. univ. dr. Ioan Szasz; Pastor Lect. univ. dr. Victor Vladimir Neamțu; Pastor Lect. univ. Radu Mariș.

Dintre temele abordate amintim: Respectul față de autoritățile guvernamentale și nesupunerea civilă în viziunea moralei creștine; Becoming Truly Human: Ethical Issues of Race Relations in the Age of Pandemic;  Identitatea umană, teoria de gen și sexualitatea umană în viziunea eticii creștine; Etica cercetării științifice și a diseminării informațiilor în spațiul public; Orthodox Christian perspectives on the Ethics of Peace; Sociologismul cantitativist vulgar și criza identității umane (problematizări); Pattern-uri de gândire contemporană prezente în procesul educațional; Viziunea moralei creștine asupra eutanasiei; Reproducerea umană asistată în viziunea eticii creștine; Impactul principiilor biblice în relațiile cu semenii la locul de muncă.

Comitetul de organizare
Pastor Lect. univ. dr. Ioan Brie, Institutul Teologic Penticostal din București;
Pastor Lect. univ. dr. Eugen Jugaru, Institutul Teologic Penticostal din București;
Pastor Lect. univ. dr. Victor Vladimir Neamțu, Institutul Teologic Penticostal din București;
Pastor Prof. univ. dr. habil  Ioan – Gheorghe Rotaru, Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București & Universitatea Aurel Vlaicu din Arad.


În perioada 10 – 12 noiembrie 2020orele 17.00-21.00, a avut loc simpozionul academic anual al Institutului Teologic Penticostal din București: „Noua Reformă Apostolică – pericole și provocări contemporane pentru Biserica lui Hristos”.

Simpozionul s-a organizat online (prin platforma Zoom) și a fost transmis pe paginile de facebook ale Institutul Teologic PenticostalProdocens Media și pe canalul de youtube al Bisericii Penticostale „Emanuel” din Sibiu. 
Înregistrarea sesiunilor se află și pe canalul de youtube al Institutului Teologic Penticostal.

De această dată, în centrul atenției noastre a fost Mișcarea intitulată Noua Reformă Apostolică (New Apostolic Reformation), tot mai răspândită în spațiul vestic, dar care își face apariția și la noi, prin numeroase idei teologice greșite, răspândite cu repeziciune.

În cadrul acestui simpozion s-au prezentat următoarele teme:

Noua Reformă Apostolică – Istorie, prezent și caracteristici generale;
Noua Reformă Apostolică – Teologie și influență New Age;
Cristologie și identitate creștină în Noua Reformă Apostolică: Implicații soteriologice;
Slujba de apostol în Noul Testament și în Noua Reformă Apostolică: studiu comparativ;
Slujba de profet în Noul Testament și în Noua Reformă Apostolică: studiu comparativ;
Ordinarea și slujirea femeii în biserică în viziunea Noii Reforme Apostolice;
Pneumatologie și Harisme în Noua Reformă Apostolică;
Etică, Experiență și Ecumenism în concepția Noii Reforme Apostolice;
Prosperitate, sănătate și pozitivism în viziunea Noii Reforme Apostolice;
Noua Reformă Apostolică – Practici și închinare publică;
Noua Reformă Apostolică – Postmodernism și “Emergent Churches”;
Recenzia cărților lui Bill Johnson în limba română;
Jesus Culture și Bethel Music.

Temele au fost prezentate de către următorii vorbitori:
Pastor dr. Leonard Semenea (Biserica Penticostală din Seattle);
Pastor Cristian Ionescu (Biserica „Elim” din Chicago);
Pastor Conf. univ. dr. Emil Bartoș;
Pastor drd. Constantin Macoveiciuc,
Pastor Lector univ. dr. Ioan Szasz;
Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie;
Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru;
Pastor Lector univ. dr. Victor Vladimir Neamțu;
Pastor dr. Radu Mariș;
Drd. Denis Benzar.

Organizatori: Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie, Rector ITPB
Pastor Lector univ. dr. Ioan Szasz.

Program simpozion.


În 15 mai 2019, ora 09.00, a avut loc deschiderea oficială a simpozionului academic al ITPB. Anul acesta tema aleasă a fost: „(Re)traducerea Sfintei Scripturi: retrospective, proiecte în desfășurare, perspective”. Rectorul ITPB, pastor Ioan Brie, a avut un cuvânt de salut la adresa oaspeților și a audienței, urmând apoi 3 sesiuni de referate prezentate de următorii vorbitori:

Prof. univ. dr. Lee Roy Martin: Challenges to the Translation of the Old Testament with Special Reference to the Book of Psalms;
Prof. univ. dr. John Christopher Thomas: The Relationship between New Testament Textual Criticism and Theological Interpretation;
Conf. univ. dr. Ciprian TerinteA vorbit apostolul Pavel despre o harismă a conducerii? Interpretarea verbului προΐστημι în contextul din Romani 12:8;
Lector univ. dr. Dragoș Ștefănică: Încercări de înnoire a limbajului biblic în mediul evanghelic românesc. Studiu de caz: revizuirile traducerii Cornilescu 1924.;
Conf. univ. dr. John TipeiImportanța filologiei biblice în procesul de traducere și în formarea unei teologii practice corecte;
Conf. univ. dr. Laurențiu Moț: Verbul πληρόω în Apoc. 6:11: un studiu lexicografic.
Pastor dr. Lazăr Gog: gând de final.

În cea de a doua zi a simpozionului (16 mai) ne-am bucurat să-i avem ca oaspeți pe dr. habil Lenart de Regt, pe lector univ. dr. Florin Lăiu, conf. univ. dr. Alexandru Mihăilă, pe prof. univ. dr. Francisca Băltăceanu și pe Emilia Iorgandopol (Secretarul general al SBIR). Ziua a fost împărțită în 3 sesiuni, iar la final a avut loc și lansarea volumelor: Noul Testament (EDCR) și Biblia după textul ebraic: Exodul și Leviticul (ed. Humanitas).

Dr. habil. Lénart de RegtHow the Hebrew says it and how translations can express it: the case of Numbers 22-24;
Prof. univ. dr. habil. Silviu Tatu: Probleme majore în traducerea Psalmilor din Biblia ebraică;
Lector univ. dr. Florin Lăiu: Reconstituirea textului biblic ebraic, dincolo de autoritatea versiunilor martore;
Conf. univ. dr. Alexandru Mihăilă: Probleme cu privire la canon și text într-o traducere interconfesională a Bibliei;
Prof. univ. dr. Francisca Băltăceanu
Conf. univ. dr. Emanuel Conțac: Noi observații privind traducerea termenilor țedaqa și dikaiosynē în tradiția biblică românească;

Fiecare sesiune de referate a fost urmată de discuții și întrebări din partea audienței.

Pentru fotografii, vă rugăm să accesați galeria foto a site-ului nostru, pagina de facebook sau de instagram.


În perioada 16-17 mai 2018, Institutul Teologic Penticostal a organizat simpozionul științific „Creștinism și democrație. Principii, provocări, perspective”. Invitații și vorbitorii acestui simpozion au fost: senatorul Titus Corlățean, dr. Anca Maria Cernea („Marxismul cultural, o amenințare pentru familie”), pastorul Simion Timbuc („Creștinism și democrație: libertate și responsabilitate”), lector univ.dr. Ciprian Bălăban („Demonizarea marxismului în gândirea lui R. Wurmbrand”), deputatul Robert Sighiartău („Viitorul Uniunii Europene și regăsirea valorilor creștinismului”), dr. Mihai Gheorghiu („Cazul referendumului pentru definirea căsătoriei”), prof.univ.dr. Stefan Tobler („Democrație și libertate: o analiză teologică”) și pastor lector univ.dr. Eugen Jugaru („Elemente democratice în viața bisericii”).

Pentru fotografii, click aici, aici sau aici.

Simpozionul a fost organizat de către pastor conf.univ.dr. Ciprian Terinte și pastor lect.univ.dr. Eugen Jugaru.


În perioada 18-19 mai 2017, cu ocazia împlinirii 500 de ani de la Reforma începută în Germania de către Dr. Martin Luther, Institutul Teologic Penticostal a organizat simpozionul științific „Reforma protestantă. Istorie, receptare și influențe.” În aceste două zile au fost prezentări de referate și multe discuții pe marginea lor. Invitații acestui eveniment au fost: Pastor Prof.univ.dr. Hans Klein, Dr. Ana Dumitran, Dr. Roland Clark, Pastor Conf.univ. dr. Emil Bartoș, Conf.univ.dr. Ciprian Simuț, Drd. Dumitru Piscuc, Fănel Șuteu și o parte dintre cadrele didactice ale ITPB: Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie, Lector univ. dr. Romulus Ganea, Conf.univ.dr. Emanuel Conțac, Pastor Conf.univ.dr. Ciprian Terinte, Pastor Prof.univ.dr. Silviu Tatu, Pastor Lector univ.dr. Eugen Jugaru, Lector univ.dr. Ciprian Bălăban, Asist.univ.dr. Dragoș Ștefănică.

În zilele de 12 și 13 mai 2016, Institutul Teologic Penticostal din București a organizat simpozionul științific internațional cu tema „Teologie și spiritualitate în penticostalismul românesc”.

Având în vedere faptul că în acest an se împlinesc 40 de ani de învățământ teologic penticostal în România, organizatorii au dorit ca lucrările Simpozionului să ofere un cadru de prezentare și de dezbatere privind teologia și spiritualitatea penticostală. Comunicările științifice și dezbaterile au avut loc pe marginea următoarelor teme:

 • Rolul teologiei în mișcarea penticostală din România;
 • Fundamente biblice ale teologiei penticostale;
 • Aspecte specifice spiritualității penticostale românești;
 • Contribuția învățăturii teologice penticostale pentru formarea caracterului tânărului creștin;
 • Tensiunea dintre spiritualitatea penticostală clasică și secularism;
 • Închinarea penticostală între conservatorism și liberalism;
 • Personalități marcante ale mișcării penticostale românești;
 • Raportul dintre teologie și spiritualitate în mișcarea penticostală din România”;
 • Specificul spiritualității și a teologiei penticostale în cadrul mișcării evanghelice;
 • Continuitate sau discontinuitate în manifestarea harismelor în penticostalismul românesc la începutul mileniului III.

Acest simpozion a fost organizat de Pastor Lector dr. Eugen Jugaru și Lector dr. Ciprian Bălăban.


În perioada 11-12 mai 2015, la Institutul Teologic Penticostal din București, a avut loc un nou simpozion științific cu tema „Misiunea mondială a Bisericii”. 

Prima zi a simpozionului „Misiunea mondială a Bisericii”:

 • Deschiderea oficială – Cuvânt de salut adresat participanţilor din partea prorectorului ITPB: – Lect. univ. dr. Romulus Ganea
 • Prima sesiune de referate şi discuţii pe marginea lor – Moderator: Pastor Lector univ. drd. Emil Meștereagă
 • Sam Solomon – „The Truth about and The Need of Preaching The Gospel to Muslims” – Theological Aspects
 • Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru – „Contribuții ale bisericilor evanghelice la misiunea internă și internațională prin Organizația Operation Mobilization România”
 • Lector univ. dr. Ciprian Bălăban – „Ştefan Gulyas, misionar în ţara natală”

A doua zi a simpozionului „Misiunea mondială a Bisericii”:

 • A doua sesiune de referate şi discuţii pe marginea lor – Moderator: Lect. univ. dr. Ciprian Bălăban
 • Sam Solomon – „The Truth about and The Need of Preaching The Gospel to Muslims” – Missiological Aspect
 • Pastor Florin Cîmpean – „Isus în misiunea urbană”
 • Pastor Florin Cîmpean – „Misiunea în orașele seculare”
 • Pastor Lector univ. drd. Emil Meștereagă – „Rolul pastorului pentru angajarea bisericii la misiunea mondială”

Institutul Teologic Penticostal din București a organizat în data de 12 noiembrie 2014, începând cu ora 18,00, simpozionul: 90 de ani de la publicarea Bibliei în traducerea D. Cornilescu.

Simpozionul a fost urmat și de lansarea volumului Cornilescu. Din culisele publicării celei mai citite traduceri românești a Sfintei Scripturi, publicat de Lector univ. dr. Emanuel Conțac, care cuprinde un studiu istoric amplu despre realizareatraducerii Cornilescu a Bibliei și corespondența prilejuită de apariția acestei traduceri evanghelice a Bibliei. La acest eveniment a participat și Editura Logos, care a publicat volumul amintit mai înainte și care l-a adus spre lansare și vânzare (oferta Editurii Logos poate fi consultată aici).

Evenimentul s-a desfășurat în Amfiteatrul ITPB după următorul program:
18,00-19,20 Simpozion
19,20-20,00 Lansare de carte.


Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti a organizat în perioada 15-16 mai 2014 simpozionul cu tema: Comunicarea Cuvântului lui Dumnezeu în context contemporan.
Responsabili pentru organizarea simpoziunului:
Pastor Lect. univ. dr. Eugen Jugaru
Pastor Conf. univ. dr. dr. Iacob Coman

Programul simpozionului

 Joi – 15 Mai 2014

Pastor prof. univ. dr. dr. Corneliu Simuţ (Universitatea Emanuel din Oradea)
PREDICAREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU CA LUCRARE CENTRALĂ ÎN HE IS NOT SILENT (2008) DE R. ALBERT MOHLER (Prezentarea cercetării şi dezbateri)
Pr. prof. univ. dr. Adrian Niculcea (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța)
TOŢI ÎNCERCĂM SĂ COMUNICĂM LUMII NOASTRE „CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU”, DAR PRIN ACEST „CUVÂNT” ÎNŢELEGEM OARE NOI TOŢI ACELAŞI LUCRU? (Prezentarea cercetării şi dezbateri)
Pr. Prof. univ. dr. Mihai Himcinschi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Facultatea de Teologie Ortodoxă)
LIMBAJ POSTMODERN VERSUS LIMBAJ SCRIPTURISTIC (Prezentarea cercetării şi dezbateri) 
Conf. Univ. Dr. Silviu Tatu (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti)
DIFERENȚELE DE CONTEXT SOCIO-CULTURAL DINTRE SOCIETATEA PATRIARHALĂ ȘI SOCIETATEA EUROPEANĂ CONTEMPORANĂ CA PROBLEME ALE COMUNICĂRII SENSULUI NARAȚIUNILOR DESPRE PATRIARHI CONTEMPORANILOR NOȘTRI (Prezentarea cercetării şi dezbateri)

Vineri – 16 Mai 2014

Prof. Univ. Dr. Dr. Ştefan Bratosin (Universitatea Paul Valéry  Montpellier 3, Franţa)
MEDIA RELIGIOASE ŞI SPAŢIUL PUBLIC – Prezentarea cercetării şi dezbateri
Conf. Univ. Dr. Mihaela Bratosin Tudor (Universitatea Paul Valéry Montpellier, Franţa)
WEB-PREDICAREA: ÎNTREBĂRI PRIN PRISMA RECOMPOZIŢIEI COMUNITĂŢILOR RELIGIOASE (Prezentarea cercetării şi dezbateri).
Conf. Univ. Dr. Dr. Iacob Coman (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti)
IISUS HRISTOS DOMNUL, CUVÂNTUL NECONTEXTUALIZAT (Prezentarea cercetării şi dezbateri)
Drd. Dinu Burzo
ÎNTRE CE ŞI CUM REFLECȚII ETICE ȘI TEOLOGICE ASUPRA RELAȚIEI DINTRE PREDICARE ȘI RELEVANȚA CULTURALĂ (Prezentarea cercetării şi dezbateri)
 Drd. Nechifor Caleb Otniel Traian 
PREDICAREA CUVÂNTULUI ÎN POSTMODERNISM: PRINCIPII, PRACTICI ŞI PERICOLE (Prezentarea cercetării şi dezbateri).


În perioada 23-24 mai 2013 a avut loc simpozionul internaţional „Ideea de universitate creştină” Având în vedere perspectiva ITPB de a se dezvolta ca universitate creștină, organizatorii îşi propun ca lucrările Simpozionului să ofere un cadru de dezbatere multidisciplinară şi interdisciplinară în jurul problematicii complexe legate de menirea, contribuţia şi strategia educaţională a universităţii creştine în contextul religios, economic, social şi cultural românesc. În vederea conturării cât mai clare a ideii de universitate creştină, comunicările ştiinţifice şi dialogul vor gravita în jurul unor întrebări şi teme, precum:

 • Care este misiunea universităţii creştine într-un context dominat de mentalităţi utilitariste?
 •  Adevăr, autonomie şi factori politico-economici în viaţa universitară
 • În ce constă contribuţia spirituală şi academică a universităţii creştine într-o societate din ce în ce mai secularizată?
 • Care este locul religiei în spaţiul public?
 • Care sunt trăsăturile specifice unei universităţi creştine?
 • Se poate vorbi despre o pedagogie creştină?
 • Universitatea creştină şi caracterul unitar al adevărului;
 •  Credinţa ca temelie a comunităţii ştiinţifice creştine;
 • Teologia şi academia: Posibilităţi de armonizare ale credinţei cu ştiinţa;
 • Credinţă, muncă şi societate. Contribuţii creştine la binele comun;
 • Locul Sfintelor Scripturi în universitatea creştină;
 • Adevăr, caracter, comuniune şi formare duhovnicească în universitatea creştină;
 • Credinţa, cunoştinţa şi iubirea: triada unei epistemologii specifice creştinismului;
 • Universitatea creştină şi misiunea globală a Bisericii;
 • Universitatea creştină şi transfigurarea societăţii;
 •  Contribuţia ştiinţifică a academiei creştine la dezvoltarea intelectuală a comunităţii.

Given the prospects of ITPB to develop as a Christian University, the organizers aim the papers to provide a framework for multidisciplinary and interdisciplinary discussion around the complex issues related to the Christian University’s purpose, contribution and the educational strategy, in the religious, economic, social and Romanian culture context. In order to shape a clearer idea of the Christian University, the scientific communication and the dialogue will revolve around questions and topics such as:

 • What is the mission of the Christian University in a context dominated by a utilitarian mentality?
 • Truth, autonomy and political-economic factors in academic life.
 • What is the spiritual and academic contribution of the Christian University in a society becoming more secular?
 • What is the place of religion in the public space?
 • What are the specific features of a Christian University?
 • Could we talk about Christian pedagogy?
 • The Christian University and truth’s unitary character;
 • The Lordship of Christ over the entire reality and the issue of integration;
 • Faith as the foundation of the Christian scientific community;
 • Theology and the Academy: Opportunities for harmonization of faith with science;
 • Faith, work and society: Christian contribution to the common good;
 • The place of the Scriptures in the Christian University;
 • Truth, character, communion and spiritual formation in the Christian University;
 • Faith, knowledge and love: the triad of an epistemology specific to Christianity?
 • The Christian University and the global mission of the Church;
 • The Christian University and the transfiguration of society;
 • The scientific contribution of the Christian Academy for the intellectual development of the community.

Participanți și prelegeri susținute la simpozionul internaţional „Ideea de universitate creştină”:

Prof. univ. dr. Daniel Barbu, Romanian Minister of Culture, Este posibilă o universitate creștină?
Prof. univ. dr. Otniel Bunaciu, Universitatea București, President of Romanian Baptist Union
Formare, transformare și mărturie – O misiune posibilă pentru universitatea creștină în Europa de est
Lector dr. Eugen Jugaru, Institutul Teologic Penticostal București, Spiritualitatea creștină în Academie. Contribuţia spirituală şi academică a universităţii creştine intr-o societate secularizată
Dr. Angel Tilvar, President of the Education Commission in the Deputy Chamber of the Romanian Parliament, Învățământul creștin – o formă de modernism
Lector dr. Roxana Paraschiv, Institutul Teologic Adventist, București, Misiunea universităţii din perspectiva filosofiei creştine a educației
Drd. Tudor Petcu, Universitatea București, Proiectul unei universități creștine în context postmodern
Conf. univ. dr. István Pásztori-Kupán, Chancellor, Institutul Teologic Protestant, Cluj-Napoca, Could theology be the ‘conscience’ of other sciences
Dr. Natalia Vlas, Universitatea Babes-Bolyai, Universitatea creștină, promotoare a educației holiste
Dr. Pavel Chirițescu, Institutul Teologic „Timotheus”, București, Biserica și cercetarea biblică/academic
Dr. Titus Corlățean, Romanian Minister of Foreign Affairs
Pastor Virgil Achihai, President of Romanian Brethren Christian Church, Lawrence Ko, Singapore, National Director, Singapore Centre for Global Missions
Christian Mission & Nation Building in China 1900-1925, Dr. Nelu Burcea, President of Freedom and Conscience Association, Educația creștină – între management și misiune
Prof. dr. Paul Sanders, France, European Evangelical Accrediting Association, Safeguarding the Mission of Evangelical Christian University: Pitfalls and Protections
Prof. univ. dr. Corneliu Simut, Rector, Universitatea Emanuel, Oradea, Building a Christian University. A Presentation of D. A. Carson’s Model
Dr. Ciprian Simuț, Universitatea Emanuel, Oradea, Correct reading or corrective reading? On how to study the Bible in a contemporary Christian university
Dr. Marius Margea, Universitatea de Vest, Timișoara, Universitatea creștină – o perspectivă holistică asupra educației în lumea logicii fragmentarului
Dr. Mario Simoes, Brazilia, Haggai Institute for Advanced Leadership, The 7 Mountains of Influence of Society
Pastor Hongkey Chung, South Korea, Unchanging message in the changing world
Conf. univ. dr. Marcel V. Măcelaru, Institutul Teologic Penticostal București, Educație pentru viață. O perspectivă creștină asupra învățământului universitar
Conf. Univ. dr. Corneliu Constantineanu, Institutul Teologic Penticostal București, Evanghelia ca adevăr public. Fundamente biblice si teologice ale universității creștine.


Institutul Teologic Penticostal din București, împreună cu Editura Casa Cărții din Oradea, au organizat, pe 14 și 15 noiembrie 2012, simpozionul cu tema „90 de ani de  penticostalism românesc”.
Prima parte a simpozionului (14 nov.) a avut loc desfășura la Institutul Teologic Penticostal din București, cu sediul în B-dul Uverturii, Nr. 210-220, sector 6, de la ora 18,00.
În cea de-a doua parte a sa (15 nov.), evenimentul a fost găzduit de Biserica „Vestea Bună”, din Strada Popa Nan, nr. 106, sector 3, București, începând cu ora 17,30.
Cu acest prilej a fost lansată și cartea Lectorului univ. dr. Valeriu Andreiescu, Istoria penticostalismului românesc, publicată de Editura Casa Cărții. La simpozion au luat cuvântul următorii invitați:
Lector univ. dr. Valeriu Andreiescu
Pastor Vasilică Croitor
Pastor Cristian Vasile Roske
D-l Vasile Gabrian, Directorul Editurii Casa Cărții
Moderator:
Asist. drd. Ciprian Bălăban


În data de 10 mai 2012 a avut loc simpozionul „Conducerea bisericească sacramentală şi charismatică în secolele I – IV”.
Participanţi: Pr. Prof. univ. dr. Stelian Tofană – Discursul de la Milet – o marturie pentru existenta preoției sacramentale a Bisericii primare? (FAp 20:17-28) (Facultatea de Teologie Ortodoxă, UBB)
Pastor Conf. univ. dr. Emil Bartoş – Autoritatea eclesială în primele secole creștine. Rolul episcopilor, apologeților și martirilor (Facultatea de Teologie Baptistă, univ. Bucureşti)
Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru – (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti)
Asist. Drd. Amiel Drimbe – Conducerea bisericească în Didahia” (Institutul Teologic Baptist din Bucureşti)


În data de 23 noiembrie 2011 a fost organizat simpozionul: Sfânta Scriptură în context contemporan. Exigenţe ale traducerii Bibliei pentru Biserica secolului XXI, eveniment organizat în parteneriat cu Grupul editorial „Logos” din Cluj-Napoca.
Participanţi: Pr. Prof. univ. dr. Stelian Tofană (Universitatea „Babeş-Bolyai”)
Prof. univ. dr. Francisca Băltăceanu (Universitatea Bucureşti)
Pastor Conf. univ. dr. John Tipei (I.T.P. Bucureşti)
Lector univ. dr. Alexandru Mihăilă (Universitatea Bucureşti)
Lector univ. dr. Emanuel Conţac (I.T.P. Bucureşti)


În data de 20-21 octombrie 2011, Facultatea de Teologie Baptistă din Universitatea Bucureşti, Institutul Teologic Baptist Din Bucureşti şi Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti au organizat simpozionul cu tema: Cartea Psalmilor: Perspective exegetice, doctrinare şi omiletice.
Participanţi : Dr. Radu Gheorghiţă (Midwestern Baptist Theological Seminary, SUA)
Dr. Octavian Baban (Institutul Teologic Baptist din Bucureşti)
Dr. Beniamin Fărăgău (Biserica Baptistă „Iris” din Cluj-Napoca)
Dr. Emil Bartoş (Facultatea de Teologie Baptistă, Universitatea Bucureşti)
Dr. Emanuel Conţac (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti)


În data de 5-6 mai 2011 a fost organizat simpozionul ştiinţific internaţional: Ucenicizarea – mandatul bisericii contemporane.
Participanţi: Prof. dr. Hans Klein (Universitatea ”Lucian Blaga”, Sibiu)
Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Marcel Măcelaru (Evandeoski Teoloski Fakultet, Osijek, Croatia)
Lector univ. dr. Alexandru Mihăilă (Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Octavian Baban (Facultatea de Teologie Baptistă, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Danuţ Jemna (Universitatea A.I. Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Marius Cruceru (Universitatea Emanuel, Oradea)
Dr. Danut Manastireanu (World Vision)
Drd. Daniel Oprean (Centrul Areopagus, Timisoara)
Lect. univ. dr. Dr. Eric Titus (Evandeoski Teoloski Fakultet, Osijek, Croatia)


În data de 19 ianuarie 2011 a avut loc simpozionul cu tema: Spălarea picioarelor în învăţătura biblică şi în practica Bisericii Penticostale din România. La acest eveniment vor participa Pastor Prof. univ. dr. John Christopher Thomas, cadru didactic la Pentecostal Theological Seminary in Cleveland, TN, S.U.A., şi Pastor drd. Neamţu Victor Vladimir, cadru didactic la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti. Moderatorul simpozionului va fi Pastor Conf. univ. dr. John F. Tipei. De asemenea, cu acesta fost lansată şi cartea Spălarea picioarelor în Ioan 13 şi în comunitatea ioanină, scrisă John Christopher Thomas, (traducere şi editare Lector univ. dr. Emanuel Conţac) şi publicată la Editura „Metanoia” din Oradea.


În data 1 noiembrie 2010 a avut loc la sediul Bibliotecii „Astra” din Sibiu simpozionul despre viaţa şi activitatea lui Dietrich Bonhoeffer, prilej cu care a fost lansată şi cartea Costul uceniciei, scrisă de teologul lutheran german. Simpoionul a fost organizat în colaborarea cu Centru de Cercetări ecumenice din Sibiu, iar Institutul Teolgic Penticostal din Bucureşti a fost reprezentat de către Lector univ. dr. Emanuel Conţac, totodată reprezentantul Grupului editorial „Logos”, care a publicat cartea în imba română; în sală au fost prezenţi şi alţi profesori de la ITP: Lector. univ. drd. Romulus Vasile Ganea (organizator din partea ITP) şi Pastor Lector univ. drd. Eugen Jugaru.Cuvântul de deschidere a fost rostit de către Pastor Prof. univ. dr. Stefan Tobler (Departamentul de Teologie Protestantă din Sibiu), care a introdus tema discuţiei şi i-a prezentat pe invitaţi: Pr. Conf. univ. dr. Constantin Necula, Pr. Prof. univ. dr. Aurel Pavel, Prof. univ. dr.  Christiane Tietz (Universitatea din Mainz) și Lector univ. dr. Emanuel Conţac.
Primul cuvânt a fost luat de către pr. prof. Aurel Pavel , care a arătat că sec. XX, cu toate realizările semnificative la nivelul cercetării, a fost un secol al „marilor prăbuşiri”, o mulţime de oameni sfinţi, inocenţi fiind trimişi la moartea de martir. Biserica Ortodoxă, susţine prof. Pavel, îi consideră sfinţi pe cei care lasă în urma lor un exemplu demn de urmat: un astfel de om a fost şi D. Bonfoeffer. În cele din urmă, domnia sa a făcut o prezentare amplă şi interesantă a „Icoanei Noilor Martiri” de la Biserica Sf. Bartolomeu din Roma, icoană bazată pe cartea lui Andrea Riccardi, Secolul martiriului. Creştinii în secolul XX, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2004. Printre sfinţii reprezentaţi în icoană se numără şi Dietrich Bonhoeffer.
Prof. univ. dr. Christiane Tietz a prezentat, treptat, evenimentele marcante din viaţa lui Bonhoeffer, care aveau să contribuie la formarea gândirii sale teologice şi, mai apoi, la luarea unor decizii pentru care va plăti cu preţul vieţii, arătând, totodată, că întreaga viaţă a teologului german a fost marcată de ecumenism. O dată cu vizitarea Romei, în 1924, începe să se contureze, în mintea sa, conceptul de „Biserică”. Pentru Bonhoeffer, Biserica nu este o organizaţie a unor oameni care au aceleaşi interese; dompotrivă, ea este dată de Dumnezeu, constituită de şi prin Hristos, iar creştinii sunt legaţi în mod fundamental tot prin El. Prin urmare, Biserica nu este altceva decât „Hristos existent în formă de comunitate”.
În anii ’30, în timpul studiilor efectuate la New York, Bonhoeffer îşi pune problema păcii şi a luptei împotriva suprimării altor oameni. Baza menţinerii păcii între popoare are, pentru Bonhoeffer baze ecumenice: având acelaşi Tată, este inadmisibil ca două popoare creştine să ridice armele unul împotriva celuilalt. În noul context însă, cel al războiului, Biserica poate fi singurul loc în care pot fi purtate tratativele internaţionale, ea trecând dincolo de valorile naţionale. „Biserica lui Hristos trăieşte, în acelaşi timp, în toate popoarele; fraţii din Biserică sunt legaţi de porunca lui Hristos mai strâns decât orice altă legătură: sângele, istoria, clasa socială etc”.
Ecumenismul, o temă recurentă la Bonhoeffer, atinge, pe alocuri culmi greu de imaginat. Pentru el, ecumenismul nu reprezintă doar o uniune a bisericilor, ci însăşi Biserica; doar ecumenismul poate avea un impact puternic, nu o biserică naţională. Dar faptul demn de luat în seamă, este că, prin „ecumenism”, Bonhoeffer nu înţelege, mai întâi, „diversitate”, ci accentul se va pune pe adevărul Evangheliei. Neacceptând adevărul, liderii Bisericii Reich-ului nu mai pot fi consideraţi slujitorii lui Hristos, ci ai Antihristului, prin urmare slujitorii Bisericii Mărturisitoare, scoasă în afara legii, sunt adevăraţii lideri ai Bisericii Evanghelice din Germania.
După prezentarea Prof. univ. dr. Tietz a urmat un moment de întrebări şi răspunsuri, în care cei prezenţi la eveniment au putut cere lămuriri cu privire la cele discutate. Momentul de întrebări şi răspunsuri a fost urmat de prezentarea Lectorului univ. dr. Emanuel Conţac, care a evocat „întâlnirea” cu scrierile lui Bonhoeffer, în anii studenţiei, întâlnire ce l-a determinat să-l privească cu alţi ochi pe cel pe care unii teologi neoprotestanţi l-au numit, pe nedrept, „teolog liberal”. A urmat o prezentare a cărţii Costul uceniciei, al cărei mesaj central, spune dr. Conţac, se bazează pe o lecţiune a „predicii de pe munte”, iar aceasta într-o periodă în care se credea că pacifismul cuprins în aceste cuvinte ale lui Hristos este imposibil de aplicat literal astăzi. Cartea vine şi ca un răspuns dat la situaţia Bisericii Germaniei, corupte de nazism, însă accentul de căpătâi va fi pus pe distincţia dintre „harul ieftin” şi „harul costisitor”. Harul ieftin este duşmanul de moarte al Bisericii, el oferind o falsă siguranţă creştinului. Ucenicia, pe de altă parte, înseamnă şi o eliberare radicală de ideologiile timpului, mesaj îndrăzneţ pentru o perioadă când statul nazist îl revendică pe om în totalitate.
Pr. Conf. univ. dr. Constantin Necula, care a susţinut ultima prezentare, a accentuat importanţa verticalizării discursului evanghelic, domnia sa pledând pentru o revizuire permanentă a predicilor pe care slujitorii Bisericii le rostesc, pentru a vedea dacă ele rezonează cu Evanghelia, în întregime.
Întâlnirea s-a încheiat printr-un moment dedicat discuţiilor libere în jurul standurilor de carte ale editurilor prezente la eveniment.


În zilele de 6 şi 7 mai 2010, Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti a organizat simpozionul ştiinţific internațional cu tema: Etica creştină a familiei în postmodernitate. Au participat următorii profesori și invitați:
Lector univ. dr. Charlie (Tchavdar) Hadjiev (Bulgarian Evangelical Theological Institute, Associate Regional Secretatry Europe at International Fellowship of Evangelical Students): „’Except in the case of adultery…’ – The unfaithful wife in Hosea chs 1-3.”
Pastor Conf. univ. dr. Silviu Tatu (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti): „Familia şi responsabilitatea corporativă în Israelul antic”
Conf. univ. dr. Marcel Macelaru (Evanđeoski teološki fakultet/ Evangelical Theological Seminary, Osijek, Croaţia): „The ‘Father’ Metaphor for God in the Old Testament with Implications for the Contemporary Family”
Pastor Conf. univ. dr. Iacob Coman (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti): „Perspectivă dogmatică despre imagine şi imaginaţie cu privire la Chip şi/sau familie”Pastor Conf. univ. dr. Alex Neagoe (Universitatea de Vest din Timişoara): „Asistenta socială şi spirituală a familiei”
Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti): „Etica divorţului şi a recăsătoriei din perspectiva Domnului Isus şi a Sf. Apostol Pavel – ca normă pentru familia postmodernă”
Drd. Daniel Oprean (Centru Areopagus, Timişoara): „Modelul perihoretic al familiei: o reflecţie teologică”.


În data de 8 mai 2009 Institutul Teologic Penticostal a organizat sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema: Dimensiunea socială a Evangheliei în noul context european. La această sesiune au participat următorii profesori invitaţi: Pr. Prof. univ. dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca („Responsabilitate şi slujire comună pentru evanghelizarea Europei. Un imperativ provocator!”), Prof. univ dr. Zsolt Geréb de la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca („Purtarea voastră să fie vrednică de cinste în ochii celor din afară – Mesajul social şi moral al secvenţei 1 Tesaloniceni 4, 9-12”), Prof. univ. dr. Hans Klein de la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca („Depăşirea problemelor sociale prin Evanghelie în scrisorile lui Pavel”), Pastor Conf. univ. dr. Corneliu Constantineanu de la Evandeoski Teoloski Fakultet, Osijek, Croaţia („Puterea transformatoare a Evangheliei: Dimensiunea socială a adevărului evanghelic în Romani 12”), Pr. Lector univ. dr. Melniciuc Ilie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi („Lege, libertate şi mântuire în comunitatea creştină din Corint”).


La sesiunea de comunicări ştiinţifice din 20-21 martie 2008, cu tema: Comunicarea Cuvântului lui Dumnezeu prin viaţa şi misiunea Bisericii. Au participat şi au susţinut comunicări profesori invitaţi de la diferite facultăţi de teologie din ţară. Printre cei care au susţinut comunicări au fost: Pr. Prof. univ. dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca („Coordonate şi imperative ale misiunii Bisericii în lumina episodului Vitezda din In. 5, 1-15”), Pr. Prof. univ. dr. Vladimir Petercă, de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti („Puterea şi tăria noastră se află în Sfânta Scriptură”), Prof. univ. dr Hans Klein, de la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca, („Evanghelia – puterea lui Dumnezeu şi conţinutul ei”), Pastor Conf. univ. dr. Dănuţ Jemna de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi („Relevanţa culturală a misiunii creştine. Aplicaţie la comunitatea evanghelică din România”), dr. Dănuţ Mănăstireanu („Proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu – fundament al misiunii de reconciliere a Bisericii în contextul postcomunismului”), Pastor Lector univ. dr. Traian Aldea de la Institutul Teologic Adventist din Bucureşti, („Antiohia, centrul misionarismului apostolic”), Pr. Lector univ. dr. Melniciuc Ilie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, („Lecturile biblice din cadrul Sf. Liturghii în creştinismul oriental”). Din partea instituţiei organizatoare a participat cu un referat Pastor Conf. univ. dr. Iacob Coman („Biserica, valoare dogmatică şi liturgică a Sfintelor Scripturi”).


În data de 15-16 martie 2007 a avut loc simpozionul cu tema: Spiritualitatea creştină şi postmodernismul. Au susţinut comunicări atât invitaţi de la alte facultăţi, cât şi cadre didactice de la instituţia organizatoare. Dintre invitaţi au susţinut referate următorii: Pr. Prof. univ. dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca („Bisericile creştine şi globalizarea: provocări, perspective, interogaţii”), Pr. Prof. univ. dr. Vladimir Petercă de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti („Adevărata spiritualitate creştină se hrăneşte din Biblie”), Pr. Conf. univ. dr. Constantin Preda de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul” („Interpretarea spirituală a Sfintelor Scripturi astăzi”), Pr. Prof. univ. dr. Ioan Caraza, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul” („Pedagogia divină în spiritualitatea Sfântului Ioan Gură de Aur şi actualitatea ei”), Pr. Conf. univ. dr. Niculcea Adrian de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa („Spiritualitatea ecumenică între postmodernism şi vederea luminii taborice. Reflecţii în pregătirea Celei de a III-a Adunări Ecumenice Europene de la Sibiu – septembrie 2007”), Prof. univ. dr. Stefan Tobler de la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca („Postmodernismul, urmare a Modernismului. Poziţia creştinismului într-o lume a pluralismului”), Pr. Lector univ. dr. Melniciuc Ilie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi („Forme biblice de afecţiune, redimensionate în societatea modernă”), doctorii Anca Maria Cernea şi Vincent Jean Pierre Cernea („Postmodernism şi civilizaţie creştină în problematica bioeticii”). Din cadrul Institutului Teologic Penticostal au susţinut comunicări şi Presb. Lector univ. dr. Andreiescu Valeriu („Umanism şi protestantism”).


La data de 8 martie 2006 a avut loc o altă sesiune de comunicări ştiinţifice în cadrul Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti cu tema: Sfintele Scripturi în societatea modernă. Dintre invitaţii de la alte facultăţi, la această sesiune au susţinut comunicări: Pr. Prof. univ. dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca („Sfânta Scriptură într-o lume secularizată: eficientă sau ineficientă?”), Prof. univ. dr. Stefan Tobler de la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca („Scriptura şi experienţa: o relaţie de reciprocitate”), Pr. Prof. univ. dr. Vladimir Petercă de la Institutul Teologic Romano–Catolic din Bucureşti („În căutarea adevărului. Dei Verbum – o perlă a Conciliului II din Vatican”), Prof. univ. dr. Hans Klein de la de la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca („Geneza 2:23 în scrierile pauline”), Pr. Prof. univ. dr. Petre Semen de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi („Valenţele teologice ale tetragramei divine după Biblie”), Pr. Prof. univ. dr. Ioan Caraza de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul” („Colaborarea interconfesională în misiunea biblică”), Pr. Prof. univ. dr. Adrian Niculcea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa („Necesitatea unui program fundaţionist pentru a asigura Scripturii un rol pe măsură în lumea modernă”), Pr. Conf. univ. dr. Vasile Nechita de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa („Centralitatea lui Hristos în Scripturi şi actualitatea ei în misiunea Bisericii astăzi”), Prof. univ. dr. Francisca Băltăceanu de la Universitatea din Bucureşti („Atitudinea faţă de Biblie în Biserica Catolică după Conciliul II din Vatican”). Dintre cadrele didactice de la Institutul Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti, au susţinut comunicări Pastor Conf. univ. dr. Emil Bartoş („Mai este relevant principiul sola Scriptura astăzi?”) şi Prep. univ. drd. Emanuel Conţac („Termenul presbyteros şi concepţiile teologice subiacente traducerii lui în ediţiile româneşti ale Noului Testament”).


Un alt simpozion a fost organizat de Institutul nostru pe data de 11 aprilie 2003, cu tema: Raportul dintre Biblie, Tradiţie şi experienţă în spaţiul spiritualităţii româneşti. Dintre invitaţii de la alte facultăţi au susţinut comunicări: Pr. Prof. univ. dr. Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie Ortodoxa „Andrei Şaguna” din Sibiu („Biblie, Tradiţie şi Biserică”) şi Prof. univ. dr. Mihai Dinu de la Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti („Autoritatea Cuvântului”). Dintre cadrele didactice de la Institutul Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti, au susţinut comunicări: Pastor Lect. dr. John F. Tipei („Botezul pruncilor în Scripturi, în literatura patristică şi în experienţa bisericilor contemporane”), Pastor Conf. univ. dr. Emil Bartoş („Iminenţa şi pericolele tradiţiei creştine”), Drd. Ghiţă Mocan („Disciplina rugăciunii în ortodoxie şi în penticostalism”). Din partea studenţilor de la Institutul Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti a sustinut un referat Emanuel Conţac („Conceptul de dynamis în scrierile lui Luca” – îndrumător John F. Tipei).


În aprilie 2001 Institutul a organizat Conferinta EPTA (European Pentecostal Theological Association) cu tema: Dialogurile ecumenice ale penticostalilor. Au particiipat teologi din Europa, S.U.A. şi Asia.


În zilele de 15 şi 16 octombrie 1999, Institutul a organizat prima sesiune de comunicări ştiinţifice, cu tema: Doctrina şi practica Bisericii în societatea contemporană. Dintre invitaţii de la alte facultăţi teologice au prezentat comunicări: Pastor Prof. univ. dr. Vasile Talpoş de la Facultatea de Teologie Baptistă a Universităţii din Bucureşti („Integritatea slujitorului Evangheliei”) şi Lector univ. drd. Florin Lăiu de la Institutul Teologic Adventist din Bucureşti („Autoritatea Bibliei mijlocită de hermeneutică şi exegeză”). Dintre cadrele didactice de la Institutul Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti au prezentat comunicări Pastor Asist. univ. Lazăr Gog („Etica ingineriei genetice”), Presb. Lector drd. Valeriu Andreiescu („Doctrine şi practici în penticostalismul românesc”), Pastor Asist. univ. Eugen Jugaru („Doctrină şi experienţă în teologia şi în Biserica penticostală”), Pastor Lector drd. Simion Timbuc („Modele de autoritate în educaţia creştină”). De asemenea, au prezentat referate studenţii: Ciprian Terinte („Unitatea Bisericii în pofida diversităţii denominaţionale” – îndrumător Pastor Lector univ. drd. John F. Tipei), Adina Nilaş („Caracteristicile profeţilor şi învăţătorilor falşi din epistolele 2 Petru şi Iuda” – îndrumător asist. univ. Ovidiu Leliuc), Silviu Hangea („Conducerea din perspectivă biblică. Metodă şi inspiraţie” – îndrumător pastor Petru Lascău), Ioan Szasz („Rezultate ale clericalizării Bisericii”, îndrumător asist. univ. Ovidiu Leliuc), Ioan Purdea („Eternitatea – atribut al lui Dumnezeu?” – îndrumător lect. drd. Valeriu Andreiescu).

×